Muistisairaan hoitotyö

Koulutus syventää muistisairaiden parissa työskentelevien ammattilaisten osaamista: muun muassa hoito- ja terapiatyötä, sekä sosiaalityötä tekevät saavat koulutuksesta uusinta tietoa ja työvälineitä käytännön hoitotyöhön.

Ajantasaisen teorian rinnalla korostuu kyky tunnistaa muistisairaan yksilöllinen hoitopolku, sekä taito kohdata muistisairas ja hänen läheisensä. Tilanneharjoituksilla ja keskusteluilla syvennetään ymmärrystä mm. muistisairaan toimintakyvyn tukemisesta, erilaisten hoitomuotojen soveltamisesta, ravitsemuksesta, käytännön hoitotyöstä ja myös työssä jaksamisesta.

Ryhmä- ja yksilötyöskentely, sekä läheisesti omaan työhön liittyvät oppimistehtävät tukevat teorian ja harjoitusten nivoutumista käytännön työkaluiksi.

Suoritus­vaihtoehdot

Kenelle?

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstölle.

Haku koulutukseen
8.6.2017 - 14.1.2018

Hae koulutukseen täyttämällä lomake.

Opiskelijavalinta

Koulutuksen laajuus 1,25 ov; 4 lähiopiskelupäivää ja 8 tuntia ohjattua etäopiskelua ja 10 tuntia itsenäistä opiskelua.

Koulutuksen hinta on 195 euroa. Koulutus kuuluu ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusjärjestelmän piiriin (alv. 0 %).

Käytämme viestinnässä sähköpostia, muista täyttää hakulomakkeelle myös sähköpostiosoitteesi!

Koulutusaika
25.1.2018 - 19.4.2018

Koulutus pidetään 25.1., 15.2., 15.3. ja 19.4.2018 klo 9 - 16.

Toimipiste

Omnia Koulutus, Kirkkokatu 16 A, Espoon keskus

Toteutus

Opiskelumuotoina kurssilla käytetään opetuskeskustelua, tilanneharjoituksia, ryhmätyöskentelyä ja itsenäisiä oppimistehtäviä liittyen omaan työhön. Kurssin päätyttyä osallistujalla on muodostunut näkemys muistisairaan asiakkaan kokonaisvaltaiseen hoitotyöhön.

Aiheet:

25.1.2018 Perustietoa muistisairauksista15.2.2018 Muistisairaan asiakkaan ja hänen läheistensä ammatillinen kohtaaminen15.3.2018 Muistisairaan asiakkaan hoitotyö19.4.2018 Muistisairaan asiakkaan ravitsemus ja aktiivinen arki

Lisätietoja antaa

Kouluttaja Maarit Kinnunen, puh. 043 824 1123, maarit.kinnunen@omnia.fi

Peruutusehdot

Peruutukset viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen aloitusta. Sen jälkeen tehdyistä peruutuksista tai peruuttamattomasta ilmoittautumisesta laskutamme 50% koulutuksen hinnasta.

Opiskelijamaksua ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa.