Avoin Omnia

Avoin Omnia on toimintamalli, joka sisältää avointa koulutustarjontaa sekä Omnian opiskelijoille, että ulkoisille asiakkaille.

Omnian opiskelijoille Avoin Omnia on 

  • opintojen nopeuttamispaikka
  • uusien opintojen kokeilupaikka
  • rästiopintojen suorituspaikka.

Ulkoisille asiakkaille Avoin Omnia on uusi laaja-alainen osaamisen kehittämisen kanava tarjoten mahdollisuuden mm.

  • vahvistaa osaamista työelämässä  
  • etsiä omaa uravalintaa uutta oppimalla ja kokeilemalla 
  • tutustua opiskeluun Omniassa 
  • nopeuttaa ammatillisen tutkinnon suorittamista 
  • kohentaa yleissivistystä 
  • Virkistyä ja inspiroitua

Omnian opiskelijat ilmoittautuvat avoimiin opintoihin Wilman kautta, kun taas ulkoiset asiakkaat ilmoittautuvat koulutuksiin tai ostavat koulutusta verkkokaupassa. 

Lisää tietoa

Jos haluat kuulla lisää Avoimesta Omniasta ja sen tarjonnasta ota yhteyttä:

Outi Huvinen
palveluvastaava
Avoin Omnia
outi.huvinen@omnia.fi