Uhkaavan asiakkaan kohtaaminen

Valmennus on tarkoitettu yrityksille ja organisaatioille, joiden työntekijät kohtaavat päivittäisessä työssään haastavia asiakastilanteita.

Valmennuksen tavoitteena on luoda työntekijän kannalta turvallinen työyhteisö, jossa myös asiakas tuntee olonsa turvalliseksi. Tämä valmennus tarjoaa työntekijälle valmiuksia ennakoida ja siten ennaltaehkäistä omassa työssään mahdollisesti ilmeneviä uhka- ja väkivaltatilanteita. 

Valmennus tarjoaa sekä vuorovaikutuksen että turvallisen tilanteen hallinnan keinoja aggressiivisten asiakkaiden kohtaamiseen. Valmennuspäivän aikana keskitytään organisaation omaan työskentely-ympäristöön ja tuetaan organisaation työntekijöitä tiedostamaan tekijöitä, jotka päivittäisissä asiakastilanteissa vaikuttavat turvallisuuteen. Koulutuksen sisältö räätälöidään vastaamaan kunkin organisaation työskentely-ympäristöä ja siinä tapahtuvia asiakastilanteita.

Ilmoittaudu ja tutustu koulutuksen tarkempaan sisältöön Avoimen Omnian verkkokaupassa. Mikäli et löydä etsimääsi verkkokaupasta, voit olla yhteydessä verkkokaupan asiakaspalveluumme kauppa@omnia.fi.

Tarjoamme myöskin räätälöityjä ryhmätoteutuksia yritysasiakkaille. Jos olet kiinnostunut ryhmätoteutuksista, voit olla yhteydessä yritysasiakkuustiimiin yrityspalvelut@omnia.fi.

Sosiaali- ja terveys-, opetus- ja kasvatus- sekä kaupan aloilla toimiville henkilöille, jotka kohtaavat päivittäisessä työssään haastavia asiakastilanteita. Koulutusta toteutetaan pelkästään räätälöitynä toteutuksena yritysten tarpeisiin.Koulutus kestää 6 tuntia (3 + 3 tunnin jaksoissa) ja toteutetaan joko päivä- tai iltaopetuksena.

  • Työpaikan riskien hallinta, ennaltaehkäisy ja ennakointi
  • Vuorovaikutus asiakkaan kanssa
  • Turvallinen hallinta (fyysiset harjoitukset)

Toteutuksessa huomioidaan organisaation tai sen yksikön työskentely-ympäristön erityispiirteet sekä organisaation oma turvallisuusohjeistus.