Voimauttava valokuva työyhteisön kehittämisessä

Voimauttava valokuva on taide- ja sosiaalikasvattaja Miina Savolaisen kehittämä palkittu sosiaalipedagoginen menetelmä, jossa valokuvaa käytetään terapeuttiseen identiteettityöhön ja vuorovaikutustaitojen parantamiseen esimerkiksi työyhteisössä, perheessä, vertaisryhmässä tai ammattilaisen ja asiakkaan välillä.

Valokuva on innostava menetelmä tutkia työn arvoja ja roolitusta työyhteisössä. Voimauttavan valokuvan menetelmällä löydetään yhdessä luovia ja osallistavia mahdollisuuksia työyhteisön kehittämiseen – jokaisen omista lähtökohdista käsin.

Koulutus on hyvin käytännönläheinen ja opiskelu koostuu intensiivisistä lähiopetuspäivistä moniammatillisessa opiskelijaryhmässä. Koulutuksessa pureudutaan erityisesti työyhteisön vuorovaikutustapojen parantamiseen ja aitoon dialogiin. Arvokasta antia on tiivis parityöskentely sekä jokaisen opiskelijan oma ammatillinen identiteettityö.

Koulutus on suunnattu työnohjaajille, työvalmentajille, konsulteille, esimiehille, sekä työhyvinvoinnin, työterveyshuollon ja henkilöstöhallinnon parissa toimiville. Menetelmän avulla vahvistetaan työyhteisön vuorovaikutustapoja sekä etsitään voimavaroja muutostilanteisiin.

Sinulla ei tarvitse olla harrastuneisuutta valokuvauksessa. Koulutus kuuluu ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusjärjestelmän piiriin.

Kouluttajana toimii voimauttava valokuva -menetelmän kehittäjä Miina Savolainen.

Koulutuksemme ei anna edellytyksiä soveltaa menetelmää hoidollisessa tai pedagogisessa asiakastyössä (vrt. Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet hoidollisen työn tekijöille). Koulutuksen jälkeen voit kuitenkin jatkaa voimauttavan valokuvan erikoistumiskoulutukseen (40 op).

Kenelle?

Työnohjaajat, työvalmentajat, konsultit, esimiehet, työhyvinvoinnin asiantuntijat, työterveyshuollon henkilöstö ja henkilöstöhallinnon henkilöstö.

Haku koulutukseen

Seuraava hakuaika ilmoitetaan myöhemmin. Kysy yrityskohtaista toteutusta yrityspalvelut@omnia.fi

Toimipiste

Finns/Omnia Koulutus, Finnsinmäki 6, Espoo (myös majoitusmahdollisuus)

Koulutuksen sisältö

Voimauttava valokuva työyhteisön kehittämisessä on mm. työnohjaajille, työvalmentajille, konsulteille, esimiehille sekä työhyvinvoinnin, työterveyshuollon ja henkilöstöhallinnon parissa toimiville suunnattu perusteet-tasoinen koulutus. Koulutuksessa tutustutaan voimauttavan valokuvan menetelmän käyttöön työyhteisön kehittämisessä. Näkökulmina ovat erityisesti vuorovaikutustapojen parantaminen ja dialogisuus, piiloon jääneiden vahvuuksien ja voimavarojen esiin nostaminen, perustehtävän ja arvojen tutkiminen sekä oman työn merkityksellisyydenkokemuksen lisääminen. Koulutus ei anna edellytyksiä soveltaa menetelmää hoidollisessa tai pedagogisessa asiakastyössä (vrt. Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet hoidollisen työn tekijöille), mutta sen käyneet voivat hakeutua voimauttavan valokuvan erikoistumiskoulutukseen (40 op), jota järjestetään Aalto-yliopistossa.

Valokuva on loistava menetelmä tutkia työn arvoja ja roolitusta, jotka jokainen työntekijä kokee omista lähtökohdistaan käsin. Työskentelyssä tärkeällä sijalla on ammatillinen identiteettityö, jokaisen työryhmän jäsenen taitojen ja taipumusten esiin nostaminen sekä oman työn merkityksellisyyden kokemuksen ja ryhmään kuulumisen tunteen vahvistaminen. Menetelmän avulla vahvistetaan työyhteisön arvostavia ja kuuntelevia vuorovaikutustapoja sekä tehdään näkyväksi kuormittavan vastavoimaa ja etsitään voimavaroja muutostilanteisiin.

Koulutuksessa on tärkeä rooli moniammatillisella opiskelijaryhmällä sekä parityöskentelyllä. Osallistuminen ei edellytä harrastuneisuutta valokuvauksessa. Kurssilaiset valitaan vapaamuotoisten hakemusten perusteella.

Koulutus kestää noin vuoden ja sisältää 11 lähipäivää.

Hinta

Koulutuksen hinta on 1600 euroa. Koulutus kuuluu ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusjärjestelmän piiriin.

Lisätietoja antaa

Kati Vetsch, kati.vetsch(at)omnia.fi, p. 050 303 4837

Kouluttajana toimii:
Miina Savolainen, voimauttavan valokuvan menetelmän kehittäjä, sosiaali- ja taidekasvattaja

Peruutusehdot

Peruutukset viimeistään kahta viikkoa ennen koulutuksen aloitusta sähköpostilla: yrityspalvelut@omnia.fi. Sen jälkeen tehdyistä peruutuksista tai peruuttamattomasta ilmoittautumisesta laskutamme 50 % koulutuksen hinnasta. Opiskelijamaksua ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa.