Sosiaali- ja terveysalan arvioinnin perehdytyskoulutus

Opiskelijat osoittavat ammattitaitonsa työpaikoilla todellisissa työelämän tehtävissä ja tilanteissa, jolloin mukana on tunteita, onnistumisia ja haasteita. Arvioinnin perehdytyskoulutuksessa saat hyvät valmiudet arvioida oman alasi opiskelijoiden tutkintosuorituksia työpaikallasi.

Koulutuksessa selkeytetään näyttötutkintojärjestelmän keskeiset periaatteet, arvioijan roolit, tutkinnon arvioinnin kohteet ja kriteerit sekä henkilökohtaistamisen merkitys näyttötutkinnoissa. Kokeneena ammattilaisenakin saat aimo annoksen varmuutta ja työkaluja alasi ammattitaitovaatimusten arviointiin.

Osallistujille maksuton koulutus koostuu kahdesta kolmen tunnin koulutusjaksosta (klo 13–16).

”On jotain paljon harvinaisempaa, jotain arvokkaampaa kuin kyvykkyys. Se on kyky tunnistaa kyvykkyys.”
– E. Hubbart

Kenelle koulutus sopii?

Arvioinnin perehdytyskoulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan työntekijöille ja esimiehille, jotka arvioivat aikuisten näyttötutkintoja.

Alakohtaisen perehdytyskoulutuksen lisäksi järjestämme kaikille aloille yhteisiä arvioinnin perehdytyskoulutuksia.

Lisätietoja koulutuksesta

Katri Hemmilä
p. 046 8513787
katri.hemmila(at)omnia.fi

Tutkinnon suoritustapoja ei ole määritelty.