ICT-asentajalla ei mene helposti johdot solmuun.
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Tietoverkkoasentaja

Suhtaudutko intomielellä tietokoneisiin ja asennuksiin? Tietoverkkoasentajana osaat tehdä tietoverkkokaapeloinnit asiakkaan vaatimusten ja ohjeiden mukaisesti. Osaat huomioida tietoliikenneverkkojen rakenteet ja käytetyt materiaalit sekä teet tarvittavat mittaukset ja testaukset järjestelmän toimivuuden varmistamiseksi. Tietoverkkoja on kaikkialla, on langallisia ja langattomia. Tietoverkkoasentaja on tämän päivän huippuammattilainen!

Osa tutkinnon osaamisen alueista opitaan työelämässä aidoissa työympäristöissä alan yrityksissä, jotka usein ovat kansainvälisiä, joten työssäoppiminen ja valmistumisen jälkeen työskentely myös ulkomailla on hyvin mahdollista. Sinulla on mahdollisuus suorittaa opintoja tai työssäoppimisjaksoja ulkomailla.

Tietoverkkojen rakentaminen, laitteiden asentaminen ja huoltotyöt vaatii tietoteknistä osaamista, kädentaitoaja ja huolellisuutta työskentelyssä. Tietoverkkoasentajan ammatin opiskeluun tarvitset myös hivenen matematiikka ja englannin kielen kirjallista osaamista. Myös yhteistyötaidot ovat usein tarpeen.

Tietoverkkoasentajan tehtäviä ovat tietoverkkojen kaapeloinnit, kuitujen hitsaukset ja tietoverkon tarvitsemien laitteiden asennus- ja konfigurointityöt. Tietoverkkojen laaja skaala pienistä isoihin verkoihin, ja niiden voimakas kehittymistrendi, mahdollistavat helposti oman yrityksen perustamisen. Taitojen ja tietojen kasvaessa myös kansainvälistyminen on mahdollista.

Koulutuksen käytyäsi voit jatkaa opintojasi esimerkiksi ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai ammatti- sekä erityisammattitutkinnossa.

Osassa tutkintoja hakuaika on jatkuva, ja vapaita opiskelupaikkoja täytetään pitkin vuotta. Tämä hakuväylä on avoin kaikille hakijoille taustakoulutuksesta ja iästä riippumatta. Jos olet jo suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, voit hakea suorittamaan ammatillista perustutkintoa ainoastaan jatkuvassa haussa. Peruskoulun ja lukion päättäneet kaikenikäiset hakijat, jotka eivät ole suorittaneet aiempaa ammatillista tai korkeakoulututkintoa, voivat hakea yhteishaussa.

Haku koulutukseen
12.7.2021 - 22.8.2021
Opiskelijavalinta

Valinta tehdään hakemuksen tietojen pohjalta. Täytä siis hakemuksesi huolellisesti.
Hakijan odotetaan tutustuvan valintainfon materiaaleihin, jotka löytyvät hakemuksesta.

Tutkintoon ei ole pääsykoetta.

Hakijat, joilla on aikaisempia opintosuorituksia tai muuta osaamista jo alalta, polutetaan joustavasti opintoihin ympäri vuoden. Jokaisen opiskelemaan valitun opiskelupolku ja opiskeluaikataulu suunnitellaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Hakeutumista koskevat tiedustelut haku@omnia.fi.

Koulutusaika
11.10.2021 - 31.5.2024

Lopullinen opiskeluaika määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Kielitaidon arviointi

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan sähköpostitse kielikokeeseen (taso B1.1). Lue tarkemmin kielitaidon arvioinnista.

Toteutus

Opiskelu muodostuu lähiopetuksesta ja etäopetuksesta.

Tutkinnon voi myös suorittaa oppisopimuksella.

Koulutuksen sisältö

Pakolliset tutkinnon osat:

 • Tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät, 25 osp
 • Tietoverkkokaapeloinnit, 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan 75 osp):

 • Elektroniikka-asennukset, 45 osp
 • Ohjelmointi, 45 osp
 • Ohjelmistokehittäjänä toimiminen, 45 osp
 • Sulautetun järjestelmän toteuttaminen, 45 osp
 • Tietoverkkolaitteiden asennus, 45 osp
 • Järjestelmätuessa toimiminen, 45 osp
 • Teknisessä tukipalvelussa toimiminen, 45 osp
 • Elektroniikkalaitteiden käyttöönotto- ja huoltotyöt, 30 osp
 • Kulunvalvonta- tai turvajärjestelmän asennus, 30 osp
 • Kyberturvallisuuden ylläpitäminen, 30 osp
 • Tietoteknisen ratkaisun myynti, 30 osp
 • Ohjelmiston toteuttaminen ohjelmistokomponenttikirjastolla, 30 osp
 • Työtehtävien automatisointi komentokielellä, 15 osp
 • Verkkopalvelun tekninen toteuttaminen, 15 osp
 • Digitaalisen median mallinnus ja tulostus, 15 osp
 • Sähkö- ja automaatioalalla toimiminen, 30 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp
 • Yrityksessä toimiminen, 15 osp
 • Huippuosaajana toimiminen, 15 osp

Voit myös ottaa tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai
erikoisammattitutkinnosta | 5-15 osp
Korkeakouluopinnot | 5-15 osp
Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia
tukevia opintoja | 1-25 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp

Lue lisää tutkinnon muodostumisesta Opintopolun ePerusteista.

Hinta

Opiskelu on maksutonta.

Lisätietoja antaa

Opinto-ohjaaja Tiina Isoviita (Leppävaara)
tiina.isoviita@omnia.fi
p. 0401267673