Tekstiili- ja muotialan perustutkinto

Muotiassistentti

Muotiassistentti on monipuolinen ammattilainen muodin ja pukeutumisen maailmassa. Opinnoissa tulevat tutuiksi muodin ilmiöt, tyylit ja trendit, vaatteen valmistuksen työvaiheet sekä vaatetuksen materiaalit.

Valinnaisissa tutkinnon osissa muotiassistentti voi laajentaa osaamistaan esimerkiksi myyntityöhön, stailaamiseen tai verkkokaupassa toimimiseen.

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kautta opiskelijat pääsevät tutustumaan alan yrityksiin, projekteihin ja suunnittelijoihin.

Muotiassistentilla on innostunut asenne muotiin ja tyyliin, luovuutta ja visuaalista näkemystä, hyvät yhteistyö- ja viestintätaidot, vastuullisuutta ja joustavuutta, motivaatiota, pitkäjänteisyyttä sekä aikaansaava työote. Tekstiili- ja muotialan ammattilainen on myös sujuva asiakaspalvelija.

Muotiassistentti toimii osana työryhmää tekstiili- ja muotialan viestinnässä ja tapahtumissa. Muotiassistentti voi työskennellä esimerkiksi muodin viestinnän ja markkinoinnin sisällön tuotannossa, erilaisissa tehtävissä muotialan myynnin parissa tai valmistelu- ja järjestelytehtävissä muodin tapahtumatuotannossa.

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kautta opiskelijat pääsevät tutustumaan alan yrityksiin, projekteihin ja suunnittelijoihin myös ulkomailla.

Tutkinto antaa hyvän pohjan jatko-opintoihin alalla. Muotiassistentti voi hakeutua jatko-opintoihin esimerkiksi ammattikorkeakouluun vestonomikoulutukseen tai suunnittelijakoulutukseen yliopistoon.

Omnialla on vakiintuneet suhteen alan yrityksiin ja opettajat avustavat työpaikkojen löytämisessä työelämässä tapahtuvaa oppimista varten. Omniassa on myös toteutettu lukuisia yhteistyöprojekteja erilaisten esittävän taiteen tuotantojen kanssa, kuten vuonna 2020 roolipukuja oopperaan Rakkaus on väkevä kuin kuolema.

Osassa tutkintoja hakuaika on jatkuva, ja vapaita opiskelupaikkoja täytetään pitkin vuotta. Tämä hakuväylä on avoin kaikille hakijoille taustakoulutuksesta ja iästä riippumatta. Jos olet jo suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, voit hakea suorittamaan ammatillista perustutkintoa ainoastaan jatkuvassa haussa. Peruskoulun ja lukion päättäneet kaikenikäiset hakijat, jotka eivät ole suorittaneet aiempaa ammatillista tai korkeakoulututkintoa, voivat hakea yhteishaussa.

Haku koulutukseen

Seuraava haku alkaa mahdollisesti 23.8.2021. Opintojen aloitus tammikuussa 2022.

Opiskelijavalinta

Valinta tehdään hakemuksen tietojen pohjalta. Täytä siis hakemuksesi huolellisesti.
Hakijan odotetaan tutustuvan valintainfon materiaaleihin, jotka löytyvät hakemuksesta.

Tutkintoon ei ole pääsykoetta.

Hakijat, joilla on aikaisempia opintosuorituksia tai muuta osaamista jo alalta, polutetaan joustavasti opintoihin ympäri vuoden. Jokaisen opiskelemaan valitun opiskelupolku ja opiskeluaikataulu suunnitellaan henkilökohtaisesti.

Hakeutumista koskevat tiedustelut haku@omnia.fi.

Koulutusaika

Lopullinen opiskeluaika määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Kielitaidon arviointi

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan sähköpostitse kielikartoitukseen (taso B1.1). Lue tarkemmin kielitaidon arvioinnista.

Toteutus

Opinnot toteutetaan ilta- ja päivä-opetuksena, joka koostuu lähiopetuksesta, ohjatusta opiskelusta ja myös työssäoppimisesta opiskelijalle laadittavan henkilökohtaistamissuunnitelman mukaisesti.

Koulutuksen sisältö

Pakolliset tutkinnon osat:

  • Tekstiili- ja muotialan tuotteen valmistaminen 30 osp
  • Osaamisesta ja tuotteesta viestiminen 10 osp
  • Muodin alalla toimiminen 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat esimerkiksi:

  • Stailaaminen 15 osp
  • Tekstiili- ja muotialan myyntitehtävissä toimiminen 15 osp
  • Tekstiili- ja muotialan projektissa toimiminen 15 osp
  • Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kautta voi suorittaa monia erilaisia valinnaisia tutkinnon osia.

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Hinta

Opiskelu on maksutonta.

Lisätietoja antaa

Tutkintovastaava Pauliina Oksala
p. 050 505 6640
pauliina.oksala@omnia.fi