Matkailualan perustutkinto

Matkailupalvelujen tuottaja

”Matkailupalvelujen tuottajan työ on elämysten ja erilaisten tapahtumien suunnittelua ja toteuttamista. Organisointikykyä, yhteistyötaitoja ja tilannetajua tarvitaan!”

– Opettaja Riitta Laitinen, Omnia

Haluatko luoda asiakkaille elämyksiä? Omnia tarjoaa monipuolista matkailualan koulutusta yhdessä työelämän kanssa.

Matkailupalvelujen tuottaja suunnittelee, tuotteistaa ja toteuttaa laadukkaita matkailun ohjelma- ja oheispalveluita. Matkailualan asiakaspalvelun ja matkailupalvelujen toteuttamisen lisäksi Omnia tarjoaa opintoja muun muassa majoituspalveluissa, matkailupalvelujen markkinointiviestinnässä, tuotteistamisessa ja opastuspalveluissa sekä retki-, erä- ja luontoruokailupalveluissa. Omniassa voit opiskella myös useita vieraita kieliä.

Käytännönläheistä opiskelua höystävät erilaiset projektit, kuten tapahtumatuotannot, ohjelmat ja opastukset. Mieleenpainuvat opintokäynnit kuuluvat myös opinto-ohjelmaan.

Matkailuala on hyvin kansainvälinen. Omnialla on erinomaiset kansainväliset yhteydet, ja järjestämme opiskelijoille kansainvälisiä työssäoppimisjaksoja: kymmeniä matkailualan opiskelijoita lähtee vuosittain työssä oppimaan ulkomaille.

Omnian matkailualan opiskelija unelma-alallaan — lue lisää Elämää Omniassa -blogista.

Työssä matkailupalvelujen tuottajana tarvitset organisointitaitoja, luovuutta, idearikkautta, kokonaisuuksien hallintaa, tilannetajua, sekä kykyä työskennellä erilaisten ihmisten kanssa.

Matkailualalla ammattilaisilta edellytetään monipuolista kielitaitoa.

Matkailupalvelujen tuottajat työskentelevät matkailun tapahtuma- ja ohjelmapalveluyrityksissä sekä matkailukeskusten ja -alueiden yrityksissä.

Omnialla on hyvät yhteydet alueen työnantajiin. Työpaikka löytyy usein opiskeluaikana rakennettujen verkostojen kautta. Myös jatko-opinnot ovat mahdollisia, sillä tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden.

Osassa tutkintoja hakuaika on jatkuva, ja vapaita opiskelupaikkoja täytetään pitkin vuotta. Tämä hakuväylä on avoin kaikille hakijoille taustakoulutuksesta ja iästä riippumatta. Jos olet jo suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, voit hakea suorittamaan ammatillista perustutkintoa ainoastaan jatkuvassa haussa. Peruskoulun ja lukion päättäneet kaikenikäiset hakijat, jotka eivät ole suorittaneet aiempaa ammatillista tai korkeakoulututkintoa, voivat hakea yhteishaussa.

Haku koulutukseen
12.7.2021 - 22.8.2021
Opiskelijavalinta

Valinta tehdään hakemuksen tietojen pohjalta. Täytä siis hakemuksesi huolellisesti.
Hakijan odotetaan tutustuvan valintainfon materiaaleihin, jotka löytyvät hakemuksesta.

Tutkintoon ei ole pääsykoetta.

Hakijat, joilla on aikaisempia opintosuorituksia tai muuta osaamista jo alalta, polutetaan joustavasti opintoihin ympäri vuoden. Jokaisen opiskelemaan valitun opiskelupolku ja opiskeluaikataulu suunnitellaan henkilökohtaisesti.

Hakeutumista koskevat tiedustelut haku@omnia.fi.

Koulutusaika
11.10.2021 - 2.6.2023

Lopullinen opiskeluaika määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Kielitaidon arviointi

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan sähköpostitse kielikokeeseen (taso B1.1). Lue tarkemmin kielitaidon arvioinnista.

Toteutus

Työpaikalla oppiminen 3-8 kk henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Tutkinnon voi myös suorittaa oppisopimuksella.

Koulutuksen sisältö

Pakollinen tutkinnon osa

 • Matkailualan asiakaspalvelu 30 osp
 • Matkailupalvelujen toteuttaminen 40 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 75 osp

 • Kokouspalvelut 15 osp
 • Majoituspalvelut 15 osp
 • Majoitusyrityksen puhtauspalvelut 15 osp
 • Matkailualan varausjärjestelmien käyttö 20 osp
 • Matkailupalvelujen markkinointiviestintä 20 osp
 • Matkailupalvelujen tuotteistaminen 30 osp
 • Opastuspalvelut 25 osp
 • Ravintolan asiakaspalvelu ja myynti 25 osp R
 • Retki- ja luontoruokailupalvelut
 • Ammattilaiseksi kansainvälisesti 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Lue lisää tutkinnon muodostumisesta Opintopolun ePerusteista.

Hinta

Opiskelu on maksutonta.

Lisätietoja antaa

Opinto-ohjaaja Katja Kallionpää
p. 046 851 5085
katja.kallionpaa@omnia.fi