Päihdetyön passi

Onko oman osaamisen arvioiminen ja kehittäminen päihdeongelmaan liittyen ajankohtaista työssäsi? Haluatko lisätä osaamistasi päihdeongelman tunnistamisessa, päihdeongelmaisen kohtaamisessa sekä haasteellisen asian puheeksi ottamisessa?

Päihdepassikoulutuksessa etsimme uusia valmiuksia päihdeongelmaisen kohtaamiseen sekä lisäämme osaamista päihdeongelmaan ja päihdeongelman arviointiin liittyen. Päihdepassikoulutus on osa Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon perusteita tutkinnonosassa Ammatillisuuden toteutuminen mielenterveys- ja päihdetyössä.

Kenelle?

Koulutus on suunnattu kuntien, yritysten sekä järjestöjen työntekijöille, jotka haluavat kehittää osaamistaan päihdeongelmaisten ihmisten kohtaamisessa.

Haku koulutukseen

Seuraava hakuaika ilmoitetaan myöhemmin. Kysy yrityskohtaista toteutusta yrityspalvelut@omnia.fi

Koulutusaika

Koulutus järjestetään kolmena lähipäivänä: 23.10., 30.10. ja 6.11. klo 9 - 15.

Toimipiste

Omnia, Kirkkokatu 16 A, Espoon keskus

Toteutus

Koulutuksen laajuus 1 ov; 3 lähiopiskelupäivää, ennakkotehtävä ja etätehtävä.

Opiskelumuotoina kurssilla käytetään opetuskeskustelua, ryhmätyöskentelyä ja itsenäistä työskentelyä. Kurssin päätyttyä osallistujalla on osaamista päihdeongelman tunnistamisessa, päihdeongelmaisen kohtaamisessa ja haasteellisen asian puheeksi ottamisessa.

Koulutuksen sisältö

Aiheet:

 • Päihdetyötä koskevat säädökset, säännökset ja määräykset sekä palvelujärjestelmä
 • Suurkulutus ja riippuvuus
 • Motivoiva keskustelu ja puheeksiotto
 • Päihteet ja päihdeongelman hoito

Koulutuksen tavoitteena on

 • oman osaamisen arvioiminen ja kehittäminen päihdeongelmaan liittyen
 • lisätä osaamista alkoholi- ja huumeongelman tunnistamisessa
 • lisätä osaamista päihdeongelmaisen kohtaamisessa ja päihdeongelman puheeksiotossa
 • oppia konkreettisia keinoja ja työvälineitä päihdeongelman arvioimiseen
 • oppia hyödyntämään palvelujärjestelmää omassa työssään

Ennakkotehtävä

Pohdi ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:

 • Miten suhtaudut päihdeongelmiin tällä hetkellä?
 • Millaisia kokemuksia sinulla on alkoholin tai huumeidenkäytön puheeksiotosta työssäsi?
 • Miksi hakeudut koulutukseen?
 • Mitä toiveita sinulla on koulutuksen suhteen?
Hinta

Koulutuksen hinta on 125 euroa. Koulutus kuuluu ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusjärjestelmän piiriin (alv. 0 %).

Lisätietoja antaa

Kouluttaja Pia Miettinen, puh. 040 126 4960, pia.miettinen@omnia.fi

Peruutusehdot

Peruutukset viimeistään viikkoa ennen koulutuksen aloitusta sähköpostilla: yrityspalvelut@omnia.fi. Sen jälkeen tehdyistä peruutuksista tai peruuttamattomasta ilmoittautumisesta laskutamme 50 % koulutuksen hinnasta. Opiskelijamaksua ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa.