Voimauttava valokuva työyhteisön kehittämisessä

Voimauttava valokuva on taide- ja sosiaalikasvattaja Miina Savolaisen kehittämä palkittu sosiaalipedagoginen menetelmä, jossa valokuvaa käytetään terapeuttiseen identiteettityöhön ja vuorovaikutustaitojen parantamiseen esimerkiksi työyhteisössä, perheessä, vertaisryhmässä, tai ammattilaisen ja asiakkaan välillä.

Valokuva on innostava menetelmä tutkia työn arvoja ja roolitusta työyhteisössä. Voimauttavan valokuvan menetelmällä löydetään yhdessä luovia ja osallistavia mahdollisuuksia työyhteisön kehittämiseen – jokaisen omista lähtökohdista käsin.

Koulutus on hyvin käytännönläheinen ja opiskelu koostuu intensiivisistä lähiopetuspäivistä moniammatillisessa opiskelijaryhmässä. Koulutuksessa pureudutaan erityisesti työyhteisön vuorovaikutustapojen parantamiseen ja aitoon dialogiin. Arvokasta antia on tiivis parityöskentely, sekä jokaisen opiskelijan oma ammatillinen identiteettityö.

Koulutus on suunnattu työnohjaajille, työvalmentajille, konsulteille, esimiehille, sekä työhyvinvoinnin, työterveyshuollon ja henkilöstöhallinnon parissa toimiville. Menetelmän avulla vahvistetaan työyhteisön vuorovaikutustapoja, sekä etsitään voimavaroja muutostilanteisiin.

Sinulla ei tarvitse olla harrastuneisuutta valokuvauksessa. Koulutus kuuluu ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusjärjestelmän piiriin.

Kouluttajana toimii voimauttava valokuva -menetelmän kehittäjä Miina Savolainen.

Koulutuksemme ei anna edellytyksiä soveltaa menetelmää hoidollisessa tai pedagogisessa asiakastyössä (vrt. Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet hoidollisen työn tekijöille). Koulutuksen jälkeen voit kuitenkin jatkaa voimauttavan valokuvan erikoistumiskoulutukseen (40 op).

Suoritus­vaihtoehdot

Kenelle?

Työnohjaajat, työvalmentajat, konsultit, esimiehet, työhyvinvoinnin asiantuntijat, työterveyshuollon henkilöstö ja henkilöstöhallinnon henkilöstö.

Haku koulutukseen
21.8.2017 - 22.2.2018

Hae koulutukseen täyttämällä lomake.

Opiskelijavalinta

Koulutus kuuluu ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusjärjestelmän piiriin.

Koulutus pidetään Finnsin kartanossa. Finns tarjoaa myös majoitusta koulutuksen lähipäivien ajaksi. Majoitusvaraukset tehdään Finnsin asiakaspalvelusta p. 040 126 4847 tai finns(at)omnia.fi.

Koulutusaika
15.3.2018 - 11.6.2019

Koulutuspäivät:

  • 15.3.2018
  • 17.-18.5.2018 (kuvaus)
  • 20.-21.9.2018
  • 10.-11.12.2018
  • 18.-19.3.2019 (kuvaus)
  • 10.-11.6.2019
Toimipiste

Finns/Omnia Koulutus, Finnsinmäki 6, Espoo (myös majoitusmahdollisuus)

Toteutus

Voimauttava valokuva työyhteisön kehittämisessä on mm. työnohjaajille, työvalmentajille, konsulteille, esimiehille sekä työhyvinvoinnin, työterveyshuollon ja henkilöstöhallinnon parissa toimiville suunnattu perusteet-tasoinen koulutus. Koulutuksessa tutustutaan voimauttavan valokuvan menetelmän käyttöön työyhteisön kehittämisessä. Näkökulmina ovat erityisesti vuorovaikutustapojen parantaminen ja dialogisuus, piiloon jääneiden vahvuuksien ja voimavarojen esiin nostaminen, perustehtävän ja arvojen tutkiminen sekä oman työn merkityksellisyydenkokemuksen lisääminen. Koulutus ei anna edellytyksiä soveltaa menetelmää hoidollisessa tai pedagogisessa asiakastyössä (vrt. Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet hoidollisen työn tekijöille), mutta sen käyneet voivat hakeutua voimauttavan valokuvan erikoistumiskoulutukseen (40 op), jota järjestetään Aalto-yliopistossa.

Valokuva on loistava menetelmä tutkia työn arvoja ja roolitusta, jotka jokainen työntekijä kokee omista lähtökohdistaan käsin. Työskentelyssä tärkeällä sijalla on ammatillinen identiteettityö, jokaisen työryhmän jäsenen taitojen ja taipumusten esiin nostaminen sekä oman työn merkityksellisyyden kokemuksen ja ryhmään kuulumisen tunteen vahvistaminen. Menetelmän avulla vahvistetaan työyhteisön arvostavia ja kuuntelevia vuorovaikutustapoja sekä tehdään näkyväksi kuormittavan vastavoimaa ja etsitään voimavaroja muutostilanteisiin.

Koulutuksessa on tärkeä rooli moniammatillisella opiskelijaryhmällä sekä parityöskentelyllä. Osallistuminen ei edellytä harrastuneisuutta valokuvauksessa. Kurssilaiset valitaan vapaamuotoisten hakemusten perusteella. Koulutus kuuluu ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusjärjestelmän piiriin.

Hinta

Koulutuksen hinta on 1600 euroa.

Lisätietoja antaa

Kati Vetsch, kati.vetsch(at)omnia.fi, p. 050 303 4837

Kouluttajana toimii:
Miina Savolainen, voimauttavan valokuvan menetelmän kehittäjä, sosiaali- ja taidekasvattaja

Peruutusehdot

Peruutus viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen aloitusta. Sen jälkeen tehdyistä peruutuksista tai peruuttamattomasta ilmoittautumisesta laskutamme 50 % koulutuksen hinnasta. Opiskelijamaksua ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa.

HAE KOULUTUKSEEN:

Täytä ja lähetä hakemus ja tämän lisäksi lähetä liite sähköpostilla osoitteeseen piia.voutilainen(at)omnia.fi. Kirjoita liitteeseen lisätietoja itsestäsi, josta käy ilmi koulutus ja työkokemus ja tämän hetkinen työyhteisö ja työnkuvasi siinä. Mitä odotat henkilökohtaiselta voimauttavalta prosessilta ja millä tavalla aioit käyttää menetelmää työssäsi.

Käytämme viestinnässä sähköpostia, muista täyttää hakulomakkeelle myös sähköpostiosoitteesi!