Uhkaavan asiakkaan kohtaaminen

Valmennus on tarkoitettu yrityksille ja organisaatioille, joiden työntekijät kohtaavat päivittäisessä työssään haastavia asiakastilanteita.

Valmennuksen tavoitteena on luoda työntekijän kannalta turvallinen työyhteisö, jossa myös asiakas tuntee olonsa turvalliseksi. Tämä valmennus tarjoaa työntekijälle valmiuksia ennakoida ja siten ennaltaehkäistä omassa työssään mahdollisesti ilmeneviä uhka- ja väkivaltatilanteita. 

Valmennus tarjoaa sekä vuorovaikutuksen että turvallisen tilanteen hallinnan keinoja aggressiivisten asiakkaiden kohtaamiseen. Valmennuspäivän aikana keskitytään organisaation omaan työskentely-ympäristöön ja tuetaan organisaation työntekijöitä tiedostamaan tekijöitä, jotka päivittäisissä asiakastilanteissa vaikuttavat turvallisuuteen. Koulutuksen sisältö räätälöidään vastaamaan kunkin organisaation työskentely-ympäristöä ja siinä tapahtuvia asiakastilanteita.

Toteutamme koulutusta yritysryhmille. Ota yhteyttä yrityspalvelut@omnia.fi

Kenelle?

Sosiaali- ja terveys-, opetus- ja kasvatus- sekä kaupan aloilla toimiville henkilöille, jotka kohtaavat päivittäisessä työssään haastavia asiakastilanteita.

Haku koulutukseen

Koulutusta toteutetaan pelkästään räätälöitynä toteutuksena yritysten tarpeisiin.

Koulutusaika

Koulutus kestää 6 tuntia (3 + 3 tunnin jaksoissa) ja toteutetaan joko päivä- tai iltaopetuksena.

Toimipiste

Omnia, Lehtimäentie tai asiakkaan omat tilat

Koulutuksen sisältö
  • Työpaikan riskien hallinta, ennaltaehkäisy ja ennakointi
  • Vuorovaikutus asiakkaan kanssa
  • Turvallinen hallinta (fyysiset harjoitukset)

Toteutuksessa huomioidaan organisaation tai sen yksikön työskentely-ympäristön erityispiirteet sekä organisaation oma turvallisuusohjeistus.

Hinta

1 000  € (+ alv 24 %)/ryhmä, max 10 henkilöä

Lisätietoja antaa

Kysy organisaatiokohtaisista toteutuksista:
Asiakkuusvastaava Arto Tervonen
arto.tervonen@omnia.fi
puh. 040 126 7450 tai yrityspalvelut@omnia.fi

Peruutusehdot

Peruutukset viimeistään viikkoa ennen koulutuksen aloitusta sähköpostilla: yrityspalvelut@omnia.fi. Sen jälkeen tehdyistä peruutuksista tai peruuttamattomasta ilmoittautumisesta laskutamme 50 % koulutuksen hinnasta.