Kalusteasentaja

Yritykset tekevät toimitiloihin muutoksia, kalusteita vaihdetaan, uusitaan ja korjataan. Tarvitaan osaavia kalusteasentajia, joilla on taitoa kasata, asentaa ja korjata kalusteita.

Kalusteasentajan koulutuksessa opit asentamaan ja kasaamaan erilasia kalustekokonaisuuksia, keittiökaapistojen asentamisesta toimistokalusteiden kokoamiseen. Opit työturvallisen, asennuksissa käytettävien työkalujen ja koneiden käytön asiakaspalvelua unohtamatta.

Kurssiin sisältyy tutkinnon osia puusepän ammatillisesta koulutuksesta ja kurssilla suoritetaan työturvallisuuskortti. Kalusteasentajana voit työskennellä kalustetalojen palveluksessa tai yksityisyrittäjänä.

Kalusteasentajalla tulee olla hyvä fyysinen terveys, sillä työssä nostellaan raskaita taakkoja ja työskennellään ahtaissakin tiloissa. Kalusteasentajan ammatissa tarvitset kädentaitoja, itsenäistä työotetta ja ongelmanratkaisutaitoja. Tarvitset myös asiakaspalveluosaamista.

Koulutuksessa tarvitaan riittävää suomen kielen osaamista (suositus taitotaso B1.1).

Kalusteasentajiksi valmistuneilla on mahdollisuus hakeutua jatko-opintoihin esimerkiksi puusepän koulutukseen. Kalusteasentajan koulutuksessa hyväksytyt osat voidaan hyväksi lukea puusepän jatko-opinnoissa.

Kenelle?

Koulutuksen kohderyhmänä ovat kalusteasennustyöstä kiinnostuneet työttömät tai työttömyysuhan alaiset työnhakijat.

Haku koulutukseen
Koulutusaika

Koulutuspäivät arkisin klo 08.00-14.00.

Kielitaidon arviointi

Koulutuksessa ja alan työssä menestyminen edellyttää riittävän hyvää suomen kielen taitotasoa (suositus B1.1).

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen alussa järjestetään opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja (opva) mm.

 • osaamisen ja voimavarojen tunnistaminen
 • HOKS, opintojen henkilökohtaistaminen
 • opiskelijan oppimisvalmiudet
 • kielitietoisuus
 • suomi toisena kielenä (henkilöille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi)
 • ICT-taidot ja matematiikka
 • valmentavat korttikoulutukset ja
 • työelämä valmennus

Koulutuksen alussa tehdään tarvittaessa käytännön harjoitteita, joiden aikana harjoitellaan alan materiaalien, työvälineiden, koneiden ja tekniikoiden käyttöä.

Kalusteasentajan koulutus muodostuu puualan perustutkinnon osista

 • asennustyö
 • kalusteiden asennus
 • sisustuspuusepän työt

Koulutuksen aikana suoritetaan myös työturvallisuuskortti.

Koulutuksen loppuvaiheessa opiskelija suorittaa näytön työssäoppimispaikalla tai oppilaitoksen oikeassa kalusteasennuskohteessa.

Lisätietoja antaa

Lisätietoja koulutuksesta ja sen toteutuksesta antaa Omniassa tutkintovastaava Mona Olander p. 040 126 4944, mona.olander@omnia.fi.

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista taloudellisista etuuksista saat TE-toimiston valtakunnallisesta puhelinpalvelusta/koulutusneuvonnasta p. 0295 020 702 (ma-pe klo 9-16.15) tai sähköpostitse koulutusneuvonta@te-toimisto.fi.

Muuta tietoa

Koulutukseen valittavalla tulee olla hyvä fyysinen terveys, sillä kalusteasentajat joutuvat työssään nostelemaan taakkoja ja työskentelemään ahtaissakin paikoissa.

Tämän työvoimakoulutuksena toteutetun koulutuksen jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua Omniassa syksyllä 2018 alkavaan puusepän koulutukseen (omaehtoiset opinnot).
Kalusteasentajakoulutuksen aikana hyväksytysti suoritetut tutkinnon osat voidaan hyväksilukea puusepän koulutuksessa.