Työturvallisuuskortti

Oikeat tiedot, taidot ja työskentelytavat lisäävät turvallisuutta työssä. Ammattilainenkin tarvitsee säännöllistä tietojen päivitystä – turvallisuus on kaiken A ja O.

Työturvallisuuskorttikoulutus antaa perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta työpaikalla.

Koulutuksessa pureudutaan omaan toimialaasi ja työympäristöösi:

  • Vastuut yhteisellä työpaikalla, työsuojelu ja työterveyshuolto
  • Riskienhallinta, johon kuuluu esimerkiksi vaarojen tunnistaminen ja riskien arvioiminen
  • Työpaikan kuormitustekijät
  • Perehdyttäminen työtehtäviin
  • Turvallisuuden huomioiminen työvälineissä ja erilaisissa töissä
  • Toiminta onnettomuustilanteissa
  • Kurssikoe

Kuka tarvitsee työturvallisuuskortin?

Työturvallisuuskortti tarvitaan kaikilla toimialoilla, joilla on kiinnitettävä erityistä huomiota työturvallisuuteen. Työturvallisuuskorttia vaaditaan esimerkiksi teollisuudessa, rakennus-, kuljetus- ja sähköalan yrityksissä, julkisella sektorilla, sekä telakoilla.