Päihdetyön passi

Onko oman osaamisen arvioiminen ja kehittäminen päihdeongelmaan liittyen ajankohtaista työssäsi? Haluatko lisätä osaamistasi päihdeongelman tunnistamisessa, päihdeongelmaisen kohtaamisessa sekä haasteellisen asian puheeksi ottamisessa?

Päihdepassikoulutuksessa etsimme uusia valmiuksia päihdeongelmaisen kohtaamiseen sekä lisäämme osaamista päihdeongelmaan ja päihdeongelman arviointiin liittyen. Päihdepassikoulutus on osa Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon perusteita tutkinnonosassa Ammatillisuuden toteutuminen mielenterveys- ja päihdetyössä.

Ilmoittaudu ja tutustu koulutuksen tarkempaan sisältöön Avoimen Omnian verkkokaupassa. Mikäli et löydä etsimääsi verkkokaupasta, voit olla yhteydessä verkkokaupan asiakaspalveluumme kauppa@omnia.fi.

Tarjoamme myöskin räätälöityjä ryhmätoteutuksia yritysasiakkaille. Jos olet kiinnostunut ryhmätoteutuksista, voit olla yhteydessä yritysasiakkuustiimiin yrityspalvelut@omnia.fi.

Koulutus on suunnattu kuntien, yritysten sekä järjestöjen työntekijöille, jotka haluavat kehittää osaamistaan päihdeongelmaisten ihmisten kohtaamisessa.

Aiheet:

 • Päihdetyötä koskevat säädökset, säännökset ja määräykset sekä palvelujärjestelmä
 • Suurkulutus ja riippuvuus
 • Motivoiva keskustelu ja puheeksiotto
 • Päihteet ja päihdeongelman hoito
 • Koulutuksen tavoitteena on
 • oman osaamisen arvioiminen ja kehittäminen päihdeongelmaan liittyen
 • lisätä osaamista alkoholi- ja huumeongelman tunnistamisessa
 • lisätä osaamista päihdeongelmaisen kohtaamisessa ja päihdeongelman puheeksiotossa
 • oppia konkreettisia keinoja ja työvälineitä päihdeongelman arvioimiseen
 • oppia hyödyntämään palvelujärjestelmää omassa työssään

Koulutuksen tavoitteena on

 • oman osaamisen arvioiminen ja kehittäminen päihdeongelmaan liittyen
 • lisätä osaamista alkoholi- ja huumeongelman tunnistamisessa
 • lisätä osaamista päihdeongelmaisen kohtaamisessa ja päihdeongelman puheeksiotossa
 • oppia konkreettisia keinoja ja työvälineitä päihdeongelman arvioimiseen
 • oppia hyödyntämään palvelujärjestelmää omassa työssään

Ennakkotehtävä

Pohdi ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:

 • Miten suhtaudut päihdeongelmiin tällä hetkellä?
 • Millaisia kokemuksia sinulla on alkoholin tai huumeidenkäytön puheeksiotosta työssäsi?
 • Miksi hakeudut koulutukseen?
 • Mitä toiveita sinulla on koulutuksen suhteen?