Matkailualan perustutkinto

Matkailuvirkailija

”Matkailuvirkailijalta vaaditaan ripeyttä, tilannetajua ja herkkyyttä reagoida muuttuviin tilanteisiin!”

– Tutkintovastaava Tuula Merikallio, Omnia

Innostutko kansainvälisestä ilmapiiristä? Omnia tarjoaa monipuolista matkailualan koulutusta, jota kehitetään aktiivisesti alan muutosten mukana. Koulutus takaa ajantasaiset opit työhön matkailualan asiakaspalvelijana.

Matkailualan asiakaspalvelun ja matkailupalvelujen myynnin ja neuvonnan lisäksi Omnia tarjoaa opintoja muun muassa varausjärjestelmien käytössä, tuotteistamisessa, majoituspalveluissa, sekä opastuspalveluissa.Omniassa opetetaan paitsi useita vieraita kieliä myös alalla yleisesti käytössä olevan Amadeus-varausjärjestelmän käyttöä. Amadeus-oppia käyvät hakemassa Omniasta muidenkin oppilaitosten opiskelijat.

Matkailuvirkailijan koulutus pitää sisällään melko paljon teoreettisia opintoja, ja tietokone on opiskelijoille tärkeä työväline. Luokkaopiskelun ohella opiskelua virkistävät erilaiset projektit, kuten tapahtumatuotannot, ohjelmat ja opastukset. Mieleenpainuvat vierailut matkailualan kohteisiin kuuluvat myös opinto-ohjelmaan.

Matkailuala on hyvin kansainvälinen ja työnantajat arvostavat kokemusta maailmalta. Omnialla on erinomaiset kansainväliset yhteydet, ja järjestämme opiskelijoille vaihtojaksoja: matkailualan opiskelijoita lähtee vuosittain töihin ulkomaille.

Työssä matkailualalla tarvitset organisointitaitoja, tilannetajua, sekä kykyä työskennellä erilaisten ihmisten kanssa. Asiakaspalvelun taito on toki kaiken a ja o! Hyvä matkailuvirkailija on avoin, ulospäinsuuntautunut ja luonteva kohdatessaan asiakkaita.

Matkailualalla ammattilaisilta edellytetään monipuolista kielitaitoa.

Matkailuvirkailijat työskentelevät matkatoimistoissa, laivanvarustamoissa, lentokentillä, hotelleissa, majoituspalveluissa, muissa matkailualan yrityksissä, sekä kuntien matkailutoimistoissa.

Matkailuala on murroksessa: osa perinteisistä matkailuvirkailijan töistä on siirtynyt verkkoon. Markkinoille syntyy jatkuvasti uusia matkailualan ohjelmapalveluja ja erilaisille kohderyhmille suunnattuja matkatoimistoja.

Omnialla on hyvät yhteydet alueen työnantajiin. Työpaikka löytyy usein opiskeluaikana rakennettujen verkostojen kautta.

Suoritus­vaihtoehdot

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu matkailualasta kiinnostuneille henkilöille, joilla on jo kokemusta asiakaspalvelutehtävistä ja riittävä englannin kielen taito.

Haku koulutukseen

Seuraava hakuaika tarkentuu myöhemmin.

Opiskelijavalinta

Valinta tehdään hakemuksen tietojen pohjalta. Täytä siis hakemuksesi huolellisesti.

Hakijan odotetaan tutustuvan valintainfon materiaaleihin.

Hakeutumista koskevat tiedustelut haku@omnia.fi

Koulutusaika

Aika 11.1.2018 alkaen (koulutuksen kesto 1,5-2 vuotta), aika määräytyy  henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Opetusta on pääsääntöisesti päivisin klo 9.15-14.00 lukujärjestyksen mukaisesti. Koulutuksessa tärkeässä roolissa on työpaikalla tapahtuva oppiminen, joka tapahtuu matkailualan työpaikalla paikasta riippuen päivisin, iltaisin ja/tai viikonloppuisin.

Kielivaatimukset

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan sähköpostitse kielikokeeseen (taso B1.1)

Toteutus

Opetus muodostuu lähiopetuksesta, verkko-opinnoista sekä työssä oppimisesta. Työssä oppimassa ollaan työpaikan normaalina työaikana. Työssäoppiminen tapahtuu matkailualan yrityksissä oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Tutkinnon suorittajalle laaditaan koulutuksen alkaessa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Opetuskieli on suomi.

Tutkinto suoritetaan näyttönä matkailualan työtehtävissä.

Koulutuksen sisältö

Tutkintoon sisältyy kaksi pakollista ja neljä valinnaista tutkinnon osaa.

Tutkinnon kaksi pakollista osaa / Matkailuvirkailija:
- Matkailualan asiakaspalvelu
- Matkailupalvelujen myynti ja neuvonta

Tutkinnon valinnaiset osat, joista valitaan neljä / Matkailuvirkailija:
- Majoituspalvelut
- Matkailukiinteistön ja – ympäristön hoito
- Matkailupalvelujen markkinointiviestintä
- Matkailupalvelujen tuotteistaminen
- Matkailu- ja matkatoimistopalvelut
- Matkatoimiston varausjärjestelmien käyttö
- Matkailupalvelujen toteuttaminen
- Opastuspalvelut
- Puhdistuspalvelut matkailukohteessa
- Retki-, erä- ja luontoruokapalvelut
- Rakennelmien valmistus ja kunnossapito matkailupalveluissa

Tutkinnon kaksi pakollista osaa / Matkailupalvelujen tuottaja:
- Matkailualan asiakaspalvelu
- Matkailupalvelujen toteuttaminen

Tutkinnon valinnaiset osat, joista valitaan neljä / Matkailupalvelujen tuottaja:
- Majoituspalvelut
- Matkailukiinteistön ja – ympäristön hoito
- Matkailupalvelujen markkinointiviestintä
- Matkailupalvelujen tuotteistaminen
- Matkailupalvelujen myynti ja neuvonta
- Matkailu- ja matkatoimistopalvelut
- Matkatoimiston varausjärjestelmien käyttö
- Opastuspalvelut
- Puhdistuspalvelut matkailukohteessa
- Retki-, erä- ja luontoruokapalvelut
- Rakennelmien valmistus ja kunnossapito matkailupalveluissa

Hinta

Koulutus on maksuton.

Lisätietoja antaa

Matkailukouluttaja Tuula Merikallio
p. 043 824 3589, tuula.merikallio@omnia.fi

Opinto-ohjaaja Katja Kallionpää
p. 046 851 5085, katja.kallionpaa@omnia.fi