Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Ohjelmistokehittäjä

Ohjelmistokehittäjänä opit ohjelmoimaan, hyödyntämään rajapintoja, käsittelemään tietokannoissa olevaa tietoa sekä käyttämään versionhallintaa.

Opit kommunikoimaan asiakkaan kanssa sekä kartoittamaan asiakkaalta vaatimusmäärittelyn. Hallitset ohjelmiston toteutuksen suunnittelun sekä varmistat toteutettavien toimintojen laadun.

Sinulla on mahdollisuus suorittaa opintoja tai työssäoppimisjaksoja ulkomailla.

Ohjelmistokehittäjä tarvitsee loogista ajattelukykyä ja kykyä tulla ihmisten kanssa toimeen, jolloin sinun on kyettävä ilmaisemaan asiat sujuvasti suullisesti ja kirjallisesti. Ohjelmistokehittäjältä vaaditaan jatkuvasti uuden oppimista ja itsenäistä otetta. Ohjelmistokehittäjällä pitää olla myös projektinhallintataidot kunnossa ja työn priorisointikykyä.

Ohjelmistokehittäjänä voi valmistua esimerkiksi web-ohjelmointityöhön tekemään erilaisia verkkopalveluita. Voit suuntautua myös ohjelmistotestaukseen tai ohjelmistojen suunnitteluun.

Voit jatkaa opintojasi esimerkiksi ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai ammatti- sekä erityisammattitutkinnossa.

Osassa tutkintoja hakuaika on jatkuva, ja vapaita opiskelupaikkoja täytetään pitkin vuotta. Tämä hakuväylä on avoin kaikille hakijoille taustakoulutuksesta ja iästä riippumatta. Jos olet jo suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, voit hakea suorittamaan ammatillista perustutkintoa ainoastaan jatkuvassa haussa. Peruskoulun ja lukion päättäneet kaikenikäiset hakijat, jotka eivät ole suorittaneet aiempaa ammatillista tai korkeakoulututkintoa, voivat hakea yhteishaussa.

Haku koulutukseen
12.7.2021 - 22.8.2021
Opiskelijavalinta

Valinta tehdään hakemuksen tietojen pohjalta. Täytä siis hakemuksesi huolellisesti.
Hakijan odotetaan tutustuvan valintainfon materiaaleihin, jotka löytyvät hakemuksesta.

Tutkintoon ei ole pääsykoetta.

Hakijat, joilla on aikaisempia opintosuorituksia tai muuta osaamista jo alalta, polutetaan joustavasti opintoihin ympäri vuoden. Jokaisen opiskelemaan valitun opiskelupolku ja opiskeluaikataulu suunnitellaan henkilökohtaisesti.

Hakeutumista koskevat tiedustelut haku@omnia.fi.

Koulutusaika
11.10.2021 - 31.5.2024

Lopullinen opiskeluaika määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Kielitaidon arviointi

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan sähköpostitse kielikokeeseen (taso B1.1). Lue tarkemmin kielitaidon arvioinnista.

Toteutus

Opiskelu muodostuu lähiopetuksesta ja etäopetuksesta.

Tutkinnon voi myös suorittaa oppisopimuksella.

Koulutuksen sisältö

Pakolliset tutkinnon osat:

 • Tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät, 25 osp
 • Ohjelmointi, 45 osp
 • Ohjelmistokehittäjänä toimiminen, 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan 30 osp):

 • Elektroniikka-asennukset, 45 osp
 • Tietoverkkokaapeloinnit, 45 osp
 • Teknisessä tukipalvelussa toimiminen, 45 osp
 • Sulautetun järjestelmän toteuttaminen, 45 osp
 • Tietoverkkolaitteiden asennus, 45 osp
 • Järjestelmätuessa toimiminen, 45 osp
 • Elektroniikkalaitteiden käyttöönotto- ja huoltotyöt, 30 osp
 • Kulunvalvonta- tai turvajärjestelmän asennus, 30 osp
 • Kyberturvallisuuden ylläpitäminen, 30 osp
 • Tietoteknisen ratkaisun myynti, 30 osp
 • Ohjelmiston toteuttaminen ohjelmistokomponenttikirjastolla, 30 osp
 • Työtehtävien automatisointi komentokielellä, 15 osp
 • Verkkopalvelun tekninen toteuttaminen, 15 osp
 • Digitaalisen median mallinnus ja tulostus, 15 osp
 • Sähkö- ja automaatioalalla toimiminen, 30 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp
 • Yrityksessä toimiminen, 15 osp
 • Huippuosaajana toimiminen, 15 osp

Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai
erikoisammattitutkinnosta | 5-15 osp
Korkeakouluopinnot | 5-15 osp
Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatkoopintovalmiuksia
tukevia opintoja | 1-25 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp

Lue lisää tutkinnon muodostumisesta Opintopolun ePerusteista.

Hinta

Opiskelu on maksutonta.

Lisätietoja antaa

Opinto-ohjaaja Tiina Isoviita (Leppävaara)
tiina.isoviita@omnia.fi
p. 0401267673

Opinto-ohjaaja Imad Kawani (Kirkkokatu)
Imad.Kawani@omnia.fi
p. 0468515051