Turva-alan korttikoulutukset

Turvallisuusala tarjoaa monipuolisia työmahdollisuuksia vaihtelevissa ympäristöissä. Turva-alan tehtäviä toteutetaan vartioimisliikkeiden kautta kaupan alalla, teollisuudessa ja erilaisissa aulapalvelutehtävissä. Alan kortti- ja pätevyyskoulutusten hyväksytysti suorittaminen antaa mahdollisuuden toimia järjestyksenvalvonnan ja vartioinnin tehtävissä esimerkiksi yleisötilaisuuksissa, ravintoloissa, teollisuusalueilla, kauppakeskuksissa ja erilaisissa julkisissa tapahtumissa.

Turva-ala on tiiviisti yhteydessä yhteiskunnallisiin muutoksiin kuten yleisen turvallisuustietoisuuden lisääntymiseen, globalisaatioon sekä yritysten ja yhteisöjen turvallisuustoimintojen ulkoistamiseen. Alalla toimivilta ja sinne haluavilta edellytetäänkin oman osaamisen jatkuvaa päivittämistä ja ammattitaidon ylläpitämistä. Turvallisuusalalla toimivilta henkilöiltä edellytetään myös hyviä asiakaspalvelutaitoja, valmiutta toimia erilaisten ihmisten kanssa sekä nuhteetonta taustaa. Yksityinen turvallisuusala on viime vuosina ollut kasvussa, mikä puolestaan on lisännyt työvoiman tarvetta. 

Kenelle?

Järjestyksenvalvojan ja/tai vartijan koulutuksen suorittaneet sekä vastaaville ammattiryhmille joiden työolosuhteissa esiintyy korostuneesti väkivallan uhkaa. Koulutukseen osallistuminen edellyttää aiemmin tehtyä suoritusta joko voimankäyttökoulutuksen yleisestä osasta tai fyysisen voimankäytön perusteista.

Haku koulutukseen

Seuraava hakuaika ilmoitetaan myöhemmin. Kysy yrityskohtaista toteutusta yrityspalvelut@omnia.fi

Koulutusaika

Koulutus toteutetaan päiväopetuksena klo 9.00-14.00

Toimipiste

Omnia, Upseerinkatu 1-3, Avec-talo, Leppävaara

Koulutuksen sisältö
 • kaasusumutin voimankäyttövälineenä
 • kaasusumuttimen turvallinen käsittely
 • kaasusumutinta käsittelevä lainsäädäntö
 • kaasusumuttimen oikeaoppinen käsittely ja kantaminen
 • sumutetun henkilön ensiapu
 • kaasusumuttimen esiinotto-, käsittely- ja riistonestoharjoitteet
 • kirjallinen koe ja näyttö kaasusumuttimen käsittelytaidoista

Koulutus antaa pätevyyden käyttää kaasusumutinta. Pätevyyden saat suorittamalla kaasusumutin koulutuksen hyväksytysti.

Hinta

120 € (sis alv 24%)

Lisätietoja antaa

Vastuuopettaja Juho Laakso, juho.laakso@omnia.fi, p. 040 126 7428

Peruutusehdot

Peruutukset viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta: yrityspalvelut@omnia.fi. Peruuttamatta jättämisestä laskutamme 50 % koulutuksen hinnasta.

Muuta tietoa

Koulutuksen toteutuminen edellyttää, että hyväksyttyjä hakijoita on vähintään 15 henkilöä.

Muutokset mahdollisia.

Kenelle?

Järjestyksenvalvojan ja/tai vartijan koulutuksen suorittaneet. Koulutukseen osallistuminen edellyttää aiemmin tehtyä suoritusta joko voimankäyttökoulutuksen yleisestä osasta tai fyysisen voimankäytön perusteista. 

Haku koulutukseen

Seuraava hakuaika ilmoitetaan myöhemmin. Kysy yrityskohtaista toteutusta yrityspalvelut@omnia.fi

Koulutusaika

Koulutus toteutetaan päiväopetuksena klo 9.00-14.00

Toimipiste

Omnia, Upseerinkatu 1-3, Avec-talo, Leppävaara

Koulutuksen sisältö
 • teoriaa teleskooppipatukasta
 • teleskooppipatukkaa käsittelevä lainsäädäntö
 • teleskooppipatukan huolto ja korjaaminen
 • ensisijaiset ja toissijaiset lyömäalueet
 • teleskooppipatukan käyttöön liittyvät mahdollisuudet ja riskit
 • teleskooppipatukan turvallinen käyttö voimankäyttövälineenä
 • teleskooppipatukan käytön harjoittelu
 • kirjallinen koe ja näyttö teleskooppipatukan käyttämisestä

Koulutus antaa pätevyyden käyttää teleskooppipatukkaa. Pätevyyden saa suorittamalla teleskooppipatukan käyttäjäkoulutuksen hyväksytysti. 

Hinta

120 € (sis alv 24%)

Lisätietoja antaa

Vastuuopettaja Juho Laakso, juho.laakso@omnia.fi, p. 040 126 7428

Peruutusehdot

Peruutukset viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta: yrityspalvelut@omnia.fi. Peruuttamatta jättämisestä laskutamme 50 % koulutuksen hinnasta.

Muuta tietoa

Koulutuksen toteutuminen edellyttää, että hyväksyttyjä hakijoita on vähintään 15 henkilöä.

Muutokset mahdollisia.

Kenelle?

Järjestyksenvalvojan tehtäviin aikoville. Järjestyksenvalvojat toimivat ravintoloissa, yleisötilaisuuksissa, urheilutapahtumissa, yleisissä kokouksissa, leirintäalueilla sekä matkustaja-aluksilla. Hakijoilta edellytetään nuhteetonta taustaa.

Koulutuksen tavoite

Koulutus antaa pätevyyden toimia järjestyksenvalvojan tehtävissä.  Pätevyyden saa suorittamalla Järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen hyväksytysti. Koulutuksen avulla työllistyminen turvallisuusalalle on nopeampaa.

Haku koulutukseen

Seuraava hakuaika ilmoitetaan myöhemmin. Kysy yrityskohtaista toteutusta yrityspalvelut@omnia.fi

Opiskelijavalinta

Osallistujilta edellytetään nuhteetonta taustaa.

Koulutusaika

Koulutus järjestetään viitenä koulutuspäivänä, klo 8–16.

Toimipiste
Koulutuksen sisältö
 • Järjestyksenvalvojatoimintaa ohjaava lainsäädäntö
 • Kansalaisten perusoikeudet
 • Järjestyksenvalvojan toimialueet
 • Järjestyslainmukainen järjestyksenvalvoja
 • Järjestyksenvalvojan toimintaperiaatteet ja toimintaoikeudet
 • Järjestyksenvalvojan tunnukset ja luvat
 • Järjestyksenvalvojan voimankäyttövälineet
 • Henkilöiden ja tavaroiden tarkastaminen
 • Ensiapu ja toiminta hätätilanteissa
 • Voimakeinojen käyttö ja voimankäytön harjoittelu
 • Koe ja näyttö
Hinta

193 €. Koulutus kuuluu ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusjärjestelmän piiriin (alv. 0 %).

Koulutus voidaan toteuttaa:

 • Ammatillisena lisäkoulutuksena, jolloin opiskelija maksaa opiskelumaksun itse
 • Oppisopimuskoulutuksena, jolloin koulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta.

Koulutusmaksua ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa.

Lisätietoja antaa

Vastuuopettaja Juho Laakso, juho.laakso@omnia.fi, p. 040 126 7428

Peruutusehdot

Peruutukset viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta: yrityspalvelut@omnia.fi. Peruuttamatta jättämisestä laskutamme 50 % koulutuksen hinnasta.

Muuta tietoa

Koulutuksen toteutuminen edellyttää, että hyväksyttyjä hakijoita on vähintään 15 henkilöä.

Muutokset mahdollisia.

Kenelle?

Turvallisuusalalle aikoville. Turvallisuusalalla toimiville henkilöille esimerkiksi vahtimestareille sekä aulapalveluhenkilöille. Hakijoilta edellytetään nuhteetonta taustaa.

Haku koulutukseen

Seuraava hakuaika ilmoitetaan myöhemmin. Kysy yrityskohtaista toteutusta yrityspalvelut@omnia.fi

Koulutusaika

Koulutus toteutetaan päiväopetuksena klo 8.00- 16.00.

Toimipiste

Omnia, Upseerinkatu 1-3, Avec-talo, Leppävaara

Koulutuksen sisältö

Koulutus antaa pätevyyden toimia väliaikaisena vartijana ja tämän jälkeen voit suorittaa Vartijan koulutuksen 80 t. Pätevyyden saa suorittamalla Väliaikaisen vartijan koulutuksen hyväksytysti. Koulutuksen avulla työllistyminen turvallisuusalalle on nopeampaa.

 • yksityinen turvallisuusala toimialana
 • turvallisuuslainsäädäntö
 • vartioimisliiketoiminta
 • vartijan toiminta
 • poliisitoiminta ja siihen liittyvät vartijan tehtävät
 • ennaltaehkäisy ja vartijan toiminta poikkeavissa tilanteissa
 • työturvallisuus
 • hätäensiapu
 • alkusammutus
 • koe

Henkilö, joka on suorittanut Väliaikaisen vartijan koulutuksen (40 t) sekä täyttää muut lainsäädännön asettamat vaatimukset, voidaan hyväksyä väliaikaiseksi vartijaksi neljäksi kuukaudeksi. Väliaikaiseksi vartijaksi hyväksyntä haetaan poliisilta hyväksytysti suoritetun kurssin jälkeen. 

Hinta

185 €. Koulutus kuuluu ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusjärjestelmän piiriin (alv. 0 %).

Koulutus voidaan toteuttaa:

 • Ammatillisena lisäkoulutuksena, jolloin opiskelija maksaa opiskelumaksun itse.
 • Oppisopimuskoulutuksena, jolloin koulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta.

Koulutusmaksua ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa.

Lisätietoja antaa

Vastuuopettaja Juho Laakso, juho.laakso@omnia.fi, p. 040 126 7428

Peruutusehdot

Peruutukset viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta: yrityspalvelut@omnia.fi. Peruuttamatta jättämisestä laskutamme 50 % koulutuksen hinnasta.

Muuta tietoa

Koulutuksen toteutuminen edellyttää, että hyväksyttyjä hakijoita on vähintään 15 henkilöä.

Muutokset mahdollisia.

Kenelle?

Koulutus on suunnattu väliaikaisen vartijan koulutuksen (40 t) suorittaneille yksityishenkilöille. Myös ennen vuotta 2017 suoritettu vartijan työn perusteet -kurssi hyväksytään. Koulutus soveltuu alalle aikoville yksityishenkilöille tai erilaisissa järjestyksenvalvonnan tehtävissä toimiville esim. vahtimestareille, aulapalveluhenkilöille. Hakijoilta edellytetään nuhteetonta taustaa.

Haku koulutukseen

Seuraava hakuaika ilmoitetaan myöhemmin. Kysy yrityskohtaista toteutusta yrityspalvelut@omnia.fi

Koulutusaika

Koulutus toteutetaan päiväopetuksena arkisin ma-pe klo 8.00- 16.00, kahden viikon aikana.

Toimipiste

Omnia, Upseerinkatu 1-3, Avec-talo, Leppävaara

Koulutuksen sisältö
 • turvallisuuslainsäädäntö
 • vartijan toiminta ja tilannehallinta
 • poliisitoiminta ja siihen liittyvät vartijan tehtävät
 • ennaltaehkäisy ja vartijan toiminta vahinkotilanteessa
 • työturvallisuus ja työsuhde
 • palo- ja pelastustoiminta
 • ensiapu
 • turvallisuustekniikka
 • hätävarjelu ja voimankäyttö
 • koe ja näyttö

Väliaikaisen vartijan koulutuksen (40 t) ja Vartijan koulutuksen (80 t) suorittaminen on edellytyksenä vartijaksi hyväksymiselle. Henkilö, joka on suorittanut nämä osat sekä täyttää muut lainsäädännön asettamat vaatimukset, voidaan hyväksyä vartijaksi viideksi vuodeksi kerrallaan. Vartijaksi hyväksyntä haetaan poliisilta hyväksytysti suoritetun kurssin jälkeen.

Hinta

295 €. Koulutus kuuluu ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusjärjestelmän piiriin (alv. 0 %).

Koulutus voidaan toteuttaa:

 • Ammatillisena lisäkoulutuksena, jolloin opiskelija maksaa opiskelumaksun itse.
 • Oppisopimuskoulutuksena, jolloin koulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta.

Koulutusmaksua ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa.

Lisätietoja antaa

Vastuuopettaja Juho Laakso
juho.laakso@omnia.fi
p. 040 126 7428

Peruutusehdot

Peruutukset viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta: yrityspalvelut@omnia.fi. Peruuttamatta jättämisestä laskutamme 50 % koulutuksen hinnasta.

Muuta tietoa

Koulutuksen toteutuminen edellyttää, että hyväksyttyjä hakijoita on vähintään 15 henkilöä.

Muutokset mahdollisia.