Vocational qualification in business and administration

Interested in working in sales, customer service and marketing communication tasks in various fields of business and public sector?

At Omnia you can study the Vocational Qualification in Business and Administration in English. This qualification is appropriate for those, who wish to study in English. However, a basic command of Finnish is also necessary in order to be able to work in Finland.

The scope of the qualification is 180 competence points. Teaching languages are English and Finnish. The curriculum consists of theoretical and practical studies and on-the-job-learning, mainly carried out in Finnish workplaces.

You’ll need interest and motivation to work in the fields of sales, customer service and business.

You also need:

 •  Upper secondary education in Finland or equivalent
 •  Successful completion of the entrance exam, including language tests in Finnish and English

We will give priority to applicants who are familiar with Finnish culture and have at least one-year of residence in Finland. International students must have a valid health insurance and accommodation for the duration of their study in Finland. Omnia does not offer dormitories.

Suoritus­vaihtoehdot

Hae lisähaun kautta jos sinulla ei ole aikaisempaa ammatillista tutkintoa. Opintosi alkavat heti. Hae erillishaun kautta, kun haluat suorittaa loppuun aikaisemmin keskeytyneen ammatillisen tutkinnon tai haluat vaihtaa toisesta ammatillisesta oppilaitoksesta Omniaan.

Haku koulutukseen

For whom?

For people graduated from upper secondary education in Finland or respective education abroad.

Application period

Application period is 26.9.-30.11.2017 and studies will start 11.1.2018.

Fill the application form.

You may apply separately to Omnia if

 • you already have a vocational or other upper secondary qualification
 • you wish to complete interrupted vocational studies
 • you wish to change from another vocational school to Omnia

Student admission

The applicants, who have passed the language tests (Finnish and English), will be invited to an entrance exam.

We will give priority to applicants who are familiar with Finnish culture and have lived in Finland for at least one year.

Language requirements

Finnish A2.2.

English: fluent spoken and written

Language test will be arranged on Tuesday, 5th December 2017. The applicants will be invited to the language test by email. By issuing the following certificates, you are exempted from the language tests.

Finnish

 • The National Certificate in Finnish language (YKI), at least level 3, Intermediate (in all parts).

English

One of the following:

 • Cambridge ESOL's Certificate of Proficiency in English (CPE), level C,
 • Cambridge ESOL's Certificate in Advanced English (CAE), CEFR level C1,
 • IELTS, academy level 6,0,
 • TOEFL 550 paper-based test/ TOEFL 79 - 80 internet-based test, or
 • The National Certificate in English language (YKI), at least level 4, Intermediate (in all parts).

Duration of studies

The duraction of studies is approximately 2,5 years

Location

Espoon keskus, Lehtimäentie 1 C, Espoo

Implementation

The qualification includes full-time studying at Omnia as well as on-the-job learning periods.

Price

Studying is free of charge.

Further information

Minna Hirvonen, Study Counsellor
Tel. +358 40 1267 452
minna.hirvonen(a)omnia.fi

Other information

International students must have a valid health insurance and accommodation for the duration of their study in Finland. Omnia does not offer dormitories.

Kenelle?

Lukiosta tai ulkomailla suoritetusta koulutuksesta valmistuneet.

Haku koulutukseen:

Hakuaika on 26.9.-30.11.2017 ja koulutus alkaa 11.1.2018.

Hae koulutukseen täyttämällä hakulomake.

Voit hakea erillishaussa, jos

 • sinulla on jo  ammatillinen perustutkinto, tai muu perusopetuksen jälkeinen tutkinto
 • haluat suorittaa loppuun kesken jääneen perustutkinnon
 • haluat vaihtaa toisesta ammatillisesta oppilaitoksesta Omniaan

Opiskelijavalinta

Suomen- ja englanninkielen kielikokeet läpäisseet hakijat kutsutaan pääsykokeeseen.

Hakijat, joille suomen kulttuuri on tuttu ja jotka ovat asuneet Suomessa vähintään vuoden, ovat etusijalla.

Kielivaatimukset

Suomi: A2.2.

Englanti: sujuva suullinen ja kirjallinen ilmaisu

Kielikoe järjestetään tiistaina 5.12.2017. Hakijat kutsutaan kielikokeeseen sähköpostitse. Vaihtoehtoisesti voit esittää seuraavat kielitodistukset:

Suomi:

 • Suomen kielen yleinen kielitutkinto (YKI), vähintään taitotasolla 3 (kaikissa kokeen osissa)

Englanti

Jokin seuraavista:

 • Cambridge ESOL's Certificate of Proficiency in English (CPE), level C
 • Cambridge ESOL's Certificate in Advanced English (CAE), CEFR, level C1
 • IELTS, academy level 6,0
 • TOEFL 550 paper-based test/ TOEFL 79 - 80 internet-based test
 • Englannin kielen yleinen kielitesti (YKI), vähintään taitotaso 4 (kaikissa kokeen osissa)

Koulutusaika

Koulutuksen kesto on noin 2,5 vuotta.

Toimipiste

Espoon keskuksen toimipiste, Lehtimäentie 1 C, Espoo

Toteutus

Opiskelu muodostuu päätoimisesta lähiopiskelusta oppilaitoksessa, sekä työssäoppimisesta.

Koulutuksen sisältö

Pakollinen tutkinnon osa 30 osp

 • Asiakaspalvelu 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 105 osp

 • Kaupan palvelu ja myynti 30 osp
 • Asiakkuuksien hoito 30 osp
 • Visuaalinen myyntityö 30 osp
 • Kansainvälisen kaupan tukipalvelut 30 osp
 • Myynnin tukipalvelut 30 osp
 • Talouspalvelut 30 osp
 • Kirjanpito 30 osp
 • Toimistopalvelut 30 osp
 • Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp
 • Sähköinen kaupankäynti 15 osp
 • Tuoteneuvonta 15 osp
 • Toiminnan kannattavuuden suunnittelu 15 osp
 • Pankki- ja rahoituspalvelut 15 osp
 • Organisaation asiakirjojen hoitaminen 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp
 • Yrityksessä toimiminen 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Huom! Jotta saat tutkinnon, sinun on saavutettava lisäksi yhteisen tutkinnon osien "Suomi toisena kielenä"-osa-alueesta arvosanaksi vähintään tyydyttävä (1).

Hinta

Opiskelu on ilmaista.

Lisätietoja antaa

Opinto-ohjaaja Minna Hirvonen
p. 040 1267 452
minna.hirvonen(a)omnia.fi