Matkailualan perustutkinto

Matka-asiantuntija

”Matka-asiantuntijalta vaaditaan ripeyttä, tilannetajua ja herkkyyttä reagoida muuttuviin tilanteisiin!”

– Tutkintovastaava Tuula Merikallio, Omnia

Innostutko kansainvälisestä ilmapiiristä? Omnia tarjoaa monipuolista matkailualan koulutusta yhdessä työelämän kanssa. Koulutus tarjoaa ajanmukaiset tiedot matka-asiantuntijan työhön. Matkailualan asiakaspalvelun ja matkapalvelujen myynnin lisäksi Omnia tarjoaa opintoja muun muassa matkailualan varausjärjestelmien käytössä, majoituspalveluissa, opastuspalveluissa sekä matkailupalvelujen markkinointiviestinnässä. Omniassa opetetaan paitsi useita vieraita kieliä myös alalla yleisesti käytössä olevan Amadeus-varausjärjestelmän käyttöä.

Matka-asiantuntijan koulutus sisältää matkailun teoriaopintoja, ja tietokone on opiskelijoille tärkeä työväline. Lähiopetuksen ohella opiskelua virkistävät erilaiset projektit, opintokäynnit ja opastukset. Myös verkko-opinnot ovat mahdollisia. Matkailuala on hyvin kansainvälinen. Omnialla on erinomaiset kansainväliset yhteydet, ja järjestämme opiskelijoille kansainvälisiä työssäoppimisjaksoja: kymmeniä matkailualan opiskelijoita lähtee vuosittain työssä oppimaan ulkomaille.

Työssä matka-asiantuntijana tarvitset organisointitaitoja, joustavuutta, tilannetajua sekä kykyä työskennellä erilaisten ihmisten kanssa. Hyvä matka-asiantuntija on avoin, ulospäinsuuntautunut ja luonteva kohdatessaan asiakkaita. Matkailualalla ammattilaisilta edellytetään monipuolista kielitaitoa.

Englanti on alalla yleisesti käytetty kieli varausjärjestelmissä ja viestinnässä.

Matka-asiantuntijat työskentelevät myynti- ja neuvontatehtävissä lentokentillä, matkatoimistoissa, laivayhtiöissä, majoituspalveluissa sekä muissa matkailualan yrityksissä. Omnialla on hyvät yhteydet alueen työnantajiin. Työpaikka löytyy usein opiskeluaikana rakennettujen verkostojen kautta. Myös jatko-opinnot ovat mahdollisia, sillä tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden.

Yhteishaussa hakevat peruskoulun ja lukion päättäneet hakijat iästä riippumatta. Jos olet käynyt peruskoulun, voit hakea yhteishaussa peruskoulupohjaisiin koulutuksiin, ja jos olet käynyt lukion, voit hakea yo-pohjaisiin koulutuksiin. Jos olet jo suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, voit hakea jatkuvassa haussa.

Haku koulutukseen
23.2.2021 - 7.4.2021
Opiskelijavalinta

Tutkintoon ei ole pääsykoetta. Katso muut yhteishaun valintaperusteet Opintopolusta.

Koulutusaika
4.8.2021 - 31.5.2024

Opintojen henkilökohtaistaminen tehdään ennen opintojen alkua.

Koulutusaika riippuu opiskelijan pohjakoulutuksesta ja opintojen etenemisestä.

Matkailualan peruskoulupohjaisten ja ylioppilaspohjaisten opiskelijoiden opinnot kestävät noin 2 vuotta.

Harkinnanvarainen valinta

Sinut voidaan valita opiskelijaksi harkinnanvaraisesti seuraavista syistä:

 • Oppimisvaikeudet
 • Sosiaaliset syyt
 • Koulutodistusten puuttuminen (jos olet keskeyttänyt peruskoulun)
 • Koulutodistusten vertailuvaikeudet (jos haet ulkomaisella todistuksella)
 • Tutkinnon suorittamiseen riittämätön tutkintokielen kielitaito.

Lue lisää tietoa harkinnanvaraisesta valinnasta.

Kielitaidon arviointi

Tässä koulutuksessa kielitaitosuositus on B1.1. Saat kutsun kielikokeeseen, jos äidinkielesi on muu kuin suomi eikä kielitaitoasi ole muulla tavoin voitu todentaa. Lue tarkemmin kielitaidon arvioinnista.

Toteutus

Opiskelu muodostuu päätoimisesta lähiopiskelusta oppilaitoksessa, sekä työpaikalla oppiminen 3-8 kk henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Koulutuksen sisältö

Pakolliset tutkinnon osat

 • Matkailualan asiakaspalvelu 30 osp
 • Matkapalvelujen myynti 40 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 75 osp

 • Kokouspalvelut 15 osp
 • Majoituspalvelut 15 osp
 • Majoitusyrityksen puhtauspalvelut 15 osp
 • Matkailualan varausjärjestelmien käyttö 20 osp
 • Matkailupalvelujen markkinointiviestintä 20 osp
 • Matkailupalvelujen tuotteistaminen 30 osp
 • Opastuspalvelut 25 osp
 • Ravintolan asiakaspalvelu ja myynti 25 osp
 • Retki- ja luontoruokailupalvelut
 • Ammattilaiseksi kansainvälisesti 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Lue lisää tutkinnon muodostumisesta Opintopolun ePerusteista.

Hinta

Opiskelu on ilmaista.

Lisätietoja antaa

Opinto-ohjaaja Katja Kallionpää
p. 046 851 5085
katja.kallionpaa@omnia.fi