Turva-alan korttikoulutukset

Turvallisuusala tarjoaa monipuolisia työmahdollisuuksia vaihtelevissa ympäristöissä. Turva-alan tehtäviä toteutetaan vartioimisliikkeiden kautta kaupan alalla, teollisuudessa ja erilaisissa aulapalvelutehtävissä. Alan kortti- ja pätevyyskoulutusten hyväksytysti suorittaminen antaa mahdollisuuden toimia järjestyksenvalvonnan ja vartioinnin tehtävissä esimerkiksi yleisötilaisuuksissa, ravintoloissa, teollisuusalueilla, kauppakeskuksissa ja erilaisissa julkisissa tapahtumissa.

Turva-ala on tiiviisti yhteydessä yhteiskunnallisiin muutoksiin kuten yleisen turvallisuustietoisuuden lisääntymiseen, globalisaatioon sekä yritysten ja yhteisöjen turvallisuustoimintojen ulkoistamiseen. Alalla toimivilta ja sinne haluavilta edellytetäänkin oman osaamisen jatkuvaa päivittämistä ja ammattitaidon ylläpitämistä. Turvallisuusalalla toimivilta henkilöiltä edellytetään myös hyviä asiakaspalvelutaitoja, valmiutta toimia erilaisten ihmisten kanssa sekä nuhteetonta taustaa. Yksityinen turvallisuusala on viime vuosina ollut kasvussa, mikä puolestaan on lisännyt työvoiman tarvetta. 

Ilmoittaudu ja tutustu koulutuksen tarkempaan sisältöön Avoimen Omnian verkkokaupassa. Mikäli et löydä etsimääsi verkkokaupasta, voit olla yhteydessä verkkokaupan asiakaspalveluumme kauppa@omnia.fi.

Tarjoamme myöskin räätälöityjä ryhmätoteutuksia yritysasiakkaille. Jos olet kiinnostunut ryhmätoteutuksista, voit olla yhteydessä yritysasiakkuustiimiin yrityspalvelut@omnia.fi.

Kenelle?

Järjestyksenvalvojan tehtäviin aikoville. Järjestyksenvalvojat toimivat ravintoloissa, yleisötilaisuuksissa, urheilutapahtumissa, yleisissä kokouksissa, leirintäalueilla sekä matkustaja-aluksilla. Hakijoilta edellytetään nuhteetonta taustaa.

Koulutuksen tavoite

Koulutus antaa pätevyyden toimia järjestyksenvalvojan tehtävissä.  Pätevyyden saa suorittamalla Järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen hyväksytysti. Koulutuksen avulla työllistyminen turvallisuusalalle on nopeampaa.

Haku koulutukseen

Ilmoittaudu ja tutustu koulutuksen tarkempaan sisältöön Avoimen Omnian verkkokaupassa. Mikäli et löydä etsimääsi verkkokaupasta, voit olla yhteydessä verkkokaupan asiakaspalveluumme kauppa@omnia.fi.

Opiskelijavalinta

Osallistujilta edellytetään nuhteetonta taustaa.

Koulutuksen sisältö
 • Järjestyksenvalvojatoimintaa ohjaava lainsäädäntö
 • Kansalaisten perusoikeudet
 • Järjestyksenvalvojan toimialueet
 • Järjestyslainmukainen järjestyksenvalvoja
 • Järjestyksenvalvojan toimintaperiaatteet ja toimintaoikeudet
 • Järjestyksenvalvojan tunnukset ja luvat
 • Järjestyksenvalvojan voimankäyttövälineet
 • Henkilöiden ja tavaroiden tarkastaminen
 • Ensiapu ja toiminta hätätilanteissa
 • Voimakeinojen käyttö ja voimankäytön harjoittelu
 • Koe ja näyttö
Lisätietoja antaa

Vastuuopettaja Juho Laakso, juho.laakso@omnia.fi, p. 040 126 7428

Kenelle?

Järjestyksenvalvojan ja/tai vartijan koulutuksen suorittaneet sekä vastaaville ammattiryhmille joiden työolosuhteissa esiintyy korostuneesti väkivallan uhkaa. Koulutukseen osallistuminen edellyttää aiemmin tehtyä suoritusta joko voimankäyttökoulutuksen yleisestä osasta tai fyysisen voimankäytön perusteista.

Haku koulutukseen

Ilmoittaudu ja tutustu koulutuksen tarkempaan sisältöön Avoimen Omnian verkkokaupassa. Mikäli et löydä etsimääsi verkkokaupasta, voit olla yhteydessä verkkokaupan asiakaspalveluumme kauppa@omnia.fi.

Koulutuksen sisältö
 • kaasusumutin voimankäyttövälineenä
 • kaasusumuttimen turvallinen käsittely
 • kaasusumutinta käsittelevä lainsäädäntö
 • kaasusumuttimen oikeaoppinen käsittely ja kantaminen
 • sumutetun henkilön ensiapu
 • kaasusumuttimen esiinotto-, käsittely- ja riistonestoharjoitteet
 • kirjallinen koe ja näyttö kaasusumuttimen käsittelytaidoista

Koulutus antaa pätevyyden käyttää kaasusumutinta. Pätevyyden saat suorittamalla kaasusumutin koulutuksen hyväksytysti.

Lisätietoja antaa

Vastuuopettaja Juho Laakso, juho.laakso@omnia.fi, p. 040 126 7428

Kenelle?

Järjestyksenvalvojan ja/tai vartijan koulutuksen suorittaneet. Koulutukseen osallistuminen edellyttää aiemmin tehtyä suoritusta joko voimankäyttökoulutuksen yleisestä osasta tai fyysisen voimankäytön perusteista. 

Haku koulutukseen

Ilmoittaudu ja tutustu koulutuksen tarkempaan sisältöön Avoimen Omnian verkkokaupassa. Mikäli et löydä etsimääsi verkkokaupasta, voit olla yhteydessä verkkokaupan asiakaspalveluumme kauppa@omnia.fi.

Koulutuksen sisältö
 • teoriaa teleskooppipatukasta
 • teleskooppipatukkaa käsittelevä lainsäädäntö
 • teleskooppipatukan huolto ja korjaaminen
 • ensisijaiset ja toissijaiset lyömäalueet
 • teleskooppipatukan käyttöön liittyvät mahdollisuudet ja riskit
 • teleskooppipatukan turvallinen käyttö voimankäyttövälineenä
 • teleskooppipatukan käytön harjoittelu
 • kirjallinen koe ja näyttö teleskooppipatukan käyttämisestä

Koulutus antaa pätevyyden käyttää teleskooppipatukkaa. Pätevyyden saa suorittamalla teleskooppipatukan käyttäjäkoulutuksen hyväksytysti. 

Lisätietoja antaa

Vastuuopettaja Juho Laakso, juho.laakso@omnia.fi, p. 040 126 7428

Kenelle?

Turvallisuusalalle aikoville. Turvallisuusalalla toimiville henkilöille esimerkiksi vahtimestareille sekä aulapalveluhenkilöille. Hakijoilta edellytetään nuhteetonta taustaa.

Haku koulutukseen

Ilmoittaudu ja tutustu koulutuksen tarkempaan sisältöön Avoimen Omnian verkkokaupassa. Mikäli et löydä etsimääsi verkkokaupasta, voit olla yhteydessä verkkokaupan asiakaspalveluumme kauppa@omnia.fi.

Koulutuksen sisältö

Koulutus antaa pätevyyden toimia väliaikaisena vartijana ja tämän jälkeen voit suorittaa Vartijan koulutuksen 80 t. Pätevyyden saa suorittamalla Väliaikaisen vartijan koulutuksen hyväksytysti. Koulutuksen avulla työllistyminen turvallisuusalalle on nopeampaa.

 • yksityinen turvallisuusala toimialana
 • turvallisuuslainsäädäntö
 • vartioimisliiketoiminta
 • vartijan toiminta
 • poliisitoiminta ja siihen liittyvät vartijan tehtävät
 • ennaltaehkäisy ja vartijan toiminta poikkeavissa tilanteissa
 • työturvallisuus
 • hätäensiapu
 • alkusammutus
 • koe

Henkilö, joka on suorittanut Väliaikaisen vartijan koulutuksen (40 t) sekä täyttää muut lainsäädännön asettamat vaatimukset, voidaan hyväksyä väliaikaiseksi vartijaksi neljäksi kuukaudeksi. Väliaikaiseksi vartijaksi hyväksyntä haetaan poliisilta hyväksytysti suoritetun kurssin jälkeen. 

Lisätietoja antaa

Vastuuopettaja Juho Laakso, juho.laakso@omnia.fi, p. 040 126 7428

Kenelle?

Koulutus on suunnattu väliaikaisen vartijan koulutuksen (40 t) suorittaneille yksityishenkilöille. Myös ennen vuotta 2017 suoritettu vartijan työn perusteet -kurssi hyväksytään. Koulutus soveltuu alalle aikoville yksityishenkilöille tai erilaisissa järjestyksenvalvonnan tehtävissä toimiville esim. vahtimestareille, aulapalveluhenkilöille. Hakijoilta edellytetään nuhteetonta taustaa.

Haku koulutukseen

Ilmoittaudu ja tutustu koulutuksen tarkempaan sisältöön Avoimen Omnian verkkokaupassa. Mikäli et löydä etsimääsi verkkokaupasta, voit olla yhteydessä verkkokaupan asiakaspalveluumme kauppa@omnia.fi.

Koulutuksen sisältö
 • turvallisuuslainsäädäntö
 • vartijan toiminta ja tilannehallinta
 • poliisitoiminta ja siihen liittyvät vartijan tehtävät
 • ennaltaehkäisy ja vartijan toiminta vahinkotilanteessa
 • työturvallisuus ja työsuhde
 • palo- ja pelastustoiminta
 • ensiapu
 • turvallisuustekniikka
 • hätävarjelu ja voimankäyttö
 • koe ja näyttö

Väliaikaisen vartijan koulutuksen (40 t) ja Vartijan koulutuksen (80 t) suorittaminen on edellytyksenä vartijaksi hyväksymiselle. Henkilö, joka on suorittanut nämä osat sekä täyttää muut lainsäädännön asettamat vaatimukset, voidaan hyväksyä vartijaksi viideksi vuodeksi kerrallaan. Vartijaksi hyväksyntä haetaan poliisilta hyväksytysti suoritetun kurssin jälkeen.

Lisätietoja antaa

Vastuuopettaja Juho Laakso
juho.laakso@omnia.fi
p. 040 126 7428