Ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Tarjoilija

”Tarjoilijalla pitää olla halu tehdä asiakaspalvelutyötä. Sydämestä lähtevä asenne tuntuu ja näkyy asiakkaalle!”

– Tutkintovastaava Jaana Karvinen, Omnia

Tarjoilijan työ on monille tuttu – asiakkaan näkökulmasta. Tarjoilun perussäännöt, tapakulttuuri, asiakkaan kohtaaminen ja puhuttelu, kattaminen, viinipullon avaaminen ja juomatietous ovat tarjoilijan ammattitaidon ydintä. Tarjoilijan koulutuksessa suurin osa opista kertyy tekemällä käytännön työtä.

Osana opintoja opiskelijat pääsevät osallistumaan erilaisten juhlatilaisuuksien (mm. suurten gaalatilaisuuksien) banketti- ja tilaustarjoiluun aidossa työympäristössä. Myös Omnian omassa ravintola Henricuksessa on mahdollisuus harjoitella käytännön työtä.

Tarjoilijalta kysytään joustavuutta sekä työaikojen, että työn sisällön suhteen. Työtehtävät voivat vaihdella joskus saman työpäivänkin aikana. Hyvä tarjoilija on motivoitunut, oma-aloitteinen, palveluhenkinen ja luonteva asiakkaita palvellessaan: hän osaa ottaa asiakkaan toiveet huomioon.

Joukkuepelaajahenkeä tarvitaan, koska tarjoilijat työskentelevät tiiviissä yhteistyössä muun keittiö- ja ravintolahenkilökunnan kanssa.  

Tarjoilijat työskentelevät lukuisissa erityyppisissä ravintoloissa. Työpaikkoja voi olla mm. fine dining -ravintoloiden ohella ketjuravintoloissa, hotelleissa, yökerhoissa tai kahviloissa – maalla, merellä tai ilmassa!

Tarjoilijoiden työllisyysnäkymät ovat hyvät ja osaavasta henkilöstöstä on jo huutavaa pulaa. Monet tarjoilijat työllistyvät myös henkilöstövuokrausyritysten kautta.

Osassa tutkintoja hakuaika on jatkuva, ja vapaita opiskelupaikkoja täytetään pitkin vuotta. Tämä hakuväylä on avoin kaikille hakijoille taustakoulutuksesta ja iästä riippumatta. Jos olet jo suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, voit hakea suorittamaan ammatillista perustutkintoa ainoastaan jatkuvassa haussa. Peruskoulun ja lukion päättäneet kaikenikäiset hakijat, jotka eivät ole suorittaneet aiempaa ammatillista tai korkeakoulututkintoa, voivat hakea yhteishaussa.

Haku koulutukseen
12.7.2021 - 22.8.2021
Opiskelijavalinta

KYSEESSÄ ON KOHDENNETTU HAKU

Kohdennetussa haussa voit hakea vain jos haet urheilijana, tutkinnon loppuunsuorittaja tai oppisopimukseen.
Tutkinnon loppuunsuorittajalla tarkoitetaan henkilöä, jolla on aikaisemmin suoritettuja opintoja samalta alalta ja haluaa suorittaa ammatillisen perustutkinnon.
Oppisopimukseen hakijalla pitää olla koulutusalalle sopiva työpaikka.

Valinta tehdään hakemuksen tietojen pohjalta. Täytä siis hakemuksesi huolellisesti.
Hakijan odotetaan tutustuvan valintainfon materiaaleihin, jotka löytyvät hakemuksesta.

Tutkintoon ei ole pääsykoetta.

Hakijat, joilla on aikaisempia opintosuorituksia tai muuta osaamista jo alalta, polutetaan joustavasti opintoihin ympäri vuoden. Jokaisen opiskelemaan valitun opiskelupolku ja opiskeluaikataulu suunnitellaan henkilökohtaisesti.

Hakijoihin ollaan yhteydessä sähköpostitse.

Hakeutumista koskevat tiedustelut haku@omnia.fi.

Koulutusaika
11.10.2021 - 31.5.2024

Lopullinen opiskeluaika määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Kielitaidon arviointi

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan sähköpostitse kielikokeeseen (taso B1.1). Lue tarkemmin kielitaidon arvioinnista.

Toteutus
 • Lähiopetus, etäopetus, verkko-opinnot ja työpaikalla tapahtuva oppiminen.
 • Työpaikalla tapahtuva oppiminen ravintola-alan työaikojen mukaan päivisin, iltaisin ja viikonloppuisin.

Opiskeluaika määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Opetuskieli on suomi.

Tutkinnon voi myös suorittaa oppisopimuksella.

Koulutuksen sisältö

Pakolliset tutkinnon osat 85 osp

 • Ravitsemispalveluissa toimiminen 20 osp
 • Asiakaspalvelu ja myynti 25 osp
 • Annosruokien ja juomien tarjoilu 40 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 60 osp

 • À la carte -tarjoilu 30 osp
 • Juomien myynti ja tarjoilu 25 osp
 • Kahvilapalvelut 10 osp
 • Katu- ja pikaruokapalvelut 10 osp
 • Tilaus- ja juhlatarjoilu 25 osp
 • Huippuosaajana toimiminen 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
 • Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet

Lue lisää tutkinnon muodostumisesta Opintopolun ePerusteista.

Hinta

Opiskelu on maksutonta. Opiskelija hankkii itse työvaatteet ja työvälineet.

Lisätietoja antaa

Opinto-ohjaaja Satu Mähönen
p. 040 126 7446
satu.mahonen@omnia.fi