Voimauttavan valokuvan perusteet hoidollisten ja pedagogisten alojen työntekijälle

Voimauttava valokuva on taide- ja sosiaalikasvattaja Miina Savolaisen kehittämä palkittu sosiaalipedagoginen menetelmä, jossa valokuvaa käytetään terapeuttiseen identiteettityöhön ja vuorovaikutustaitojen parantamiseen esimerkiksi työyhteisössä, perheessä, vertaisryhmässä, tai ammattilaisen ja asiakkaan välillä.

Omnian koulutuksessa opiskelu nivoutuu tiiviisti jokaiseen elämäntilanteeseen sekä oman työyhteisön ympärille. Koulutuksen arvokasta antia on sekä henkilökohtainen että työyhteisön saama hyöty heti alusta lähtien.

Ihannetilanteessa koulutukseen osallistuu työpari samasta työyhteisöstä. Koulutukseen voi kuitenkin osallistua myös ilman omaa työparia tai esimerkiksi vuorotteluvapaan aikana.

Opiskelu on lähiopetuspäivien välilläkin hyvin intensiivistä ja koulutukseen sitoutuminen on tärkeää. Koulutus tosin imaisee niin tehokkaasti mukaansa, ettei pois malttaisi jäädäkään!

Koulutus on suunnattu pedagogisen, hoidollisen ja terapeuttisen alan työntekijöille kuten sosiaali- ja terveysalojen ammattilaisille, terapeuteille, opettajille ja työnohjaajille. Sinulla on jo ammatillinen tutkinto hoidolliselta alalta tai opiskelet alaa parhaillaan.

Koulutuksessa saat perusteet-tason valmiudet käyttää voimauttavan valokuvan menetelmää oman työyhteisösi sisällä. Sinulla ei tarvitse olla harrastuneisuutta valokuvauksessa.

Voimauttava valokuva on rekisteröity menetelmä. Perusteet-koulutus muodostaa voimauttava valokuva -menetelmäkoulutusten ensimmäisen moduulin ja mahdollistaa hakemisen Miina Savolaisen ohjaamaan kolmivuotiseen erikoistumiskoulutukseen.

Haku koulutukseen

Seuraava hakuaika ilmoitetaan myöhemmin. Kysy yrityskohtaista toteutusta yrityspalvelut@omnia.fi

Opiskelijavalinta

Kurssilaiset valitaan vapaamuotoisen hakemuksen liitteen perusteella.

Koulutusaika

Koulutus koostuu kuudesta työpajasta (10 lähiopetuspäivää).

Toimipiste

Koulutus pidetään Omnian Finnsin kartanossa, osoitteessa: Finnsinmäki 6, Espoo (myös majoitusmahdollisuus).

Toteutus

Koronahuomioinnit: 

  • Voimauttavan valokuvan koulutusten koronakevään parhaat etäkokemukset hyödynnetään syksyn alkavissa ammatillisissa perusteet -koulutuksissa
  • Perusteet-koulutukseen lisätään voimauttavan valokuvan tunneherkkiä, dialogisia ja kasvokkaisia etävälineitä, avuksi kohtaamistyöntekijöille mahdollisia tulevia pandemiarajoituksia sekä jo käynnissä olevaa digiloikkaa varten
  • Myös riskiryhmäläiset voivat osallistua – jokaiselle etsitään joustavat tavat myös niille mahdollisille jaksoille, jolloin fyysinen kokoontuminen ei ole mahdollista

Riippuen koronapandemian tilanteesta, alkavien työpajojen lähijaksoja tullaan toteuttamaan tarvittaessa etäyhteyksien välityksellä, jolloin etäkokoontumisia hyödynnetään menetelmän työotteen siirtämiseksi myös oman arkityön etätilanteisiin, emotionaalisesti merkityksellisellä tavalla. Tarvittaessa myös kontaktiopetuksessa toteutuvat lähijaksot voidaan toteuttaa siten, että osa ryhmästä voi olla kasvokkain yhteydessä muun ryhmän kanssa kotoaan käsin. Jokaiselle opiskelijalle löydetään joustavat tavat osallistua siten, että etänäkin osallistuva opiskelija saa koulutuksesta kokemuksellisesti yhtä rikkaan kokonaisuuden, kuin lähijaksoihinkin mukaan pääsevät osallistujat.

Koulutuksen sisältö

Voimauttavan valokuvan ammatillinen perusteet - koulutus on suunnattu pedagogisen, hoidollisen ja terapeuttisen alan työntekijöille ja se antaa perusteet-tason valmiudet käyttää voimauttavan valokuvan menetelmää osallistujan oman työyhteisön sisällä. Koulutus ei anna pätevyyttä menetelmäohjaajan työhön tai kaupallisten menetelmäpalvelujen rakentamiseen, joihin vaaditaan perusteet-kurssin lisäksi 40 opintopisteen laajuinen erikoistumiskoulutus. Voimauttava valokuva on rekisteröity menetelmä. Perusteet - koulutus muodostaa voimauttava valokuva - mentelmäkoulutusten ensimmäisen moduulin ja mahdollistaa hakemisen Miina Savolaisen ohjaamaan, kolmivuotiseen erikoistumiskoulutukseen.

Opiskelun keskiössä on osallistujan henkilökohtainen prosessi, jonka lisäksi osallistuja toteuttaa ohjatusti voimauttavat valokuvaprojektit omassa lähipiirissään ja työyhteisössään, sekä työntekijöiden että asiakkaiden (oppilaiden, potilaiden) kanssa. Kaikkien opintojaksojen välillä on itsenäisiä harjoitustehtäviä, joihin osallistuja löytää henkilökohtaista elämäntilannettaan sekä työyhteisönsä ajankohtaista tarvetta palvelevan näkökulman. Osallistujan työyhteisö hyötyy koulutuksesta harjoitustehtävien kautta jo koulutuksen aikana. Ihannetilanteessa koulutukseen osallistuu työpari samasta työyhteisöstä. Harjoitustehtävät ovat sovellettavissa siten, että koulutukseen voi osallistua myös esimerkiksi vuorotteluvapaan aikana.

Osallistumisen edellytykset:

  • Osallistuminen edellyttää ammatillista tutkintoa tai meneillään olevia opintoja soveltaen pedagogiselta tai hoidolliselta alalta (sosiaali-, ja terveysalojen työntekijät, terapeutit, opettajat, työnohjaajat jne.)
  • Läsnäolo jokaisella opintojaksolla. Koulutukseen ei voi osallistua lainkaan, mikäli osallistuja joutuu pakottavasta syystä olemaan poissa 1. tai 2. opintojaksolla
  • Osallistuminen ei edellytä harrastuneisuutta valokuvauksessa
Hinta

Koulutuksen hinta on 2852 € (sis. alv. 24 %). Koulutus on mahdollista maksaa 1-3 erässä.

Koulutuksen järjestäjänä Omnia koulutus Oy, koulutuksen toteuttaa Omnia.

Lisätietoja antaa

Kati Vetsch, kati.vetsch@omnia.fi, p. 050 303 4837
Piia Voutilainen, piia.voutilainen@omnia.fi, p. 040 126 4835

Kouluttajana toimii: Miina Savolainen, voimauttavan valokuvan menetelmän kehittäjä, sosiaali- ja taidekasvattaja

Peruutusehdot

Peruutukset viimeistään kaksi viikkoa ennen aloitusta: yrityspalvelut@omnia.fi. Sen jälkeen tehdyistä peruutuksista tai peruuttamattomasta ilmoittautumisesta laskutamme 50 % koulutuksen hinnasta. Opiskelijamaksua ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa.