Voimauttavan valokuvan erikoistumisopinnot

Voimauttavan valokuvauksen erikoistumiskoulutuksessa syvennät peruskurssilla oppimiasi taitoja käyttää valokuvaa työyhteisön kehittämisessä ja hoidollisessa asiakastyössä. Omaksut vuorovaikutteisen, katseeseen ja keholliseen peilaamiseen perustuvan työotteen ja syvennät voimauttavan valokuvauksen sovellustaitojasi mm. ryhmän ohjaamisessa, terapeuttisessa yksilöprosessissa sekä perhetyössä.

Työskentelyn rinnalla kulkee henkilökohtainen valokuvaprosessi ja omien ilmaisullisten taitojen vahvistaminen.

Koulutuksessa tutustutaan voimauttavan valokuvan teoriaan ja etiikkaan sekä taiteellisiin tekniikoihin. Koulutukseen sisältyy projektitöitä, luento-opetusta, vierailevia luennoitsijoita, ammattiriihityöskentelyä, henkilökohtaista ohjausta, taiteellisia intensiivikursseja, kuvausretkiä, kirjallisuutta sekä taiteellisen päättötyöprojektin.

Erikoistumiskoulutuksen ohjaajana toimii menetelmän kehittäjä Miina Savolainen.

Voimauttavan valokuvan erikoistumisopinnot on suunnattu hoidollisen, pedagogisen ja terapeuttisen alan työntekijöille (laajasti), jotka ovat aiemmin suorittaneet voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet -koulutuksen (8 op).

Koulutus sopii myös yrittäjille tai omassa työyhteisössään kouluttajan roolissa toimivalle työntekijälle.

Koulutuksesta valmistuu voimauttavan valokuvan menetelmäohjaajaksi. Koulutuksen käyneiden on mahdollista saada lisenssi menetelmän nimen käytölle omassa työssään.