Laatoitusten suunnittelu ja rakentaminen on olennainen osa viherartesaanin työnkuvaa.
Puutarha-alan perustutkinto

Puutarhuri

Puutarhuri tuntee viherrakentamisen materiaalit ja osaa käsitellä niitä. Puutarhurille ovat tuttuja kasvit ja niiden vaatimukset. Puutarhuri osaa käyttää ja huoltaa viheralueiden rakentamisessa tarvittavia koneita ja laitteita turvallisesti ja tehokkaasti sekä laskea töiden ja materiaalien kustannuksia.

Puutarha-alan ammattilaisena voit toimia eri ammateissa, kuten puutarhurina viheralueiden rakentamisessa ja ylläpitotöissä, erityisviheralueilla ja puutarhamyymälässä.

Opiskelu on hyvin käytännönläheistä! Omnian opiskelijat tekevät paljon tilaustöitä. Omnialla on kulttuurialan yhteistyökumppaneita myös maailmalla.

Puutarhuri on tinkimätön kädentaitaja, jonka ammattitaidon ytimestä löytyy käden tarkkuutta, intohimoa omaan materiaaliin ja pyrkimystä hyvään laatuun.

Puutarhurin työ kysyy fyysistä kuntoa, tarkkuutta, huolellisuutta ja tiimipelurin taitoja. Puutarhuri on säänkestävä ammattilainen, joka ei myöskään voi olla turhan herkkä lialle, pölylle ja melulle!

Puutarhurit työskentelevät viherrakennusalan yrityksissä, sekä kunnilla, seurakunnilla ja valtiolla viheralueiden ylläpidossa ja rakentamisessa. Työpaikka voi löytyä myös suunnittelutoimistosta.

Monet puutarhurit perustavat oman yrityksen. Omnia on oiva ympäristö suunnitella myös yritystoimintaa ja kartuttaa yrittäjyysosaamista!

Yhteishaussa hakevat peruskoulun ja lukion päättäneet hakijat iästä riippumatta. Jos olet käynyt peruskoulun, voit hakea yhteishaussa peruskoulupohjaisiin koulutuksiin, ja jos olet käynyt lukion, voit hakea yo-pohjaisiin koulutuksiin. Jos olet jo suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, voit hakea jatkuvassa haussa.

Haku koulutukseen
20.2.2018 - 13.3.2018
Opiskelijavalinta

Tutkintoon ei ole pääsykoetta. Katso muut yhteishaun valintaperusteet Opintopolusta.

Koulutusaika
13.8.2018 - 31.5.2021

Opintojen henkilökohtaistaminen tehdään ennen opintojen alkua.
Koulutusaika riippuu opiskelijan pohjakoulutuksesta ja opintojen etenemisestä.
Peruskoulupohjaisten opiskelijoiden opinnot kestävät noin 3 vuotta ja ylioppilaspohjaisten opiskelijoiden opinnot noin 2 vuotta.

Harkinnanvarainen valinta

Sinut voidaan valita opiskelijaksi harkinnanvaraisesti seuraavista syistä:

 • Oppimisvaikeudet
 • Sosiaaliset syyt
 • Koulutodistusten puuttuminen (jos olet keskeyttänyt peruskoulun)
 • Koulutodistusten vertailuvaikeudet (jos haet ulkomaisella todistuksella)
 • Tutkinnon suorittamiseen riittämätön tutkintokielen kielitaito.

Lue lisää tietoa harkinnanvaraisesta valinnasta.

Kielivaatimukset

Koe on tarkoitettu hakijoille joiden äidinkieli on muu kuin suomi, eikä kielitaitoa ole muulla tavoin voitu todentaa. Lue tarkemmin kielitaitovaatimuksista.

Toteutus

Opiskelu muodostuu päätoimisesta lähiopiskelusta oppilaitoksessa, sekä 2 kuukauden työssäoppimisesta.

Koulutuksen sisältö

Pakolliset tutkinnon osat 105 osp

 • Työskentely puutarha-alalla 25 osp
 • Yrittäminen puutarha-alalla 25 osp
 • Viheralueiden rakentaminen ja ylläpitotöiden tekeminen 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 40 osp

 • Viheralueiden kivitöiden tekeminen 15 osp
 • Viheralueiden puutöiden tekeminen 10 osp
 • Viheralan koneiden ja laitteiden käyttäminen 10 osp
 • Viherrakentamisen kasvien käyttäminen pihasuunnittelussa 10 osp
 • Puuvartisten kasvien hoitaminen 10 osp
 • Vihersisustuskasvien istutus- ja huoltotyöt 10 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Lue lisää tutkinnon muodostumisesta Opintopolun ePerusteista

Hinta

Opiskelu on ilmaista.

Lisätietoja antaa

Opinto-ohjaaja Ulla Aulavuo
p. 050 351 6075
ulla.aulavuo@omnia.fi