Voimauttavan valokuvan perusteet hoidollisten ja pedagogisten alojen työntekijälle

Voimauttava valokuva on taide- ja sosiaalikasvattaja Miina Savolaisen kehittämä palkittu sosiaalipedagoginen menetelmä, jossa valokuvaa käytetään terapeuttiseen identiteettityöhön ja vuorovaikutustaitojen parantamiseen esimerkiksi työyhteisössä, perheessä, vertaisryhmässä, tai ammattilaisen ja asiakkaan välillä.

Omnian koulutuksessa opiskelu nivoutuu tiiviisti jokaiseen elämäntilanteeseen sekä oman työyhteisön ympärille. Koulutuksen arvokasta antia on sekä henkilökohtainen, että työyhteisön saama hyöty heti alusta lähtien.

Ihannetilanteessa koulutukseen osallistuu työpari samasta työyhteisöstä. Koulutukseen voi kuitenkin osallistua myös ilman omaa työparia, tai esimerkiksi vuorotteluvapaan aikana.

Opiskelu on lähiopetuspäivien välilläkin hyvin intensiivistä ja koulutukseen sitoutuminen on tärkeää. Koulutus tosin imaisee niin tehokkaasti mukaansa, ettei pois malttaisi jäädäkään!

Koulutus on suunnattu pedagogisen, hoidollisen ja terapeuttisen alan työntekijöille kuten sosiaali- ja terveysalojen ammattilaisille, terapeuteille, opettajille ja työnohjaajille. Sinulla on jo ammatillinen tutkinto hoidolliselta alalta, tai opiskelet alaa parhaillaan.

Koulutuksessa saat perusteet-tason valmiudet käyttää voimauttavan valokuvan menetelmää oman työyhteisösi sisällä. Sinulla ei tarvitse olla harrastuneisuutta valokuvauksessa.

Voimauttava valokuva on rekisteröity menetelmä. Perusteet-koulutus muodostaa voimauttava valokuva -menetelmäkoulutusten ensimmäisen moduulin ja mahdollistaa hakemisen Miina Savolaisen ohjaamaan kolmivuotiseen erikoistumiskoulutukseen.