Muistisairaan hoitotyö

Koulutus syventää muistisairaiden parissa työskentelevien ammattilaisten osaamista: muun muassa hoito- ja terapiatyötä sekä sosiaalityötä tekevät saavat koulutuksesta uusinta tietoa ja työvälineitä käytännön hoitotyöhön.

Ajantasaisen teorian rinnalla korostuu kyky tunnistaa muistisairaan yksilöllinen hoitopolku sekä taito kohdata muistisairas ja hänen läheisensä. Tilanneharjoituksilla ja keskusteluilla syvennetään ymmärrystä mm. muistisairaan toimintakyvyn tukemisesta, erilaisten hoitomuotojen soveltamisesta, ravitsemuksesta, käytännön hoitotyöstä ja myös työssä jaksamisesta.

Ryhmä- ja yksilötyöskentely sekä läheisesti omaan työhön liittyvät oppimistehtävät tukevat teorian ja harjoitusten nivoutumista käytännön työkaluiksi.

Ilmoittaudu ja tutustu koulutuksen tarkempaan sisältöön Avoimen Omnian verkkokaupassa. Mikäli et löydä etsimääsi verkkokaupasta, voit olla yhteydessä verkkokaupan asiakaspalveluumme kauppa@omnia.fi.

Tarjoamme myöskin räätälöityjä ryhmätoteutuksia yritysasiakkaille. Jos olet kiinnostunut ryhmätoteutuksista, voit olla yhteydessä yritysasiakkuustiimiin yrityspalvelut@omnia.fi.

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstölle.

Opiskelumuotoina kurssilla käytetään opetuskeskustelua, tilanneharjoituksia, ryhmätyöskentelyä ja itsenäisiä oppimistehtäviä liittyen omaan työhön. Kurssin päätyttyä osallistujalla on muodostunut näkemys muistisairaan asiakkaan kokonaisvaltaiseen hoitotyöhön. Koulutuksen laajuus 1,25 ov; 4 lähiopiskelupäivää ja 8 tuntia ohjattua etäopiskelua ja 10 tuntia itsenäistä opiskelua.

  • Perustietoa muistisairauksista
  • Muistisairaan asiakkaan ja hänen läheistensä ammatillinen kohtaaminen
  • Muistisairaan asiakkaan hoitotyö
  • Muistisairaan asiakkaan ravitsemus ja aktiivinen arki