Saattohoito

Saattohoidon osaamispassikoulutus antaa hoitotyön ammattilaiselle valmiuksia kohdata kuoleva potilas ja hänen perheensä. Potilaan ja läheisten tukemiseen tarvitaan erityistä osaamista. Myös omien ja työyhteisön työtapojen kehittäminen on saattohoidon ammattilaiselle tärkeää.

Koulutus koostuu kolmesta lähiopetuspäivästä, joiden aikana perehdytään saattohoidon perusteisiin, potilaan hoitotyöhön erilaisissa toimintaympäristöissä sekä kuolevan ihmisen, että hänen omaistensa kohtaamiseen. Aihekokonaisuudet saavat uutta syvyyttä, kun yhdessä pureudutaan saattohoidon eettisiin periaatteisiin, kivun lievityksen mahdollisuuksiin, kuoleman käsitteisiin erilaisissa kulttuureissa, sekä omassa työssä jaksamiseen.

  Koulutus on täydennyskoulutusta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille: koulutus syventää alan ammatissa jo toimivan osaamista.

  Kenelle?

  Koulutus on suunnattu hoitohenkilöstölle.

  Haku koulutukseen

  Seuraava hakuaika ilmoitetaan myöhemmin. Kysy yrityskohtaista toteutusta yrityspalvelut@omnia.fi

  Koulutusaika

  Koulutus järjestetään kolmena lähipäivänä: 3.10., 31.10. ja 28.11. klo 9-16.

  Toimipiste

  Omnia, Kirkkokatu 16 A, Espoon keskus

  Toteutus

  Tavoitteena on:

  • lisätä osaamista kuolevan ihmisen hoitotyöhön ja hänen omaistensa kohtaamiseen ja tukemiseen
  • että osallistuja pohtii omaa ammattitaitoaan kuolevan ihmisen hoitajana ja työyhteisön jäsenenä
  • että osallistuja pohtii kuolevan ihmisen hoitoa omassa työyksikössään
  Koulutuksen sisältö

  1. päivä – Saattohoidon perusteet:

  • Saattohoito - mitä se on?
  • Työtä ohjaavat säädökset
  • Käsitteet, periaatteet, suositukset
  • Eettiset periaatteet ja niiden toteutuminen saattohoidossa
  • Oikeus hyvään saattohoitoon

  2. päivä – Saattohoitopotilaan hoitotyö eri toimintaympäristöissä

  • Perushoito / kuolevan ihmisen oireenmukainen hoito
  • Kipu ja kivun lievitys saattohoidossa
  • Toimenpiteet kuoleman lähestyessä ja sen jälkeen

  3. päivä – Kuolevan ihmisen ja hänen omaistensa kohtaaminen

  • Psyykkinen, henkinen ja hengellinen saattohoito
  • Kuolema eri kulttuureissa ja uskonnoissa
  • Omaisten kohtaaminen
  • Hoitajan voimavarat ja jaksaminen
  • Saattohoito omassa työyhteisössäni
  Hinta

  Hinta: 125 euroa.
  Koulutus kuuluu ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusjärjestelmän piiriin (alv. 0 %).

  Lisätietoja antaa

  Kouluttaja Satu Keskinen, puh. 040 126 4983, satu.keskinen@omnia.fi

  Peruutusehdot

  Peruutukset viimeistään viikkoa ennen koulutuksen aloitusta sähköpostilla: yrityspalvelut@omnia.fi. Sen jälkeen tehdyistä peruutuksista tai peruuttamattomasta ilmoittautumisesta laskutamme 50 % koulutuksen hinnasta. Opiskelijamaksua ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa.