Matkailualan perustutkinto

Matkailupalvelujen tuottaja

”Matkailupalvelujen tuottajan työ on elämysten ja erilaisten tapahtumien suunnittelua ja toteuttamista. Organisointikykyä, yhteistyötaitoja ja tilannetajua tarvitaan!”

– Opettaja Riitta Laitinen, Omnia

Haluatko luoda asiakkaille elämyksiä? Omnia tarjoaa monipuolista matkailualan koulutusta yhdessä työelämän kanssa.

Matkailupalvelujen tuottaja suunnittelee, tuotteistaa ja toteuttaa laadukkaita matkailun ohjelma- ja oheispalveluita. Matkailualan asiakaspalvelun ja matkailupalvelujen toteuttamisen lisäksi Omnia tarjoaa opintoja muun muassa majoituspalveluissa, matkailupalvelujen markkinointiviestinnässä, tuotteistamisessa ja opastuspalveluissa sekä retki-, erä- ja luontoruokailupalveluissa. Omniassa voit opiskella myös useita vieraita kieliä.

Käytännönläheistä opiskelua höystävät erilaiset projektit, kuten tapahtumatuotannot, ohjelmat ja opastukset. Mieleenpainuvat opintokäynnit kuuluvat myös opinto-ohjelmaan.

Matkailuala on hyvin kansainvälinen. Omnialla on erinomaiset kansainväliset yhteydet, ja järjestämme opiskelijoille kansainvälisiä työssäoppimisjaksoja: kymmeniä matkailualan opiskelijoita lähtee vuosittain työssä oppimaan ulkomaille.

Omnian matkailualan opiskelija unelma-alallaan — lue lisää Elämää Omniassa -blogista.

Työssä matkailupalvelujen tuottajana tarvitset organisointitaitoja, luovuutta, idearikkautta, kokonaisuuksien hallintaa, tilannetajua, sekä kykyä työskennellä erilaisten ihmisten kanssa.

Matkailualalla ammattilaisilta edellytetään monipuolista kielitaitoa.

Matkailupalvelujen tuottajat työskentelevät matkailun tapahtuma- ja ohjelmapalveluyrityksissä sekä matkailukeskusten ja -alueiden yrityksissä.

Omnialla on hyvät yhteydet alueen työnantajiin. Työpaikka löytyy usein opiskeluaikana rakennettujen verkostojen kautta. Myös jatko-opinnot ovat mahdollisia, sillä tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden.

Yhteishaussa hakevat peruskoulun ja lukion päättäneet hakijat iästä riippumatta. Jos olet käynyt peruskoulun, voit hakea yhteishaussa peruskoulupohjaisiin koulutuksiin, ja jos olet käynyt lukion, voit hakea yo-pohjaisiin koulutuksiin. Jos olet jo suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, voit hakea jatkuvassa haussa.

Haku koulutukseen
23.2.2021 - 23.3.2021
Opiskelijavalinta

Tutkintoon ei ole pääsykoetta. Katso muut yhteishaun valintaperusteet Opintopolusta.

Koulutusaika
4.8.2021 - 31.5.2024

Opintojen henkilökohtaistaminen tehdään ennen opintojen alkua.

Koulutusaika riippuu opiskelijan pohjakoulutuksesta ja opintojen etenemisestä.

Matkailualan peruskoulupohjaisten ja ylioppilaspohjaisten opiskelijoiden opinnot kestävät noin 2 vuotta.

Harkinnanvarainen valinta

Sinut voidaan valita opiskelijaksi harkinnanvaraisesti seuraavista syistä:

 • Oppimisvaikeudet
 • Sosiaaliset syyt
 • Koulutodistusten puuttuminen (jos olet keskeyttänyt peruskoulun)
 • Koulutodistusten vertailuvaikeudet (jos haet ulkomaisella todistuksella)
 • Tutkinnon suorittamiseen riittämätön tutkintokielen kielitaito.

Lue lisää tietoa harkinnanvaraisesta valinnasta.

Kielitaidon arviointi

Tässä koulutuksessa kielitaitosuositus on B1.1. Saat kutsun kielikokeeseen, jos äidinkielesi on muu kuin suomi eikä kielitaitoasi ole muulla tavoin voitu todentaa. Lue tarkemmin kielitaidon arvioinnista.

Toteutus

Opiskelu muodostuu päätoimisesta lähiopiskelusta oppilaitoksessa, sekä työpaikalla oppiminen 3-8 kk henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Koulutuksen sisältö

Pakollinen tutkinnon osa

 • Matkailualan asiakaspalvelu 30 osp
 • Matkailupalvelujen toteuttaminen 40 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 75 osp

 • Kokouspalvelut 15 osp
 • Majoituspalvelut 15 osp
 • Majoitusyrityksen puhtauspalvelut 15 osp
 • Matkailualan varausjärjestelmien käyttö 20 osp
 • Matkailupalvelujen markkinointiviestintä 20 osp
 • Matkailupalvelujen tuotteistaminen 30 osp
 • Opastuspalvelut 25 osp
 • Ravintolan asiakaspalvelu ja myynti 25 osp R
 • Retki- ja luontoruokailupalvelut
 • Ammattilaiseksi kansainvälisesti 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Lue lisää tutkinnon muodostumisesta Opintopolun ePerusteista.

Hinta

Opiskelu on ilmaista.

Lisätietoja antaa

Opinto-ohjaaja Katja Kallionpää
p. 046 851 5085
katja.kallionpaa@omnia.fi