LOVe - Lääkehoidon osaaminen tukikoulutus

LOVe-verkkokoulutusmateriaali on suunniteltu täydentämään lähihoitajien lääkeosaamista. Koulutus valmentaa LOVe - Lääkehoidon osaamista verkossa tenttiin.

Napakassa kaksiosaisessa koulutuksessa opiskelet ja tentit lääkelaskennan lisäksi lääkkeiden tunnistamista, annostelua, lääkkeiden vaikuttavuuden seurantaa, eri lääkeaineiden säilytystä, sekä dokumentointia.

Koulutus vahvistaa lähihoitajan lääkehoidon osaamista ja tuo varmuutta omaan työhön. Koulutusmateriaali rakentuu STM:n Turvallinen lääkehoito -oppaan mukaisesti. Välttämätön täsmäkoulutus oman ammattitaidon ylläpitoon!