Aikuislukion hinnasto ja maksuehdot

Aineopiskelun maksut 1.8.2017 alkaen.

Opiskelu Espoon aikuislukiossa on varsinaisille opiskelijoille pääsääntöisesti maksutonta. Aineopiskelu on maksutonta Espoon kaupungin nuorisoasteen lukiokoulutuksen, peruskoulun sekä 10-luokkalaisten ja Omnian ammatillisen koulutuksen opiskelijoille, muut aineopiskelijat maksavat aineopiskelumaksun.

Huom. Aikuislukion aineopiskelu on maksutonta 6.4.-31.12.2020.

Hinnasto

 • aineopiskelumaksu 20 €/kurssi tai
 • lukukausimaksu 60 € tai 
 • lukuvuosimaksu 100 €
 • yo-kokeeseen osallistuminen aineopiskelijana tai Espoon aikuislukion ulkopuolisena opiskelijana 200 €
 • espoolaiset työttömät -50 % (todistus on esitettävä ilmoittautumisen yhteydessä).

Aikuislukion maksuehdot

Aikuislukion opiskelijaksi ilmoittautuminen on sitova. Sitoudut aineopiskelijana maksamaan joko kurssi-, lukukausi- tai lukuvuosimaksun.

Maksu- ja perumisehdot

 • Opiskelijalla on mahdollisuus perua ilmoittautuminen sairastumisen vuoksi vain lääkärintodistuksella.  
 • Opiskelijan oman keskeytyksen vuoksi maksettua maksua ei hyvitetä. 
 • Mikäli kurssi peruuntuu Aikuislukion toimesta tai kurssilla ei ole tarpeeksi paikkoja, maksu hyvitetään asiakkaalle. Jos olet ilmoittautunut lukukaudeksi tai lukuvuodeksi, yksittäisen kurssin peruuntumista/ylibuukkausta ei hyvitetä.

Maksuvapautus

Ilmoittautuminen on sitova. Toimialarehtori voi päätöksellään vapauttaa opiskelijan aineopiskelumaksun maksamisesta erityisellä perusteilla. Perusteluina voivat olla esimerkiksi opiskelijan sosiaaliset, terveydelliset tai taloudelliset syyt. Opiskelijan on anomukseensa rehtorille liitettävä erityisestä perusteesta jokin todistus tai asiantuntijalausunto.

Maksuton opiskelu

Maksu ei koske Espoon kaupungin nuorisoasteen lukiokoulutuksen, peruskoulun sekä 10-luokkalaisten eikä Omnian ammattiopiston opiskelijoita, joille aineopiskelu Espoon aikuislukiossa on edelleen maksutonta. Lukuvuosimaksua ei myöskään peritä koko aikuisten lukio-oppimäärää suorittavilta varsinaisilta opiskelijoilta, vaan heille kuten aikuisten perusopetuksen opiskelijoille opetus on maksutonta.

Mikäli lukion oppimäärän opintojen loppuun saattaminen ylittää neljä vuotta, opiskelija voi jatkaa opintojaan ja/tai osallistua ylioppilaskirjoituksiin aineopiskelijana maksamalla aineopiskelijan lukuvuosimaksun 100 euroa.

Työttömyysalennusohjeet

 • Espoolaiset työttömät saavat 50 % alennuksen maksusta.
 • Työttömyys pitää todistaa ilmoittautumisen yhteydessä. Lähetä todistus opintotoimistoon sähköpostitse (espoon.aikuislukio@omnia.fi) pdf-muodossa tai postitse. Voit myös näyttää todistuksen Aikuislukion opintotoimistossa (Itätuulentie 1).
 • Todistukseksi kelpaa vain Te-toimiston sivuilta www.te-palvelut.fi oma asioinnista tulostettava työttömyystodistus.
 • Työttömyysalennuksen saaminen/myöntäminen riippuu TE-toimiston määrittämästä työllisyystilannetta kuvaavasta koodinumerosta.
Lisätietoja antaa
Aikuislukion toimisto
040 126 7401
espoon.aikuislukio@omnia.fi