Talotekniikan perustutkinto

Putkiasentaja

”Omniassa on parasta hyvä opetus. Tehdään paljon käsillä: pääsee heti katsomaan käytännössä, miten hommat tehdään. Olen tehnyt töitä rakennus- ja viherrakennusalalla pitkään. Nyt haluan tutkinnon alalta, jolla on hyvät mahdollisuudet työllistyä ja saada säännöllistä työtä.” – Jani Koivistoinen, Omniasta valmistunut putkiasentaja

Putkiasentajan ydinosaamista ovat rakennusten lämpö- ja vesilaitteet, sekä putkistot. Ammattilainen hallitsee pientalon LVI-suunnittelun, kustannus- ja määrälaskelmat, sekä osaa tulkita ja lukea LVI- ja rakennuspiirustuksia ja tulkita kytkentäkaavioita.

Omniassa laadukkaan opin ja alan tuoreimman osaamisen takaavat ammattitaitoiset kouluttajat, työsalin uusimpien standardien mukaiset koneet ja laitteet, sekä tiivis yhteistyö alan yritysten kanssa. Omniasta valmistuvien putkiasentajien osaamiselle on työelämässä kysyntää!

Alan piirustusten ja kaavioiden kieli on kansainvälistä, joten piipahdukset ulkomaille työssä oppimisen merkeissä ovat käden ulottuvilla. Omnian putkiasentajat ovat käyneet esimerkiksi Saksassa. Omnialla on erinomaiset kansainväliset yhteydet ja valmiudet järjestää opiskelijoille kansainvälisiä vaihtojaksoja.

Putkiasentajalta kysytään huolellisuutta, hyviä kädentaitoja, kolmiulotteista hahmotuskykyä, yhteistyökykyä ja vastuullista otetta työhön. Yrityksissä tarvitaan yhä enemmän moniosaajia, jotka hallitsevat kädentaitojen ja asennustekniikan ohella myös asiakaspalvelun.

Piirustusten tulkitseminen, mittaukset ja materiaalien menekkien laskeminen kysyvät matemaattisia valmiuksia. Fysiikan perusteet tulevat myös tutuksi, sillä ammattilaisen tulee hallita esimerkiksi lämpölaajenemiseen, sekä äänen liikkumiseen liittyvät lainalaisuudet.

”Putkiasentajassa on ripaus taiteilijaa! Kun asiakas haluaa huoneeseen suihkun ja wc:n, putkiasentaja osaa hahmottaa ja suunnitella kokonaisuuden.”

– Kouluttaja Juhani Kiviranta, Omnia

Putkiasentajana työskentelet LVI- tai kiinteistöhuoltopalveluita tarjoavissa yrityksissä. Mikäli pohdit oman yrityksen perustamista, Omnia on oiva ympäristö suunnitella myös yritystoimintaa ja kartuttaa yrittäjyysosaamista!

Putkiasentajien työllisyysnäkymät ovat hyvät erityisesti vilkkaan korjausrakentamisen ja saneerausten myötä.

Suoritus­vaihtoehdot

Kenelle?

Talotekniikan perustutkinto antaa putkialalle aikovalle tai jo alalla työskentelevälle perusammattitaidon, joka on tarpeellinen kaikissa alaan liittyvissä putkiasentajan töissä.

Opiskelijaksi aikovilta edellytämme käden taitojen lisäksi kolmiulotteista hahmotuskykyä, suunnittelutaitoa, yhteistyökykyä, vastuullisuutta ja asiakaspalvelutaitoja. Edelleen perustutkinto antaa valmiudet asentaa ja korjata rakennusten lämpö- ja vesilaitteita sekä -putkistoja.

Haku koulutukseen

Seuraava hakuaika tarkentuu myöhemmin.

Opiskelijavalinta

Valinta tehdään hakemuksen tietojen pohjalta. Täytä siis hakemuksesi huolellisesti.

Hakijan odotetaan tutustuvan valintainfon materiaaleihin.

Hakeutumista koskevat tiedustelut haku@omnia.fi

Koulutusaika

Lähiopetus järjestetään päiväopintoina. Lähiopetus tapahtuu klo 9-15 maanantaista torstaihin. Opiskeluaika määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Kielivaatimukset

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan sähköpostitse kielikokeeseen (taso B1.1).

Toteutus

Opetus muodostuu lähiopetuksesta, etätehtävistä, ryhmätöistä, itsenäisestä työskentelystä sekä työssä oppimisesta. Työssä oppimassa ollaan työpaikan normaalina työaikana.

Tutkinnon suorittajalle laaditaan koulutuksen alkaessa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Päätoimisen opiskelun edellytys on 25h/vko. Tutkinnon voi myös suorittaa ilman valmistavaa koulutusta, jos hakijalla on jo olemassa tutkinnossa vaadittava osaaminen.

Koulutuksen sisältö

Tutkinnon osat jakautuvat kahdelle vuodelle. Tutkinnon voi myös suorittaa ilman valmistavaa koulutusta, jos hakijalla on jo olemassa tutkinnossa vaadittava osaaminen.

Tutkinto muodostuu kuudesta osatutkinnosta seuraavasti:

Pakolliset tutkinnon osat

  • Lämmitysjärjestelmien asennus
  • Putkistojen hitsaus
  • Käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asennus

Valinnaiset tutkinnon osat

  • LVI-korjausrakentaminen
  • Lämmitysjärjestelmien mittaukset ja tasapainotus
  • LVI-suunnittelu

Tutkinnonosan Putkistojen hitsaus tilalle voi valita tutkinnon osat LVI-huolto ja LVI-huoltopalveluiden tuottaminen.

Hinta

Koulutus on maksuton.

Opiskelijat hankkivat itse sovittavat käsityökalut ohjeiden mukaan.

Lisätietoja antaa

kouluttaja Karri Kalpio, karri.kalpio@omnia.fi,p. 040 126 4963

kouluttaja Juhani Kiviranta, juhani.kiviranta@omnia.fi, p. 046 851 5166

opinto-ohjaaja Marjukka Saarinen, marjukka.saarinen@omnia.fi, p. 050 409 7990