Muistisairaan hoitotyö

Koulutus syventää muistisairaiden parissa työskentelevien ammattilaisten osaamista: muun muassa hoito- ja terapiatyötä sekä sosiaalityötä tekevät saavat koulutuksesta uusinta tietoa ja työvälineitä käytännön hoitotyöhön.

Ajantasaisen teorian rinnalla korostuu kyky tunnistaa muistisairaan yksilöllinen hoitopolku sekä taito kohdata muistisairas ja hänen läheisensä. Tilanneharjoituksilla ja keskusteluilla syvennetään ymmärrystä mm. muistisairaan toimintakyvyn tukemisesta, erilaisten hoitomuotojen soveltamisesta, ravitsemuksesta, käytännön hoitotyöstä ja myös työssä jaksamisesta.

Ryhmä- ja yksilötyöskentely sekä läheisesti omaan työhön liittyvät oppimistehtävät tukevat teorian ja harjoitusten nivoutumista käytännön työkaluiksi.

Kenelle?

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstölle.

Haku koulutukseen
20.12.2019 - 29.1.2020

Hae koulutukseen täyttämällä lomake.

Koulutusaika
6.2.2020 - 16.4.2020

Koulutus järjestetään neljänä lähipäivänä: 6.2., 5.3., 26.3. ja 16.4. klo 9 - 16.

Toimipiste

Omnia, Kirkkokatu 16 A, Espoon keskus

Toteutus

Koulutuksen laajuus 1,25 ov; 4 lähiopiskelupäivää ja 8 tuntia ohjattua etäopiskelua ja 10 tuntia itsenäistä opiskelua.

Opiskelumuotoina kurssilla käytetään opetuskeskustelua, tilanneharjoituksia, ryhmätyöskentelyä ja itsenäisiä oppimistehtäviä liittyen omaan työhön. Kurssin päätyttyä osallistujalla on muodostunut näkemys muistisairaan asiakkaan kokonaisvaltaiseen hoitotyöhön.

  Koulutuksen sisältö

  Aiheet:

  • Perustietoa muistisairauksista
  • Muistisairaan asiakkaan ja hänen läheistensä ammatillinen kohtaaminen
  • Muistisairaan asiakkaan hoitotyö
  • Muistisairaan asiakkaan ravitsemus ja aktiivinen arki
  Hinta

  Koulutuksen hinta on 195 euroa. Koulutus kuuluu ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusjärjestelmän piiriin (alv. 0 %).

  Lisätietoja antaa

  Kouluttaja Maarit Kinnunen, puh. 043 824 1123, maarit.kinnunen@omnia.fi

  Peruutusehdot

  Peruutukset viimeistään viikkoa ennen koulutuksen aloitusta sähköpostilla: yrityspalvelut@omnia.fi. Sen jälkeen tehdyistä peruutuksista tai peruuttamattomasta ilmoittautumisesta laskutamme 50 % koulutuksen hinnasta. Opiskelijamaksua ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa.