Talotekniikan perustutkinto

Lämmityslaiteasentaja

Lämmityslaiteasentaja on sähköalan osaamisella varustettu putkiasentaja.

Osaamisen ydin muodostuu putkiasennuksen perustaidoista eli lämmitysjärjestelmien asennuksesta, sekä putkistojen hitsauksesta. Polttolaitteistojen asennus, taloteknisten komponenttien sähköistys, pienkylmälaitteiden asennus, sekä lämmityslaitteiden mittaukset ja tasapainotus täydentävät taitopalettia.

Omniassa laadukkaan opin ja alan tuoreimman osaamisen takaavat ammattitaitoiset kouluttajat, työsalin uusimpien standardien mukaiset koneet ja laitteet, sekä tiivis yhteistyö alan yritysten kanssa. Omniasta valmistuvien lämmityslaiteasentajien osaamiselle on työelämässä kysyntää!

Kannustamme talotekniikan opiskelijoita osallistumaan kilpailutoimintaan. Opiskelijat ovat perinteisesti menestyneet hyvin nuorten ammattitaitoa mittaavissa kilpailuissa.

Alan piirustusten ja kaavioiden kieli on kansainvälistä, joten vierailu ulkomaille työssä oppimisen merkeissä on käden ulottuvilla. Omnian talotekniikan opiskelijat ovat käyneet työssaoppimassa esimerkiksi Saksassa. Omnialla on erinomaiset kansainväliset yhteydet ja valmiudet järjestää opiskelijoille kansainvälisiä vaihtojaksoja.

Työn vaatima piirustusten tulkitseminen, mittaukset ja materiaalien menekkien laskeminen kysyvät matemaattisia valmiuksia. Fysiikan perusteet tulevat myös tutuksi, sillä asentajan tulee hallita esimerkiksi lämpölaajenemiseen, sekä äänen liikkumiseen liittyvät lainalaisuudet.

Vuorovaikutustaidot korostuvat lämmityslaiteasentajan työssä, sillä hän kohtaa asiakkaita ja toimii yhteistyössä toisten ammattilaisten kanssa. Ammattilaiselta kysytään myös taitoa suunnitella omaa työtään, ratkaista ongelmia ja työskennellä itsenäisesti.

Sekä lämmityslaiteasentajan, että putkiasentajan työllisyysnäkymät ovat erittäin hyvät. Lämmityslaiteasentajana työskentelet urakointiliikkeissä putki- ja lämmityslaitteiden asennustöissä, sekä alan huoltoliikkeissä korjaus- ja ylläpitotehtävissä. Myös korjausrakentaminen ja esimerkiksi kerrostalojen putkiremontit työllistävät lämmityslaiteasentajia.

Mikäli pohdit oman yrityksen perustamista, Omnia on oiva ympäristö suunnitella myös yritystoimintaa ja kartuttaa yrittäjyysosaamista!

Yhteishaussa hakevat peruskoulun ja lukion päättäneet hakijat iästä riippumatta. Jos olet käynyt peruskoulun, voit hakea yhteishaussa peruskoulupohjaisiin koulutuksiin, ja jos olet käynyt lukion, voit hakea yo-pohjaisiin koulutuksiin. Jos olet jo suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, voit hakea jatkuvassa haussa.

Haku koulutukseen
18.2.2020 - 10.3.2020
Opiskelijavalinta

Tutkintoon ei ole pääsykoetta. Katso muut yhteishaun valintaperusteet Opintopolusta.

Koulutusaika
10.8.2020 - 2.6.2023

Opintojen henkilökohtaistaminen tehdään ennen opintojen alkua.

Koulutusaika riippuu opiskelijan pohjakoulutuksesta ja opintojen etenemisestä.

Peruskoulupohjaisten opiskelijoiden opinnot kestävät noin 3 vuotta ja ylioppilaspohjaisten opiskelijoiden opinnot noin 2 vuotta.

Harkinnanvarainen valinta

Sinut voidaan valita opiskelijaksi harkinnanvaraisesti seuraavista syistä:

 • Oppimisvaikeudet
 • Sosiaaliset syyt
 • Koulutodistusten puuttuminen (jos olet keskeyttänyt peruskoulun)
 • Koulutodistusten vertailuvaikeudet (jos haet ulkomaisella todistuksella)
 • Tutkinnon suorittamiseen riittämätön tutkintokielen kielitaito.

Lue lisää tietoa harkinnanvaraisesta valinnasta.

Kielitaidon arviointi

Tässä koulutuksessa kielitaitosuositus on B1.1. Saat kutsun kielikokeeseen, jos äidinkielesi on muu kuin suomi eikä kielitaitoasi ole muulla tavoin voitu todentaa. Lue tarkemmin kielitaidon arvioinnista.

Toteutus

Opiskelu muodostuu päätoimisesta lähiopiskelusta oppilaitoksessa, sekä 2 kuukauden työssäoppimisesta.

Koulutuksen sisältö

Lämmitysjärjestelmien asentaminen 30 osp

 • Putkistojen hitsaaminen 30 osp
 • Polttolaitteistojen asentaminen 15 osp
 • Taloteknisten komponenttien sähköistys 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat

 • LVI-korjausrakentaminen 15 osp
 • LV-järjestelmien huoltaminen 15 osp
 • Palonsammutusjärjestelmien asentaminen 15 osp
 • Lämmitysjärjestelmien mittaukset ja tasapainotus 15 osp
 • Pienkylmälaitteiden ja ilmalämpöpumppujen asentaminen 15 osp
 • Huippuosaajana toimiminen 15 osp
 • Ammattilaiseksi kansainvälisesti 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Lue lisää tutkinnon muodostumisesta Opintopolun ePerusteista.

Hinta

Opiskelu on ilmaista.

Lisätietoja antaa

Opinto-ohjaaja Marjukka Saarinen
p. 050 409 7990
marjukka.saarinen@omnia.fi