Saattohoito

Saattohoidon osaamispassikoulutus antaa hoitotyön ammattilaiselle valmiuksia kohdata kuoleva potilas ja hänen perheensä. Potilaan ja läheisten tukemiseen tarvitaan erityistä osaamista. Myös omien ja työyhteisön työtapojen kehittäminen on saattohoidon ammattilaiselle tärkeää.

Koulutus koostuu kolmesta lähiopetuspäivästä, joiden aikana perehdytään saattohoidon perusteisiin, potilaan hoitotyöhön erilaisissa toimintaympäristöissä sekä kuolevan ihmisen, että hänen omaistensa kohtaamiseen. Aihekokonaisuudet saavat uutta syvyyttä, kun yhdessä pureudutaan saattohoidon eettisiin periaatteisiin, kivun lievityksen mahdollisuuksiin, kuoleman käsitteisiin erilaisissa kulttuureissa, sekä omassa työssä jaksamiseen.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus on täydennyskoulutusta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille: koulutus syventää alan ammatissa jo toimivan osaamista.

Lisätietoja

1. päivä – Saattohoidon perusteet:

 • Saattohoito - mitä se on?
 • Työtä ohjaavat säädökset
 • Käsitteet, periaatteet, suositukset
 • Eettiset periaatteet ja niiden toteutuminen saattohoidossa
 • Oikeus hyvään saattohoitoon

2. päivä – Saattohoitopotilaan hoitotyö eri toimintaympäristöissä

 • Perushoito / kuolevan ihmisen oireenmukainen hoito
 • Kipu ja kivun lievitys saattohoidossa
 • Toimenpiteet kuoleman lähestyessä ja sen jälkeen

3. päivä – Kuolevan ihmisen ja hänen omaistensa kohtaaminen

 • Psyykkinen, henkinen ja hengellinen saattohoito
 • Kuolema eri kulttuureissa ja uskonnoissa
 • Omaisten kohtaaminen
 • Hoitajan voimavarat ja jaksaminen
 • Saattohoito omassa työyhteisössäni
Kenelle?

Koulutus on suunnattu hoitohenkilöstölle.

Haku koulutukseen
Seuraava ilmoittautuminen

Seuraava ilmoittautumisaika ilmoitetaan myöhemmin.

Opiskelijavalinta

Koulutuksen lähipäivät ovat 8.3., 5.4. ja 3.5.2018 klo 9 - 16.

Koulutusaika

Koulutuksen lähipäivät ovat 8.3., 5.4. ja 3.5.2018 klo 9 - 16.

Toimipiste

Omnia Koulutus, Kirkkokatu 16 A, Espoon keskus

Toteutus

Tavoitteena on:

 • lisätä osaamista kuolevan ihmisen hoitotyöhön ja hänen omaistensa kohtaamiseen ja tukemiseen
 • että osallistuja pohtii omaa ammattitaitoaan kuolevan ihmisen hoitajana ja työyhteisön jäsenenä
 • että osallistuja pohtii kuolevan ihmisen hoitoa omassa työyksikössään
   

Sisältö:

 1. lähiopiskelupäivä 8.3.2018 klo 9-16 aiheena Saattohoidon periaatteet
 2. lähiopiskelupäivä 5.4.2018 klo 9-16 aiheena Saattohoitopotilaan hoitotyö eri toimintaympäristöissä
 3. lähiopiskelupäivä 3.5.2018 klo 9-16 aiheena Kuolevan ihmisen ja hänen omaistensa kohtaaminen
Hinta

Hinta: 125 euroa.
Koulutus kuuluu ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusjärjestelmän piiriin (alv. 0 %).

Lisätietoja antaa

Kouluttaja Satu Keskinen, puh. 040 126 4983, satu.keskinen(at)omnia.fi

Peruutusehdot

Peruutukset viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen aloitusta sähköpostilla: piia.voutilainen(at)omnia.fi. Sen jälkeen tehdyistä peruutuksista tai peruuttamattomasta ilmoittautumisesta laskutamme 50 % koulutuksen hinnasta. Opiskelijamaksua ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa.

Käytämme viestinnässä sähköpostia, muista täyttää hakulomakkeelle myös sähköpostiosoitteesi!