ICT-asentajalla ei mene helposti johdot solmuun.
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Tietoverkkoasentaja

Suhtaudutko intomielellä tietokoneisiin ja asennuksiin? Tietoverkkoasentajana osaat tehdä tietoverkkokaapeloinnit asiakkaan vaatimusten ja ohjeiden mukaisesti. Osaat huomioida tietoliikenneverkkojen rakenteet ja käytetyt materiaalit sekä teet tarvittavat mittaukset ja testaukset järjestelmän toimivuuden varmistamiseksi. Tietoverkkoja on kaikkialla, on langallisia ja langattomia. Tietoverkkoasentaja on tämän päivän huippuammattilainen!

Osa tutkinnon osaamisen alueista opitaan työelämässä aidoissa työympäristöissä alan yrityksissä, jotka usein ovat kansainvälisiä, joten työssäoppiminen ja valmistumisen jälkeen työskentely myös ulkomailla on hyvin mahdollista. Sinulla on mahdollisuus suorittaa opintoja tai työssäoppimisjaksoja ulkomailla.

Tietoverkkojen rakentaminen, laitteiden asentaminen ja huoltotyöt vaatii tietoteknistä osaamista, kädentaitoaja ja huolellisuutta työskentelyssä. Tietoverkkoasentajan ammatin opiskeluun tarvitset myös hivenen matematiikka ja englannin kielen kirjallista osaamista. Myös yhteistyötaidot ovat usein tarpeen.

Tietoverkkoasentajan tehtäviä ovat tietoverkkojen kaapeloinnit, kuitujen hitsaukset ja tietoverkon tarvitsemien laitteiden asennus- ja konfigurointityöt. Tietoverkkojen laaja skaala pienistä isoihin verkoihin, ja niiden voimakas kehittymistrendi, mahdollistavat helposti oman yrityksen perustamisen. Taitojen ja tietojen kasvaessa myös kansainvälistyminen on mahdollista.

Koulutuksen käytyäsi voit jatkaa opintojasi esimerkiksi ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai ammatti- sekä erityisammattitutkinnossa.

Yhteishaussa hakevat peruskoulun ja lukion päättäneet hakijat iästä riippumatta. Jos olet käynyt peruskoulun, voit hakea yhteishaussa peruskoulupohjaisiin koulutuksiin, ja jos olet käynyt lukion, voit hakea yo-pohjaisiin koulutuksiin. Jos olet jo suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, voit hakea jatkuvassa haussa.

Haku koulutukseen
23.2.2021 - 7.4.2021
Opiskelijavalinta

Tutkintoon ei ole pääsykoetta. Katso muut yhteishaun valintaperusteet Opintopolusta.

Koulutusaika
4.8.2021 - 31.5.2024

Opintojen henkilökohtaistaminen tehdään ennen opintojen alkua.

Koulutusaika riippuu opiskelijan pohjakoulutuksesta ja opintojen etenemisestä.

Peruskoulupohjaisten opiskelijoiden opinnot kestävät noin 3 vuotta ja ylioppilaspohjaisten opiskelijoiden opinnot noin 2 vuotta.

Harkinnanvarainen valinta

Sinut voidaan valita opiskelijaksi harkinnanvaraisesti seuraavista syistä:

 • Oppimisvaikeudet
 • Sosiaaliset syyt
 • Koulutodistusten puuttuminen (jos olet keskeyttänyt peruskoulun)
 • Koulutodistusten vertailuvaikeudet (jos haet ulkomaisella todistuksella)
 • Tutkinnon suorittamiseen riittämätön tutkintokielen kielitaito.

Lue lisää tietoa harkinnanvaraisesta valinnasta.

Kielitaidon arviointi

Tässä koulutuksessa kielitaitosuositus on B1.1. Saat kutsun kielikokeeseen, jos äidinkielesi on muu kuin suomi eikä kielitaitoasi ole muulla tavoin voitu todentaa. Lue tarkemmin kielitaidon arvioinnista.

Toteutus

Opiskelu muodostuu päätoimisesta lähiopiskelusta oppilaitoksessa, sekä työssäoppimisesta (15-21 viikkoa).

Koulutuksen sisältö

Pakolliset tutkinnon osat:

 • Tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät, 25 osp
 • Tietoverkkokaapeloinnit, 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan 75 osp):

 • Elektroniikka-asennukset, 45 osp
 • Ohjelmointi, 45 osp
 • Ohjelmistokehittäjänä toimiminen, 45 osp
 • Sulautetun järjestelmän toteuttaminen, 45 osp
 • Tietoverkkolaitteiden asennus, 45 osp
 • Järjestelmätuessa toimiminen, 45 osp
 • Teknisessä tukipalvelussa toimiminen, 45 osp
 • Elektroniikkalaitteiden käyttöönotto- ja huoltotyöt, 30 osp
 • Kulunvalvonta- tai turvajärjestelmän asennus, 30 osp
 • Kyberturvallisuuden ylläpitäminen, 30 osp
 • Tietoteknisen ratkaisun myynti, 30 osp
 • Ohjelmiston toteuttaminen ohjelmistokomponenttikirjastolla, 30 osp
 • Työtehtävien automatisointi komentokielellä, 15 osp
 • Verkkopalvelun tekninen toteuttaminen, 15 osp
 • Digitaalisen median mallinnus ja tulostus, 15 osp
 • Sähkö- ja automaatioalalla toimiminen, 30 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp
 • Yrityksessä toimiminen, 15 osp
 • Huippuosaajana toimiminen, 15 osp

Voit myös ottaa tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai
erikoisammattitutkinnosta | 5-15 osp
Korkeakouluopinnot | 5-15 osp
Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia
tukevia opintoja | 1-25 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp

Lue lisää tutkinnon muodostumisesta Opintopolun ePerusteista.

Hinta

Opiskelu on ilmaista.

Lisätietoja antaa

Opinto-ohjaaja Tiina Isoviita

tiina.isoviita@omnia.fi