Voimauttavan valokuvan erikoistumisopinnot

Voimauttavan valokuvauksen erikoistumiskoulutuksessa syvennät peruskurssilla oppimiasi taitoja käyttää valokuvaa työyhteisön kehittämisessä ja hoidollisessa asiakastyössä. Omaksut vuorovaikutteisen, katseeseen ja keholliseen peilaamiseen perustuvan työotteen ja syvennät voimauttavan valokuvauksen sovellustaitojasi mm. ryhmän ohjaamisessa, terapeuttisessa yksilöprosessissa sekä perhetyössä.

Työskentelyn rinnalla kulkee henkilökohtainen valokuvaprosessi ja omien ilmaisullisten taitojen vahvistaminen.

Koulutuksessa tutustutaan voimauttavan valokuvan teoriaan ja etiikkaan sekä taiteellisiin tekniikoihin. Koulutukseen sisältyy projektitöitä, luento-opetusta, vierailevia luennoitsijoita, ammattiriihityöskentelyä, henkilökohtaista ohjausta, taiteellisia intensiivikursseja, kuvausretkiä, kirjallisuutta sekä taiteellisen päättötyöprojektin.

Erikoistumiskoulutuksen ohjaajana toimii menetelmän kehittäjä Miina Savolainen.

Voimauttavan valokuvan erikoistumisopinnot on suunnattu hoidollisen, pedagogisen ja terapeuttisen alan työntekijöille (laajasti), jotka ovat aiemmin suorittaneet voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet -koulutuksen (8 op).

Koulutus sopii myös yrittäjille tai omassa työyhteisössään kouluttajan roolissa toimivalle työntekijälle.

Koulutuksesta valmistuu voimauttavan valokuvan menetelmäohjaajaksi. Koulutuksen käyneiden on mahdollista saada lisenssi menetelmän nimen käytölle omassa työssään.

Kenelle?

Voimauttavan valokuvan erikoistumisopinnot on suunnattu hoidollisen, pedagogisen ja terapeuttisen alan työntekijöille, jotka ovat aiemmin suorittaneet voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet - koulutuksen. Koulutus on myös suunnattu erilaisissa työnohjaaja- ja esimiestyössä oleville, jotka ovat aiemmin suorittaneet voimauttava valokuva työyhteisön kehittämisessä - koulutuksen.

Haku koulutukseen

Seuraava hakuaika ilmoitetaan myöhemmin. Kysy yrityskohtaista toteutusta yrityspalvelut@omnia.fi

Opiskelijavalinta

Voimauttavan valokuvan erikoistumiskoulutukseen valitaan neljätoista opiskelijaa hakemusten sekä aiemman menetelmätyöskentelyn perusteella. Moniammatillisuus huomioidaan ryhmän koostumuksessa.

Koulutusaika

1. työpaja ma-ke 3.-5.5.2021 
2. työpaja ma-ti 14.-15.6.2021
3. työpaja to-pe 2.-3.9.2021  
4. työpaja to-pe 28.-29.10.2021
5. työpaja vko 47 (väripimiöviikko - opiskelua kahtena valinnaisena päivänä)
6. työpaja pe 17.12.2021  
7. työpaja ma-ti 31.1.-1.2.2022
8. työpaja pe 3.3.2022  
9. työpaja ma-ti 28.-29.3.2022
10. työpaja 2.-3.5.2022  
11. työpaja ma 30.5.2022  
12. työpaja to-pe 25.-26.8.2022
13. työpaja pe 30.9.2022  
14. työpaja ti-ke  1.-2.11.2022
15. työpaja ma 28.11.2022
16. työpaja ma-ti 19.-20.12.2022  
17. työpaja ma 13.2.2023  
18. työpaja ma-ti 3.-4.4.2023
19. työpaja pe 28.4.2023
20. työpaja to 1.6.2023
21. työpaja to-pe 31.8.-1.9.2023 päätösseminaari

Toimipiste

Koulutus pidetään Omnian Kirkkokadun toimipisteessä, osoitteessa: Kirkkokatu 16 A, Espoo

Koulutuksen sisältö

Kyseessä on voimauttavan valokuvan menetelmäohjaajaksi valmistava jatkokoulutus, joka muodostaa menetelmän ammatillisten täydennyskoulutusten toisen moduulin. 

Voimauttavan valokuvan erikoistumiskoulutuksessa syvennetään peruskurssilla saatuja valmiuksia käyttää menetelmää työyhteisön kehittämisessä ja hoidollisessa asiakastyössä, monimuotoisessa ihmiesten välisessä kohtaamisessa ja identiteettityössä. Keskiössä on voimauttavan valokuvan menetelmän mukaisen, dialogisen, katseeseen ja keholliseen peilaamiseen perustuvan työotteen omaksuminen osana vaikuttavampaa ja merkityksellisempää ihmistyötä. Työskentelyn rinnalla kulkee henkilökohtainen valokuvaprosessi ja omien ilmaisullisten ja voimauttavien taitojen vahvistaminen.  Opiskelu sisältää pienryhmätyöskentelyä, vertaisryhmäelementtejä sekä henkilökohtaista ohjausta. 

Koulutuksessa tutustutaan voimauttavan valokuvan teoriaan ja etiikkaan sekä menetelmän taiteellisiin tekniikoihin. Kolmen vuoden ja 19 lähijakson kokonaisuus sisältää projektitöitä, luento-opetusta, vierailevia luennoitsijoita, ammattiriihityöskentelyä, henkilökohtaista ohjausta, taiteellisia intensiivikursseja, kuvausretkiä, kirjallisuutta sekä taiteellisen päättötyöprojektin. Osallistujan työyhteisö pääsee hyötymään koulutuksesta jo sen kestäessä lukuisten voimauttavien valokuvaprosessien muodossa. 

Valmistuva erikoistujaryhmä toteuttaa halutessaan Lempeä Katse VI - lopputyönäyttelyn sekä -yleisöseminaarin valmistumisensa jälkeen. Mahdollisen näyttelyprojektin työpanos ja kustannukset eivät sisälly 40 op:n laajuiseen koulutukseen ja niihin osallistuminen on vapaaehtoista.

Menetelmäohjaajaksi valmistuneen tai hänen työnantajansa on mahdollista rekisteröityä viralliseksi voimauttavan valokuvan menetelmälisenssin haltijaksi. Lisenssi oikeuttaa erilaisten menetelmäpalveluiden myymisen. Koulutus sopii siis myös yrittäjille tai omassa työyhteisössään kouluttajan roolissa toimivalle työntekijälle. Voimauttavan valokuvan mentelmän soveltaminen oman, ei-kaupallisen perustyön sisällä, ei sen sijaan edellytä lisenssiä.

Hinta

Koulutuksen hinta on 12 520 € sisältäen alv. 24 %.

Koulutuksen järjestäjänä Omnia koulutus Oy, koulutuksen toteuttaa Omnia.

Lisätietoja antaa

Kati Vetsch, kati.vetsch@omnia.fi, p. 050 303 4837
Piia Voutilainen, piia.voutilainen@omnia.fi, p. 040 126 4835

Kouluttajana toimii: Miina Savolainen, voimauttavan valokuvan menetelmän kehittäjä, sosiaali- ja taidekasvattaja

Peruutusehdot

Peruutukset viimeistään kaksi viikkoa ennen aloitusta: yrityspalvelut@omnia.fi. Sen jälkeen tehdyistä peruutuksista tai peruuttamattomasta ilmoittautumisesta laskutamme 50 % koulutuksen hinnasta. Opiskelijamaksua ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa.