Tulityökortti

Tulitöissä ajantasainen osaaminen on turvallisuuden tae. Koulutuksessa saat kattavat tiedot tulityöpaikoista, vahinkojen ennaltaehkäisystä, tulen käsittelyyn liittyvistä vaaratilanteista, vaihtoehtoisista työmenetelmistä ja lainsäädännöstä. Päivän mittaisessa koulutuksessa (8 h) tartumme teorian lisäksi myös käytännön sammutusharjoituksiin. Koulutuksen lopuksi on kurssikoe.

Kuka tarvitsee tulityökortin?

Jos työssäsi syntyy kipinöitä, liekkejä, savuja tai vaikkapa palovaaraa aiheuttavaa lämpöä, työkalupakistasi pitää löytyä tulityökortti. Kortti on voimassa viisi vuotta. Koulutuksesta saat tulityökortin lisäksi kattavan koulutusmateriaalin käyttöösi.