Turvallisuusalan perustutkinto

Turvallisuusvalvoja

Työskenteletkö mielelläsi vaihtelevissa ja monipuolisissa ympäristöissä ja tehtävissä? Onko sinulla hyvät vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot?  Turvallisuusalan palvelujen kysyntä kasvaa jatkuvasti ja ala tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia sekä naisille että miehille.  

Omnian opintojen myötä otat haltuun turvallisuusalan perusteet riskiarvioinnista turvallisuussuunnitteluun ja kokonaisvaltaiseen turvallisuuden ylläpitämiseen. 

Voit suunnata opintojasi kiinnostuksesi mukaan pelastustoimintaan, turvallisuustekniikkaan, vartiointiin ja järjestyksenvalvontaan, ympäristöturvallisuuteen, kiinteistötekniikkaan, logistiikkaan, tietoturvallisuuteen tai kansainväliseen turvallisuuteen. 

Vankan teoriapohjan lisäksi tutkintoon sisältyy soveltavia harjoituksia ja työssäoppimista. Vartija- ja järjestyksenvalvojakoulutus pitää sisällään myös monipuolisia fyysisiä harjoituksia ja tutkintoon kuuluvia voimankäyttöharjoituksia.

Turvallisuusvalvojalta kysytään vastuullisuutta, luotettavuutta, kekseliäisyyttä ja kykyä ennakoida tilanteita. Ammattilaisen tulee hallita teknisiä välineitä, laitteita ja tietotekniikkaa. 

Työ on asiakaspalvelua, jossa tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja. Monissa turvallisuusalan työtehtävissä edellytetään hyvää fyysistä kuntoa ja henkistä tasapainoa.

Turvallisuusvalvojana työskentelet esimerkiksi vartijana piiri- tai paikallisvartioinnissa, raha- ja arvokuljetuksessa, valvomo- ja hälytystehtävissä myymälätarkkailijana tai asiakaspalvelijana vahtimestaritehtävissä.  

Järjestyksenvalvojana voit työskennellä monipuolisissa tehtävissä ja ympäristöissä kuten laivoissa, ravintoloissa, yleisötilaisuuksissa, liikennevälineissä ja liikenneasemilla, kauppakeskuksissa sekä julkisen palvelun laitoksissa. 

Tutkinto antaa hyvän pohjan, jos suunnittelet jatko-opintoja esimerkiksi turvallisuusalan ammattikorkeakoulussa tai Poliisiammattikorkeakoulussa. Tutkinnon jälkeen voit suorittaa myös turvallisuusalan ammattitutkinnon ja turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon. Voit jatkaa opiskelua myös rikosseuraamusalan, rajavartiolaitoksen ja puolutusvoimien ammatteihin

Suoritus­vaihtoehdot

Kenelle?

Koulutus soveltuu hyvin alalle pyrkiville henkilöille tai jo alalla työskenteleville, jotka haluavat parantaa omaa ammattiosaamistaan tai jatko-opiskelukelpoisuuden.

Turvallisuusvalvojana työskentelet esimerkiksi vartijana piiri- tai paikallisvartioinnissa, raha- ja arvokuljetuksessa, valvomo- ja hälytystehtävissä myymälätarkkailijana tai asiakaspalvelijana vahtimestaritehtävissä.  

Järjestyksenvalvojana voit työskennellä monipuolisissa tehtävissä ja ympäristöissä kuten laivoissa, ravintoloissa, yleisötilaisuuksissa, liikennevälineissä ja liikenneasemilla, kauppakeskuksissa sekä julkisen palvelun laitoksissa. 

Tutkinto antaa hyvän pohjan, jos suunnittelet jatko-opintoja esimerkiksi turvallisuusalan ammattikorkeakoulussa tai Poliisiammattikorkeakoulussa. Tutkinnon jälkeen voit suorittaa myös turvallisuusalan ammattitutkinnon ja turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon. Voit jatkaa opiskelua myös rikosseuraamusalan, rajavartiolaitoksen ja puolutusvoimien ammatteihin.

Haku koulutukseen

Seuraava hakuaika tarkentuu myöhemmin.

Opiskelijavalinta

Valinta tehdään hakemuksen tietojen pohjalta. Täytä siis hakemuksesi huolellisesti.

Hakijan odotetaan tutustuvan valintainfon materiaaleihin.

Hakeutumista koskevat tiedustelut haku@omnia.fi

Opiskelijaksi ei voida ottaa häntä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksessa (329/2015) määrätyssä turvallisuusalan perustutkinnossa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Turvallisuusalan koulutukseen hakeutuvien on hyvä ottaa huomioon

  • näön tai kuulon heikkous, jota ei voida apuvälineillä korjata
  • psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
  • toimintakykyyn vaikuttava tuki- ja liikuntaelimistön sairaus

Lisää tietoa tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista löytyy oheisesta linkistä:

Linkki: Opetushallituksen määräys 27/011/2015 5.6.2015

Koulutusaika

Lähiopetustunnit järjestetään maanantai ja kekiviikko iltaisin klo 16.00 – 20.00. Opiskeluaika määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan.

Työpaikalla tapahtuva oppiminen tapahtuu omalla työpaikalla tai työssäoppimispaikalla.

Kielivaatimukset

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan sähköpostitse kielikokeeseen (taso B1.1)

Toteutus

Opiskelu sisältää lähiopetusta, ohjattua etä- ja verkko-opetusta, yksilö- ja ryhmätehtäviä sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Osaaminen osoitetaan tekemällä työtehtäviä aidoissa asiakastilanteissa.   

Tutkinnon suorittajalle laaditaan koulutuksen alkaessa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Päätoimisen opiskelun edellytys on 25h/vko.

Tutkinto on mahdollista suorittaa päätoimisesti myös työn ohessa opiskellen.

Tutustu turvallisuusalaan, Opintopolku-kirjaston video: https://youtu.be/BbDhOfFZW9s

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen sisältö määritellään jokaiselle opiskelijalle erikseen henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmassa. Koulutuksen sisältöön vaikuttaa opiskelijan työtehtävät, aiemmin hankittu ammattiosaaminen, työkokemus ja henkilökohtainen motivaatio.

Esimerkki koulutuksen sisällöstä:

Pakollinen tutkinnon osa:

  • Turvallisuusalan toiminta 

Valinnaisiset tutkinnon osat:

  • Pelastustoiminta
  • Turvajärjestelmien käyttö
  • Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta
  • Uhkatilanteiden hallinta
  • Turvallisuusalan palvelutoiminta

Lisää vaihtoehtoisia tutkinnon osiaa löydät osoitteesta https://eperusteet.opintopolku.fi

Hinta

Koulutus on maksuton.

Lisätietoja antaa

Koulutusvastaava Mia Kivelä
p. 046 851 5041, mia.kivela@omnia.fi

Opinto-ohjaaja Päivi Hiltunen
p. 046 851 5025, paivi.hiltunen@omnia.fi