Työnohjaus- ja organisaatiokonsultaatiokoulutus

Kiinnostaako sinua toimia työnohjaajana?

Haluatko ymmärtää muita ja ohjata muutos- ja kehittämistyötä?

Koulutus sopii henkilöille, joita kiinnostaa työelämään liittyvät kysymykset ja jotka haluavat lisätä ymmärrystään systeemisyydestä, ryhmä- ja yhteisödynamiikasta, organisaatioista, muutosprosesseista ja dialogisuudesta.

Koulutuksessa keskeistä on henkilökohtaisten vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen kehittäminen ja vaikeiden asioiden käsitteleminen asiakasta vahvistavalla ja voimauttavalla tavalla. Tämä edellyttää sekä organisaation toimintamallien ja teorioiden tuntemusta että ryhmän dynamiikan havaitsemista ja ryhmätyötaitoja. Koulutuksen aikana työnohjaaja tai konsultti tulee tietoiseksi omista toimintatavoistaan ja -malleistaan, vahvistaa ja kehittää omaa käyttöteoriaansa ja aktivoi siinä taustalla vaikuttavia teorioita ja kokemuksiaan.

Koulutus antaa valmiuden

 • toimia yksilöiden ja ryhmien työnohjaajana ja muissa konsultatiivisissa tehtävissä
 • ymmärtää yksilön, ryhmän, yhteisön ja organisaatioiden dynamiikkaa
 • ymmärtää ja ohjata muutos- ja kehittämistyötä
 • arvioida omaa konsultatiivista roolia ja toimintaa näissä prosesseissa

Suoritus­vaihtoehdot

Kenelle?

Koulutus sopii henkilöille, joita kiinnostaa työelämään liittyvät kysymykset ja jotka haluavat lisätä ymmärrystään systeemisyydestä, ryhmä- ja yhteisödynamiikasta, organisaatioista, muutosprosesseista ja dialogisuudesta. Hakijoilta edellytetään

 • vähintään ammattikorkeakoulutasoista tutkintoa
 • viiden vuoden työkokemusta perustutkinnon jälkeen
 • halua toimia työnohjauksellisissa ja organisaatiokonsultatiivisissa tehtävissä

Hakijoilta toivotaan omaa kokemusta perustyöhön saadusta työnohjauksesta.

Haku koulutukseen
6.4.2017 - 30.11.2017

Hae koulutukseen täyttämällä lomake.

Opiskelijavalinta

Ryhmään valitaan 20 osallistujaa kirjallisten hakemusten ja haastattelujen perusteella.

HAE KOULUTUKSEEN:Täytä ja lähetä hakemus ja tämän lisäksi lähetä sähköpostilla osoitteeseen: piia.voutilainen@omnia.fi, liite missä kerrot noin kahden sivun mittaisesti seuraavilla otsikoilla:

 1. Motivaatio työnohjaukselliseen ja konsultatiiviseen työhön
 2. Miten aiot hyödyntää koulutusta tulevaisuudessa
 3. Mitä erityistä haet tästä koulutuksesta
Koulutusaika
24.1.2018 - 2.1.2020

Koulutus kestää kaksi vuotta. Lähiopetuspäiviä on 27. Ne toteutetaan 2-3 päivän jaksoissa.

Ensimmäiset lähipäivät pidetään 24.-26.1.2018

Toimipiste

Omnia Koulutus, Kirkkokatu 16 A, Espoo

Toteutus

Koulutus muodostuu lähiopetuspäivistä, vertaisryhmätyöskentelystä, kirjallisuudesta, kirjallisuusreferaateista, oppimispäiväkirjasta, työnohjausharjoittelusta, työnohjauksen työnohjauksesta sekä prosessityöstä.

Koulutuksen ydinalueita ovat

 • sosiaalinen konstruktivismi ja systeemisyys
 • dialogisuus
 • ohjaajaminän tutkiminen - minä, roolit, preferenssit
 • ryhmä- ja yhteisödynamiikka sekä rinnakkaisilmiöt
 • organisaatio, perustehtävä ja johtajuus
 • ohjaukselliset prosessit ja menetelmät - ratkaisukeskeisyys, psykodynamiikka, toiminnalliset menetelmät ja fasilitointi
 • kehittämis- ja muutosprosessit
 • liminaalitiloissa toimiminen
 • yrittäjyys ja kilpailutukset

Lähiopetuspäivien välissä osallistujat työstävät ohjaajuuteen liittyviä teemoja vertaisryhmissä. Vertaistyöskentelyn lisäksi ryhmä käy koulutuksen aikana omassa työnohjauksessa vähintään 18 kertaa 90 minuuttia. Tietoa sopivista työnohjaajista annetaan koulutuksen alussa. Osallistujat maksavat itse oman työnohjauksensa. Koulutuksen aikana osallistujat antavat työnohjausta vähintään yhdelle ryhmälle ja yhdelle henkilölle. Sen lisäksi he työstävät työnohjaajuuteen liittyvän prosessityön. Prosessityöt esitetään viimeisillä koulutuspäivillä.

Koulutus antaa valmiuden

 • toimia yksilöiden ja ryhmien työnohjaajana ja muissa konsultatiivisissa tehtävissä
 • ymmärtää yksilön, ryhmän, yhteisön ja organisaatioiden dynamiikkaa
 • ymmärtää ja ohjata muutos- ja kehittämistyötä
 • arvioida omaa konsultatiivista roolia ja toimintaa näissä prosesseissa

Koulutuksen kouluttajina toimivat:

 • Tarja Janhunen, PsM, työnohjaaja, psykodraamaohjaaja ja yrittäjä
 • Mats Hildén, THM, työnohjaaja, organisaatiokonsultti, psykoterapeutti ja yrittäjä

Koulutus vastaa Suomen työnohjaajat ry:n työnohjaajakoulutussuosituksia ja muokataan tarvittaessa kun uudet koulutussuositukset tulevat loppuvuodesta 2017.

Koulutus edellyttää osallistumista lähiopetukseen ja vertaisryhmän työskentelyyn. Koulutusryhmä toimii väliaikaisena organisaationa, jossa ryhmä- ja organisaatioilmiöitä tutkitaan. Koska oppiminen tapahtuu suurelta osin ryhmässä, osallistujia pyydetään huomioimaan läsnäolon merkitys.

Koulutuksessa keskeistä on henkilökohtaisten vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen kehittäminen ja vaikeiden asioiden käsitteleminen asiakasta vahvistavalla ja voimauttavalla tavalla. Tämä edellyttää sekä organisaation toimintamallien ja teorioiden tuntemusta että ryhmän dynamiikan havaitsemista ja ryhmätyötaitoja. Koulutuksen aikana työnohjaaja tai konsultti tulee tietoiseksi omista toimintatavoistaan ja -malleistaan, vahvistaa ja kehittää omaa käyttöteoriaansa ja aktivoi siinä taustalla vaikuttavia teorioita ja kokemuksiaan.

Hinta

3300 euroa ja lisäksi vertaisryhmän työnohjauskustannukset. Koulutus kuuluu ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusjärjestelmän piiriin.

Opiskelumaksusta peritään 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua tai sen jälkeen tai opiskelupaikan vastaanottanut eroaa kuukauden kuluessa opintojen alkamisesta. Tämän jälkeen tehdyistä eroista peritään koko opiskelumaksu.

Lisätietoja antaa

Kati Vetsch, asiakkuuspäällikkö

kati.vetsch(at)omnia.fi

p. 050 303 4837