Työnohjaus- ja organisaatiokonsultaatiokoulutus

Kiinnostaako sinua toimia työnohjaajana? Haluatko ymmärtää muita ja ohjata muutos- ja kehittämistyötä?

Koulutus sopii henkilöille, joita kiinnostaa työelämään liittyvät kysymykset ja jotka haluavat lisätä ymmärrystään systeemisyydestä, ryhmä- ja yhteisödynamiikasta, organisaatioista, muutosprosesseista ja dialogisuudesta.

Koulutuksessa keskeistä on henkilökohtaisten vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen kehittäminen ja vaikeiden asioiden käsitteleminen asiakasta vahvistavalla ja voimauttavalla tavalla. Tämä edellyttää sekä organisaation toimintamallien ja teorioiden tuntemusta että ryhmän dynamiikan havaitsemista ja ryhmätyötaitoja. Koulutuksen aikana työnohjaaja tai konsultti tulee tietoiseksi omista toimintatavoistaan ja -malleistaan, vahvistaa ja kehittää omaa käyttöteoriaansa ja aktivoi siinä taustalla vaikuttavia teorioita ja kokemuksiaan.

Koulutus antaa valmiuden

  • toimia yksilöiden ja ryhmien työnohjaajana ja muissa konsultatiivisissa tehtävissä
  • ymmärtää yksilön, ryhmän, yhteisön ja organisaatioiden dynamiikkaa
  • ymmärtää ja ohjata muutos- ja kehittämistyötä
  • arvioida omaa konsultatiivista roolia ja toimintaa näissä prosesseissa

Tutkinnon suoritustapoja ei ole määritelty.