Aineopiskelu

Aineopiskelu

Aineopiskelijana voit opiskella yksittäisiä aineita ja kursseja, tai eri aineiden oppimääriä lähiopetuksessa tai verkkokursseillamme. Monet valmentautuvat kursseillamme YO-kokeisiin.

Jos opiskelet päätoimisesti toisessa oppilaitoksessa, esimerkiksi peruskoulussa, toisessa lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa, voit opiskella aikuislukiossa aineopiskelijana. Aineopiskelu ei velvoita tutkinnon suorittamiseen. Voit pyytää opintorekisteriotteen suorittamistasi kursseista opintotoimistosta ja toimittaa sen koulullesi hyväksilukua varten. Tarkista aina omasta oppilaitoksesta ennen kurssille ilmoittautumista kurssin vastaavuus hyväksilukua varten. 

Maksuton aineopiskelu

Ilmoittaudut maksuttomaksi aineopiskelijaksi, kun opiskelet tällä hetkellä joko Espoon kaupungin päivälukiossa tai peruskoulussa tai Omniassa ammatillista tutkintoa tai Valman opintoja. Jos opiskelet espoolaisessa lukiossa, pyydämme sinua ensimmäisen opintojakson alussa tulemaan opintotoimistoon Tapiolaan ja toimittamaan opiskelutodistuksen. Omniassa ammatillista tutkintoa opiskelevana tai Valman opiskelijana voit ilmoittautua suorittamaan kaksoistutkintolaisena ylioppilastutkintoa tai oppiaineen/oppiaineiden kursseja Espoon aikuislukioon. Sovi ensin lukio-opinnoista ammatillisen opinto-ohjaajan kanssa.

Aineopiskelu

Ilmoittaudut aineopiskelijaksi, kun

  • haluat opiskella yksittäisiä lukiokursseja ja/tai oppiaineita, esimerkiksi kertaat pääsykokeisiin tai opiskelet toisessa oppilaitoksessa (esim. Stadin ammattiopisto, Steiner lukio)
  • olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja tavoitteenasi on suorittaa ylioppilastutkinto
  • olet jo suorittanut päivälukion tai aikuislukion oppimäärän ja haluat nyt suorittaa ylioppilastutkinnon
  • haluat korottaa lukion oppiaineen oppimäärän arvosanoja
  • haluat korottaa ylioppilastutkinnon arvosanoja ja/tai täydentää tutkintoa ja valmentaudut kirjoituksiin kursseja suorittamalla.

Ilmoittautumalla aineopiskeluun Espoon aikuislukioon sitoudut maksamaan hinnaston mukaisen maksun. Ylioppilastutkintoon osallistuvat maksavat lisäksi Ylioppilastutkintolautakunnan (YTL) tutkintomaksut. Tutkintomaksut määräytyvät ylioppilastutkintolautakunnan voimassa olevien ehtojen mukaan. Mikäli sinulla on jo aiemmin muualla opiskellessasi saatu päätös YTL:n myöntämistä erityisjärjestelyistä, toimita tämä YTL:n päätös (kopio) aikuislukion toimistoon ilmoittautumisen yhteydessä.

Vain ylioppilaskirjoituksiin osallistuva

  • et ole vielä kirjoilla Espoon aikuislukiossa ja haluat ilmoittautua vain ylioppilaskirjoituksiin
  • haluat täydentää valmista ylioppilastutkintoa
  • haluat korottaa valmiin yo-tutkinnon hyväksyttyä tai hylättyä arvosanaa. Katso lisätietoja kokeiden uusimisesta.
  • haluat suorittaa erillisen yo-kokeen, jota ei voida myöhemmin sisällyttää ylioppilastutkintoon.

Huomaathan, että paikkatilanteesta riippuen saatamme rajoittaa ulkopuolisten kirjoittajien mahdollisuutta ilmoittautua aikuislukioon YO-kirjoituksiin. Tarkistathan ajankohtaisen tilanteen olemalla yhteydessä opintotoimistoon. Ilmoittautuminen on sitova ja samalla hyväksyt ilmoittautuessasi aikuislukion 200 euron maksun ja ylioppilastutkintolautakunnan (YTL) tutkintomaksut. Tutkintomaksut määräytyvät YTL:n voimassa olevien ehtojen mukaan. Toimita kopio ylioppilastutkintotodistuksesta.

Mikäli sinulla on jo aiemmin muualla opiskellessasi saatu päätös YTL:n myöntämistä erityisjärjestelyistä, toimita tämä YTL:n päätös (kopio) aikuislukion opintotoimistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Erityisjärjestelyt ovat voimassa kuusi vuotta myöntämisestä.

Lisätietoa aikuislukion hinnastosta ja maksuehdoista.

Lisätietoja antaa
Aikuislukion toimisto
040 126 7401
espoon.aikuislukio@omnia.fi