Laatoitusten suunnittelu ja rakentaminen on olennainen osa viherartesaanin työnkuvaa.
Puutarha-alan perustutkinto

Puutarhuri

Puutarhuri tuntee viherrakentamisen materiaalit ja osaa käsitellä niitä. Puutarhurille ovat tuttuja kasvit ja niiden vaatimukset. Puutarhuri osaa käyttää viheralueiden rakentamisessa tarvittavia koneita ja laitteita turvallisesti ja tehokkaasti sekä laskea töiden ja materiaalien kustannuksia.

Puutarha-alan ammattilaisena voit toimia eri ammateissa, kuten puutarhurina viheralueiden rakentamisessa ja ylläpitotöissä, erityisviheralueilla ja puutarhamyymälässä.

Opiskelu on hyvin käytännönläheistä! Omnialla on viheralan yhteistyökumppaneita myös maailmalla.

Puutarhuri on tinkimätön kädentaitaja, jonka ammattitaidon ytimestä löytyy käden tarkkuutta, intohimoa omaan materiaaliin ja pyrkimystä hyvään laatuun.

Puutarhurin työ kysyy fyysistä kuntoa, tarkkuutta, huolellisuutta ja tiimipelurin taitoja. Puutarhuri on säänkestävä ammattilainen, joka ei myöskään voi olla turhan herkkä lialle, pölylle ja melulle!

Puutarhurit työskentelevät viherrakennusalan yrityksissä, sekä kunnilla, seurakunnilla ja valtiolla viheralueiden ylläpidossa ja rakentamisessa. Työpaikka voi löytyä myös suunnittelutoimistosta.

Monet puutarhurit perustavat oman yrityksen. Omnia on oiva ympäristö suunnitella myös yritystoimintaa ja kartuttaa yrittäjyysosaamista!

Osassa tutkintoja hakuaika on jatkuva, ja vapaita opiskelupaikkoja täytetään pitkin vuotta. Tämä hakuväylä on avoin kaikille hakijoille taustakoulutuksesta ja iästä riippumatta. Jos olet jo suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, voit hakea suorittamaan ammatillista perustutkintoa ainoastaan jatkuvassa haussa. Peruskoulun ja lukion päättäneet kaikenikäiset hakijat, jotka eivät ole suorittaneet aiempaa ammatillista tai korkeakoulututkintoa, voivat hakea yhteishaussa.

Haku koulutukseen

Seuraava haku alkaa mahdollisesti 23.8.2021. Opintojen aloitus tammikuussa 2022.

Opiskelijavalinta

Valinta tehdään hakemuksen tietojen pohjalta. Täytä siis hakemuksesi huolellisesti.
Hakijan odotetaan tutustuvan valintainfon materiaaleihin, jotka löytyvät hakemuksesta.

Tutkintoon ei ole pääsykoetta.

Hakijat, joilla on aikaisempia opintosuorituksia tai muuta osaamista jo alalta, polutetaan joustavasti opintoihin ympäri vuoden. Jokaisen opiskelemaan valitun opiskelupolku ja opiskeluaikataulu suunnitellaan henkilökohtaisesti.

Hakeutumista koskevat tiedustelut haku@omnia.fi.

Koulutusaika

Lopullinen opiskeluaika määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Kielitaidon arviointi

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan sähköpostitse kielikokeeseen (taso B1.1). Lue tarkemmin kielitaidon arvioinnista.

Toteutus

Opiskelu muodostuu päätoimisesta lähiopiskelusta oppilaitoksessa, sekä työpaikoilla tapahtuvasta työssäoppimisesta.

Puutarha-alalla ei tällä hetkellä ole iltaopetusta tarjolla Jatkuvassa haussa.

Tutkinnon voi myös suorittaa oppisopimuksella.

Koulutuksen sisältö

Pakolliset tutkinnon osat 105 osp

  • Työskentely puutarha-alalla 25 osp
  • Yrittäminen puutarha-alalla 25 osp
  • Viheralueiden rakentaminen ja ylläpitotöiden tekeminen 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 40 osp

  • Viheralueiden kivitöiden tekeminen 15 osp
  • Viheralueiden puutöiden tekeminen 10 osp
  • Viheralan koneiden ja laitteiden käyttäminen 10 osp
  • Viherrakentamisen kasvien käyttäminen pihasuunnittelussa 10 osp
  • Puuvartisten kasvien hoitaminen 10 osp
  • Vihersisustuskasvien istutus- ja huoltotyöt 10 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Lue lisää tutkinnon muodostumisesta Opintopolun ePerusteista.

Hinta

Opiskelu on maksutonta.

Lisätietoja antaa

Opinto-ohjaaja Ulla Aulavuo
p. 050 351 6075
ulla.aulavuo@omnia.fi