Teemaopinnot

Teemaopinnot eheyttävät opetusta ja kehittävät taitoasi hahmottaa ja ymmärtää yksittäistä oppiainetta laajempia kokonaisuuksia. Teemaopintojen keskeisenä tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia usean eri oppiaineen tietojen ja taitojen yhdistämiseen ja soveltamiseen. Teemaopintojen tavoitteet ja sisällöt tarkennetaan ja konkretisoidaan opetussuunnitelmassa.

Monimuoto-opetukseen sisältyy sekä lähiopetusta opettajan johtamilla tunneilla että itsenäistä etäopiskelua verkossa. Monimuoto-opetuksen oppitunnit järjestetään kolmena iltana jakson aikana. Katso monimuoto-opetuksen lähituntien ajankohdat.

Kenelle?

Peruskoulun suorittaneille lukion tutkinto-opiskelijoille ja yksittäisten kurssien suorittajille.

Kurssi ei edellytä aiempia opintoja, vaan soveltuu kenelle tahansa tekoälystä kiinnostuneelle.

Seuraava ilmoittautuminen

Jos olet uusi opiskelija, ilmoittaudu ensin opiskelijaksi.

Ilmoittaudu kurssille Wilmassa.

Katso seuraava kurssin ajankohta: Jaksossa 2: TO01 Tekoälyn filosofiaa ja sovelluksia  ja jaksossa 5 TO02 Tutkiva työskentely.

Koulutusaika

Kursseja järjestetään päivisin sekä iltaisin.

Toimipiste

Itätuulentie 1, Tapiola

Koulutuksen sisältö

Koulukohtaiset syventävät kurssit

Hinta

Omnian tutkinto-opiskelijoille ja Espoon päivälukiolaisille opiskelu on maksutonta.

Aineopiskelijat, jotka eivät suorita tutkintoa, maksavat hinnaston mukaisen maksun. Katso Aikuislukion hinnasto ja maksuehdot.

Lisätietoja antaa

Jatko-opintomahdollisuudet
Lue, mihin voit jatkaa lukio-opintojen jälkeen.