Matkailualan perustutkinto

Matka-asiantuntija

”Matka-asiantuntijalta vaaditaan ripeyttä, tilannetajua ja herkkyyttä reagoida muuttuviin tilanteisiin!”

– Tutkintovastaava Tuula Merikallio, Omnia

Innostutko kansainvälisestä ilmapiiristä? Omnia tarjoaa monipuolista matkailualan koulutusta yhdessä työelämän kanssa. Koulutus tarjoaa ajanmukaiset tiedot matka-asiantuntijan työhön. Matkailualan asiakaspalvelun ja matkapalvelujen myynnin lisäksi Omnia tarjoaa opintoja muun muassa matkailualan varausjärjestelmien käytössä, majoituspalveluissa, opastuspalveluissa sekä matkailupalvelujen markkinointiviestinnässä. Omniassa opetetaan paitsi useita vieraita kieliä myös alalla yleisesti käytössä olevan Amadeus-varausjärjestelmän käyttöä.

Matka-asiantuntijan koulutus sisältää matkailun teoriaopintoja, ja tietokone on opiskelijoille tärkeä työväline. Lähiopetuksen ohella opiskelua virkistävät erilaiset projektit, opintokäynnit ja opastukset. Myös verkko-opinnot ovat mahdollisia. Matkailuala on hyvin kansainvälinen. Omnialla on erinomaiset kansainväliset yhteydet, ja järjestämme opiskelijoille kansainvälisiä työssäoppimisjaksoja: kymmeniä matkailualan opiskelijoita lähtee vuosittain työssä oppimaan ulkomaille.

Työssä matka-asiantuntijana tarvitset organisointitaitoja, joustavuutta, tilannetajua sekä kykyä työskennellä erilaisten ihmisten kanssa. Hyvä matka-asiantuntija on avoin, ulospäinsuuntautunut ja luonteva kohdatessaan asiakkaita. Matkailualalla ammattilaisilta edellytetään monipuolista kielitaitoa.

Englanti on alalla yleisesti käytetty kieli varausjärjestelmissä ja viestinnässä.

Matka-asiantuntijat työskentelevät myynti- ja neuvontatehtävissä lentokentillä, matkatoimistoissa, laivayhtiöissä, majoituspalveluissa sekä muissa matkailualan yrityksissä. Omnialla on hyvät yhteydet alueen työnantajiin. Työpaikka löytyy usein opiskeluaikana rakennettujen verkostojen kautta. Myös jatko-opinnot ovat mahdollisia, sillä tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden.

Osassa tutkintoja hakuaika on jatkuva, ja vapaita opiskelupaikkoja täytetään pitkin vuotta. Tämä hakuväylä on avoin kaikille hakijoille taustakoulutuksesta ja iästä riippumatta. Jos olet jo suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, voit hakea suorittamaan ammatillista perustutkintoa ainoastaan jatkuvassa haussa. Peruskoulun ja lukion päättäneet kaikenikäiset hakijat, jotka eivät ole suorittaneet aiempaa ammatillista tai korkeakoulututkintoa, voivat hakea yhteishaussa.

Haku koulutukseen
12.7.2021 - 22.8.2021
Opiskelijavalinta

Valinta tehdään hakemuksen tietojen pohjalta. Täytä siis hakemuksesi huolellisesti.
Hakijan odotetaan tutustuvan valintainfon materiaaleihin, jotka löytyvät hakemuksesta.

Tutkintoon ei ole pääsykoetta.

Hakijat, joilla on aikaisempia opintosuorituksia tai muuta osaamista jo alalta, polutetaan joustavasti opintoihin ympäri vuoden. Jokaisen opiskelemaan valitun opiskelupolku ja opiskeluaikataulu suunnitellaan henkilökohtaisesti.

Hakeutumista koskevat tiedustelut haku@omnia.fi.

Koulutusaika
11.10.2021 - 2.6.2023

Lopullinen opiskeluaika määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Kielitaidon arviointi

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan sähköpostitse kielikokeeseen (taso B1.1). Lue tarkemmin kielitaidon arvioinnista.

Toteutus

Työpaikalla oppiminen 3-8 kk henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Tutkinnon voi myös suorittaa oppisopimuksella.

Koulutuksen sisältö

Pakolliset tutkinnon osat

 • Matkailualan asiakaspalvelu 30 osp
 • Matkapalvelujen myynti 40 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 75 osp

 • Kokouspalvelut 15 osp
 • Majoituspalvelut 15 osp
 • Majoitusyrityksen puhtauspalvelut 15 osp
 • Matkailualan varausjärjestelmien käyttö 20 osp
 • Matkailupalvelujen markkinointiviestintä 20 osp
 • Matkailupalvelujen tuotteistaminen 30 osp
 • Opastuspalvelut 25 osp
 • Ravintolan asiakaspalvelu ja myynti 25 osp
 • Retki- ja luontoruokailupalvelut
 • Ammattilaiseksi kansainvälisesti 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Lue lisää tutkinnon muodostumisesta Opintopolun ePerusteista.

Hinta

Opiskelu on maksutonta.

Lisätietoja antaa

Opinto-ohjaaja Katja Kallionpää
p. 046 851 5085
katja.kallionpaa@omnia.fi