Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto

Sähköasentaja

”Voin suositella opiskelua Omniassa kaikille ammattia tavoitteleville. Olen itse alanvaihtaja ja opiskelen päivätyön ohella sähköasentajaksi. Joustavuus on ollut yksi Omnian parhaista puolista. Opinnoista saa perusosaamisen ja oppiminen jatkuu työelämässä!”

– Matias Engman, opiskelija Omniassa

Sähköverkot, kiinteistöautomaatio, tv-, radio-, puhelin- ja dataverkkojen asennukset ja huolto, hälytys- ja valvontajärjestelmät, teollisuuden laitteiden ja koneiden asennukset, kunnossapito ja huolto... Omniasta saat todella monipuolisen ja työelämässä arvostetun sähköalan koulutuksen.

Henkilökohtaisen opintopolun myötä voit rakentaa opintosi ja erikoistua kiinnostuksesi ja tarpeidesi mukaan.

Sähkötekniikan kieli on universaali ja kuvien tulkitseminen mahdollista, vaikka muuta yhteistä kieltä ei olisikaan. Työssäoppimiset ulkomaille järjestyvät Omnian yhteistyöoppilaitosten kautta: sähkö- ja automaatioalan opiskelijat ovat käyneet työssäoppimassa muun muassa Saksassa ja Hollannissa.

Omniasta löytyy taitoa ja tahtoa: sähköasentajat ovat menestyneet hyvin vuosittain nuorille opiskelijoille järjestettävässä valtakunnallisessa Taitaja-kilpailussa.

Sähkö- ja automaatiotekniikan opinnoissa matemaattiset taidot korostuvat. Niin opiskelu, kuin sähköasentajan työ kysyvät loogista päättelyä ja ongelmanratkaisutaitoja.

Sähköasennukset tehdään usein urakoina, jolloin ripeys yhdistettynä tarkkuuteen ovat arvostettuja ominaisuuksia. Sähkötöissä tarvitaan myös sorminäppäryyttä. Vialliset sähköasennukset ovat hengenvaarallisia, joten työ täytyy aina tehdä erityisen huolellisesti.

Ammattilainen taitaa paitsi yhteistyön, myös itsenäisen työskentelyn. Asennuskeikoilla esimerkiksi asiakkaiden kodeissa korostuu asiakaspalveluasenne. Ammatti vaatii hyvää fysiikkaa, koska työtehtävissä joutuu työskentelemään hankalissakin paikoissa. Sähköasentajaa ei huimaa tikapuilla.

Sähköasentaja työskentelee sähköalan urakointiliikkeessä, teollisuudessa, sähkönjakelussa ja -siirrossa sekä tukkuliikkeissä.

Ala kaipaa yhä enemmän moniosaajia, jotka hallitsevat kädentaitojen ja asennustekniikan ohella myös asiakaspalvelun. Omnian monipuolisen koulutuksen myötä sähköasentaja suoriutuu vaativimmistakin kiinteistöjen sähkö- ja automaatioasennuksista.

Suoritus­vaihtoehdot

Kenelle?

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkintoon tähtäävät sähköasentajan opinnot eivät edellytä aikaisempaa kokemusta. 

Sähköasennukset tehdään usein urakoina, joten ripeys ja tarkkuus ovat arvostettuja ominaisuuksia. Ammatti vaatii hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa, huolellisuutta sekä sorminäppäryyttä. 

Haku koulutukseen

Seuraava hakuaika tarkentuu myöhemmin.

Opiskelijavalinta

Valinta tehdään hakemuksen tietojen pohjalta. Täytä siis hakemuksesi huolellisesti.

Hakijan odotetaan tutustuvan valintainfon materiaaleihin.

Hakeutumista koskevat tiedustelut haku@omnia.fi

Koulutusaika

Lähiopetusta on päiväopintoina ja/tai iltaopintoina. Lähiopetus iltaopintoina tapahtuu klo 17-20.30 (perjantaisin ei ole iltaopetusta).

Opiskeluaika määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Opinnot alkavat 11.1.2018.

Kielivaatimukset

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan sähköpostitse kielikokeeseen (taso B1.1).

Toteutus

Opinnot muodostuvat lähiopetuksesta, verkko-opinnoista, ryhmä- ja projektitöistä, itsenäisestä työskentelystä sekä työssä oppimisesta.

Päätoimisen opiskelun edellytys on 25h/vko.

Opetuskieli on suomi.

 

Koulutuksen sisältö

Tavoitteena on, että opiskelija suorittaa sähkö- ja automaation perustutkinnon.
Sähköasentajan opinnot antavat perusvalmiudet sähköverkkojen ja kiinteistöautomaation, tv/radio-, puhelin- ja dataverkkojen asentamiseen ja huoltoon. Opinnoissa perehdytään lisäksi hälytys- ja valvontajärjestelmien sekä teollisuuden laitteiden ja koneiden asennus- ja huoltotehtäviin.

Saat yleiskuvan sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon sisällöstä ja osaamisalueista, kun käyt tutustumassa tutkinnon osiin:
http://www.oph.fi/download/111947_Sahko.pdf ja teet http://www.osaan.fi testin

Alan työpaikat ovat sähköasennusliikkeissä, teollisuudessa, sähkönjakelussa ja -siirrossa sekä tukkuliikkeissä.

Automaatioasentajan opinnot antavat perusvalmiudet, joita tarvitaan teollisuuden automaatiojärjestelmien, koneiden ja laitteiden asennuksessa sekä kunnossapidossa, huollossa ja käytössä. Opinnoissa perehdytään erilaisten säätö-, automaatio- ja valvontajärjestelmien asennus-, säätö- ja kunnossapitotöihin.

Alan työpaikat ovat pääsääntöisesti teollisuudessa, jossa käytetään prosessi- ja automaatiotekniikkaa sekä robotiikkaa.

Tavoitteena on oppia toimimaan asiakaslähtöisesti, itsenäisesti, yhteistyökykyisesti ja tuloksellisesti.

Tutkinto muodostuu neljästä (4) osasuorituksesta, joista kolme (3) on pakollista ja yksi (1) vapaavalintainen. Kurssin aikana suoritetaan myös sähköturva-, työturva-, tulityö- ja hätäensiapukortit.

Pakolliset osat:

  • Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen
  • Sähkö- ja automaatioasennukset
  • Sähkö- ja energiatekniikka

Valinnaiset osat:

  • Kiinteistöjen automaatio- ja tietojärjestelmät
Hinta

Koulutus on maksuton.

Lisätietoja antaa

Opinto-ohjaaja Anne Liljeblad  040 1264862, anna.liljeblad@omnia.fi

Kouluttaja Jorma Rodionoff 046 85151168, jorma.rodionoff@omnia.fi