Saattohoito

Saattohoidon osaamispassikoulutus antaa hoitotyön ammattilaiselle valmiuksia kohdata kuoleva potilas ja hänen perheensä. Potilaan ja läheisten tukemiseen tarvitaan erityistä osaamista. Myös omien ja työyhteisön työtapojen kehittäminen on saattohoidon ammattilaiselle tärkeää.

Koulutus koostuu kolmesta lähiopetuspäivästä, joiden aikana perehdytään saattohoidon perusteisiin, potilaan hoitotyöhön erilaisissa toimintaympäristöissä sekä kuolevan ihmisen, että hänen omaistensa kohtaamiseen. Aihekokonaisuudet saavat uutta syvyyttä, kun yhdessä pureudutaan saattohoidon eettisiin periaatteisiin, kivun lievityksen mahdollisuuksiin, kuoleman käsitteisiin erilaisissa kulttuureissa, sekä omassa työssä jaksamiseen.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus on täydennyskoulutusta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille: koulutus syventää alan ammatissa jo toimivan osaamista.

Lisätietoja

1. päivä – Saattohoidon perusteet:

 • Saattohoito - mitä se on?
 • Työtä ohjaavat säädökset
 • Käsitteet, periaatteet, suositukset
 • Eettiset periaatteet ja niiden toteutuminen saattohoidossa
 • Oikeus hyvään saattohoitoon

2. päivä – Saattohoitopotilaan hoitotyö eri toimintaympäristöissä

 • Perushoito / kuolevan ihmisen oireenmukainen hoito
 • Kipu ja kivun lievitys saattohoidossa
 • Toimenpiteet kuoleman lähestyessä ja sen jälkeen

3. päivä – Kuolevan ihmisen ja hänen omaistensa kohtaaminen

 • Psyykkinen, henkinen ja hengellinen saattohoito
 • Kuolema eri kulttuureissa ja uskonnoissa
 • Omaisten kohtaaminen
 • Hoitajan voimavarat ja jaksaminen
 • Saattohoito omassa työyhteisössäni

Suoritus­vaihtoehdot

Tutkinnon suoritustapoja ei ole määritelty.