Matkailualan perustutkinto

Matkailupalvelujen tuottaja

”Matkailupalvelujen tuottajan työ on mielenkiintoista ja monipuolista. Organisointikykyä, yhteistyötaitoja ja tilannetajua tarvitaan!”

– Tutkintovastaava Tuula Merikallio, Omnia

Inspiroidutko kansainvälisestä vipinästä? Omnia tarjoaa monipuolista matkailualan koulutusta, jota kehitetään aktiivisesti alan muutosten mukana. Matkailualan markkinoille syntyy jatkuvasti uusia mahdollisuuksia!

Matkailupalvelujen tuottaja suunnittelee, tuotteistaa ja toteuttaa laadukkaita matkailun ohjelma- ja oheispalveluita. Matkailualan asiakaspalvelun ja matkailupalvelujen toteuttamisen lisäksi Omnia tarjoaa opintoja muun muassa majoituspalveluissa, matkailupalvelujen markkinointiviestinnässä ja tuotteistamisessa, matkailu- ja matkatoimistopalveluissa ja näiden varausjärjestelmien käytössä, opastuspalveluissa, sekä retki-, erä- ja luontoruokailupalveluissa. Omniassa voit opiskella myös useita vieraita kieliä.

Käytännönläheistä opiskelua höystävät erilaiset projektit, kuten tapahtumatuotannot, ohjelmat ja opastukset. Mieleenpainuvat vierailut matkailualan kohteisiin kuuluvat myös opinto-ohjelmaan.

Matkailuala on hyvin kansainvälinen ja työnantajat arvostavat kokemusta maailmalta. Omnialla on erinomaiset kansainväliset yhteydet, ja järjestämme opiskelijoille vaihtojaksoja: matkailualan opiskelijoita lähtee vuosittain työssäoppimaan ulkomaille.

Omnian matkailualan opiskelija unelma-alallaan — lue lisää Elämää Omniassa -blogista.

Työssä matkailualalla tarvitset organisointitaitoja, kokonaisuuksien hallintaa, tilannetajua, sekä kykyä työskennellä erilaisten ihmisten kanssa. Asiakaspalvelun taito on toki kaiken a ja o!

Matkailualalla ammattilaisilta edellytetään monipuolista kielitaitoa.

Matkailupalvelujen tuottajat työskentelevät matkailun ohjelmapalveluyrityksissä, erilaisissa matkailuyrityksissä ja -organisaatioissa, maatilamatkailuyrityksissä, hotelleissa ja kylpylöissä.

Onko sinulla oma liikeidea? Omnia on oiva ympäristö suunnitella myös yritystoimintaa ja kartuttaa yrittäjyysosaamista!

Suoritus­vaihtoehdot

Osassa tutkintoja hakuaika on jatkuva, ja vapaita opiskelupaikkoja täytetään pitkin vuotta. Tämä hakuväylä on avoin kaikille hakijoille taustakoulutuksesta ja iästä riippumatta. Jos olet jo suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, voit hakea suorittamaan ammatillista perustutkintoa ainoastaan jatkuvassa haussa. Peruskoulun ja lukion päättäneet kaikenikäiset hakijat, jotka eivät ole suorittaneet aiempaa ammatillista tai korkeakoulututkintoa, voivat hakea yhteishaussa.

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu matkailualasta kiinnostuneille henkilöille, joilla on jo kokemusta asiakaspalvelutehtävistä ja riittävä englannin kielen taito.

Haku koulutukseen

Seuraava hakuaika tarkentuu myöhemmin.

Opiskelijavalinta

Valinta tehdään hakemuksen tietojen pohjalta. Täytä siis hakemuksesi huolellisesti.

Hakijan odotetaan tutustuvan valintainfon materiaaleihin.

Hakeutumista koskevat tiedustelut haku@omnia.fi

Koulutusaika

Aika 11.1.2018 alkaen (koulutuksen kesto 1,5-2 vuotta), aika määräytyy  henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Opetusta on pääsääntöisesti päivisin klo 9.15-14.00 lukujärjestyksen mukaisesti. Koulutuksessa tärkeässä roolissa on työpaikalla tapahtuva oppiminen, joka tapahtuu matkailualan työpaikalla paikasta riippuen päivisin, iltaisin ja/tai viikonloppuisin.

Kielivaatimukset

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan sähköpostitse kielikokeeseen (taso B1.1)

Toteutus

Opetus muodostuu lähiopetuksesta, verkko-opinnoista sekä työssä oppimisesta. Työssä oppimassa ollaan työpaikan normaalina työaikana. Työssäoppiminen tapahtuu matkailualan yrityksissä oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Tutkinnon suorittajalle laaditaan koulutuksen alkaessa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Opetuskieli on suomi.

Tutkinto suoritetaan näyttönä matkailualan työtehtävissä.

Koulutuksen sisältö

Tutkintoon sisältyy kaksi pakollista ja neljä valinnaista tutkinnon osaa.

Tutkinnon kaksi pakollista osaa / Matkailuvirkailija:
- Matkailualan asiakaspalvelu
- Matkailupalvelujen myynti ja neuvonta

Tutkinnon valinnaiset osat, joista valitaan neljä / Matkailuvirkailija:
- Majoituspalvelut
- Matkailukiinteistön ja – ympäristön hoito
- Matkailupalvelujen markkinointiviestintä
- Matkailupalvelujen tuotteistaminen
- Matkailu- ja matkatoimistopalvelut
- Matkatoimiston varausjärjestelmien käyttö
- Matkailupalvelujen toteuttaminen
- Opastuspalvelut
- Puhdistuspalvelut matkailukohteessa
- Retki-, erä- ja luontoruokapalvelut
- Rakennelmien valmistus ja kunnossapito matkailupalveluissa

Tutkinnon kaksi pakollista osaa / Matkailupalvelujen tuottaja:
- Matkailualan asiakaspalvelu
- Matkailupalvelujen toteuttaminen

Tutkinnon valinnaiset osat, joista valitaan neljä / Matkailupalvelujen tuottaja:
- Majoituspalvelut
- Matkailukiinteistön ja – ympäristön hoito
- Matkailupalvelujen markkinointiviestintä
- Matkailupalvelujen tuotteistaminen
- Matkailupalvelujen myynti ja neuvonta
- Matkailu- ja matkatoimistopalvelut
- Matkatoimiston varausjärjestelmien käyttö
- Opastuspalvelut
- Puhdistuspalvelut matkailukohteessa
- Retki-, erä- ja luontoruokapalvelut
- Rakennelmien valmistus ja kunnossapito matkailupalveluissa

Hinta

Koulutus on maksuton.

Lisätietoja antaa

Matkailukouluttaja Tuula Merikallio
p. 043 824 3589, tuula.merikallio@omnia.fi

Opinto-ohjaaja Katja Kallionpää
p. 046 851 5085, katja.kallionpaa@omnia.fi