Työnohjaajakoulutus

Kiinnostaako sinua toimia työnohjaajana ja organisaatiokonsulttina? Haluatko ymmärtää muita ja ohjata muutos- ja kehittämistyötä?

Koulutus sopii henkilöille, joita kiinnostaa työelämään liittyvät kysymykset ja jotka haluavat lisätä ymmärrystään systeemisyydestä, ryhmä- ja yhteisödynamiikasta, organisaatioista, johtajuudesta, muutosprosesseista ja dialogisuudesta.

Koulutuksessa keskeistä on henkilökohtaisten vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen kehittäminen ja vaikeiden asioiden käsitteleminen asiakasta vahvistavalla ja voimauttavalla tavalla. Tämä edellyttää sekä organisaation toimintamallien ja teorioiden tuntemusta että ryhmän dynamiikan havaitsemista ja ryhmätyötaitoja. Koulutuksen aikana työnohjaaja tai konsultti tulee tietoiseksi omista toimintatavoistaan ja -malleistaan, vahvistaa ja kehittää omaa käyttöteoriaansa ja aktivoi siinä taustalla vaikuttavia teorioita ja kokemuksiaan.

Koulutus antaa valmiuden

 • toimia yksilöiden, johtajuuden ja ryhmien työnohjaajana sekä muissa konsultatiivisissa tehtävissä
 • ymmärtää yksilön, ryhmän, yhteisön ja organisaatioiden dynamiikkaa
 • ymmärtää ja ohjata muutos- ja kehittämistyötä
 • arvioida omaa konsultatiivista roolia ja toimintaa näissä prosesseissa
Kenelle?

Hakijoilta edellytetään vähintään ammattikorkeakoulu- tai vastaavaa tutkintoa ja motivaatiota työnohjauksellisiin ja konsultatiivisiin tehtäviin sekä oman alansa työkokemusta vähintään viisi vuotta. Toivotaan kokemusta työnohjauksesta tai sitä vastaavasta ohjauksellisesta prosessista.

Koulutus on suunniteltu Suomen työnohjaajat ry:n koulutussuosituksen mukaisesti ja koulutuksesta valmistunut työnohjaaja voidaan hyväksyä yhdistyksen jäseneksi. Kaksivuotinen koulutuskokonaisuus 60 op tuottaa yleisesti hyväksytyn työnohjaajan pätevyyden ja kelpoisuuden useimpiin työnohjauksien hankintakilpailuihin.

Haku koulutukseen

Seuraava hakuaika ilmoitetaan myöhemmin. Kysy yrityskohtaista toteutusta yrityspalvelut@omnia.fi

Koulutusaika

Koulutuspäivät ovat klo 9-16 sisältäen ruokatunnin. 

Kevään 2021 aikataulu:

 • 13.-15.1.2021
 • 11.-12.2.2021
 • 15.-16.4.2021
 • 14.-16.6.2021

Loput koulutuspäivät varmistuvat myöhemmin.

Toimipiste

Omnian Finnsin kartano, Finnsinmäki 6, Espoo

Toteutus

Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä, ja se kestää kaksi lukuvuotta (08/2020 – 09/2022). Koulutus sisältää 32 lähiopetuspäivää 2-3 päivän jaksoissa. Lähiopetuspäivien tuntimäärä on yhteensä 250 tuntia. Koulutustyönohjaus (50 h) on yhdistetty lähiopetuspäiviin.

Koulutuksen aikana opiskelija toimii työnohjaajana yksilöille ja ryhmille. Opiskelun aikana pidetään oppimispäiväkirjaa ja tehdään oppimistehtäviä. Tämän lisäksi hän perehtyy työnohjausta ja sen lähialoja käsittelevään kirjallisuuteen. Osa kirjallisuudesta on pakollista, osa valinnaista annetulta kirjallisuuslistalta. Koulutuksen aikana käydään kaksi kertaa henkilökohtainen kehityskeskustelu. Koulutukseen kuuluu lopputyö, jonka opiskelija tekee oman kiinnostuksensa pohjalta. Työ voi olla puhtaasti kirjallinen tai toiminnallinen kirjallisella osuudella.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen ydinalueita

 • sosiaalinen konstruktivismi, systeemisyys
 • dialogisuus
 • ohjaajaminän tutkiminen – minä, roolit, preferenssit
 • ryhmä- ja yhteisödynamiikka, rinnakkaisilmiöt
 • organisaatio, perustehtävä ja johtajuus
 • ohjaukselliset prosessit ja menetelmät – mm. ratkaisukeskeisyys ja toiminnalliset menetelmät
 • kehittämis- ja muutosprosessit
 • liminaalitilassa toimiminen
 • yrittäjyys ja etiikka

Koulutuksessa keskeistä on henkilökohtaisten vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen kehittäminen ja vaikeiden asioiden käsitteleminen asiakasta vahvistavalla ja voimauttavalla tavalla. Tämä edellyttää sekä organisaation toimintamallien ja teorioiden tuntemusta että ryhmän dynamiikan havaitsemista ja ryhmätyötaitoja. Työnohjaaja tulee tietoiseksi omista toimintatavoistaan ja -malleistaan, vahvistaa ja kehittää omaa käyttöteoriaansa ja aktivoi siinä taustalla vaikuttavia teorioita ja kokemuksiaan.

Koulutus antaa

 • valmiuksia toimia yksilöiden ja ryhmien työnohjaajana ja muissa konsultatiivisissa tehtävissä
 • valmiuksia ymmärtää yksilön, ryhmän, yhteisön ja organisaatioiden dynamiikkaa
 • valmiuksia muutosvaiheiden ja kehittämisen dynamiikan ymmärtämiseen ja ohjaamiseen
 • valmiuksia arvioida omaa konsultatiivista roolia ja toimintaa näissä prosesseissa
Hinta

6200 € (sis. alv 24 %). Maksun voi suorittaa 1-6 erässä.

Koulutuksen järjestäjänä Omnia koulutus Oy, koulutuksen toteuttaa Omnia.

Lisätietoja antaa

Kouluttaja: Mats Hildén, mats.hilden@coreconsulting.fi

Erityisasiantuntija: Kati Vetsch, kati.vetsch@omnia.fi, p. 050 303 4837

Koordinaattori: Piia Voutilainen, piia.voutilainen@omnia.fi, p. 040 126 4835

Peruutusehdot

Peruutukset viimeistään kaksi viikkoa ennen aloitusta: yrityspalvelut@omnia.fi. Sen jälkeen tehdyistä peruutuksista tai peruuttamattomasta ilmoittautumisesta laskutamme 50 % koulutuksen hinnasta. Opiskelijamaksua ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa.