Talotekniikan perustutkinto

Lämmityslaiteasentaja

Lämmityslaiteasentaja on sähköalan osaamisella varustettu putkiasentaja.

Osaamisen ydin muodostuu putkiasennuksen perustaidoista eli lämmitysjärjestelmien asennuksesta, sekä putkistojen hitsauksesta. Polttolaitteistojen asennus, taloteknisten komponenttien sähköistys, pienkylmälaitteiden asennus, sekä lämmityslaitteiden mittaukset ja tasapainotus täydentävät taitopalettia.

Omniassa laadukkaan opin ja alan tuoreimman osaamisen takaavat ammattitaitoiset kouluttajat, työsalin uusimpien standardien mukaiset koneet ja laitteet, sekä tiivis yhteistyö alan yritysten kanssa. Omniasta valmistuvien lämmityslaiteasentajien osaamiselle on työelämässä kysyntää!

Kannustamme talotekniikan opiskelijoita osallistumaan kilpailutoimintaan. Opiskelijat ovat perinteisesti menestyneet hyvin nuorten ammattitaitoa mittaavissa kilpailuissa.

Alan piirustusten ja kaavioiden kieli on kansainvälistä, joten vierailu ulkomaille työssä oppimisen merkeissä on käden ulottuvilla. Omnian talotekniikan opiskelijat ovat käyneet työssaoppimassa esimerkiksi Saksassa. Omnialla on erinomaiset kansainväliset yhteydet ja valmiudet järjestää opiskelijoille kansainvälisiä vaihtojaksoja.

Työn vaatima piirustusten tulkitseminen, mittaukset ja materiaalien menekkien laskeminen kysyvät matemaattisia valmiuksia. Fysiikan perusteet tulevat myös tutuksi, sillä asentajan tulee hallita esimerkiksi lämpölaajenemiseen, sekä äänen liikkumiseen liittyvät lainalaisuudet.

Vuorovaikutustaidot korostuvat lämmityslaiteasentajan työssä, sillä hän kohtaa asiakkaita ja toimii yhteistyössä toisten ammattilaisten kanssa. Ammattilaiselta kysytään myös taitoa suunnitella omaa työtään, ratkaista ongelmia ja työskennellä itsenäisesti.

Sekä lämmityslaiteasentajan, että putkiasentajan työllisyysnäkymät ovat erittäin hyvät. Lämmityslaiteasentajana työskentelet urakointiliikkeissä putki- ja lämmityslaitteiden asennustöissä, sekä alan huoltoliikkeissä korjaus- ja ylläpitotehtävissä. Myös korjausrakentaminen ja esimerkiksi kerrostalojen putkiremontit työllistävät lämmityslaiteasentajia.

Mikäli pohdit oman yrityksen perustamista, Omnia on oiva ympäristö suunnitella myös yritystoimintaa ja kartuttaa yrittäjyysosaamista!

Osassa tutkintoja hakuaika on jatkuva, ja vapaita opiskelupaikkoja täytetään pitkin vuotta. Tämä hakuväylä on avoin kaikille hakijoille taustakoulutuksesta ja iästä riippumatta. Jos olet jo suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, voit hakea suorittamaan ammatillista perustutkintoa ainoastaan jatkuvassa haussa. Peruskoulun ja lukion päättäneet kaikenikäiset hakijat, jotka eivät ole suorittaneet aiempaa ammatillista tai korkeakoulututkintoa, voivat hakea yhteishaussa.

Haku koulutukseen

Seuraava haku avautuu pian.

Opiskelijavalinta

Valinta tehdään hakemuksen tietojen pohjalta. Täytä siis hakemuksesi huolellisesti.
Hakijan odotetaan tutustuvan valintainfon materiaaleihin, jotka löytyvät hakemuksesta.

Tutkintoon ei ole pääsykoetta.

Hakijat, joilla on aikaisempia opintosuorituksia tai muuta osaamista jo alalta, polutetaan joustavasti opintoihin ympäri vuoden. Jokaisen opiskelemaan valitun opiskelupolku ja opiskeluaikataulu suunnitellaan henkilökohtaisesti.

Hakeutumista koskevat tiedustelut haku@omnia.fi.

Koulutusaika

Lopullinen opiskeluaika määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Kielitaidon arviointi

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan sähköpostitse kielikokeeseen (taso B1.1). Lue tarkemmin kielitaidon arvioinnista.

Toteutus

Opiskelu muodostuu päätoimisesta lähiopiskelusta oppilaitoksessa, sekä 2 kuukauden työssäoppimisesta.

Tutkinnon voi myös suorittaa oppisopimuksella.

Koulutuksen sisältö

Lämmitysjärjestelmien asentaminen 30 osp

  • Putkistojen hitsaaminen 30 osp
  • Polttolaitteistojen asentaminen 15 osp
  • Taloteknisten komponenttien sähköistys 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat

  • LVI-korjausrakentaminen 15 osp
  • LV-järjestelmien huoltaminen 15 osp
  • Palonsammutusjärjestelmien asentaminen 15 osp
  • Lämmitysjärjestelmien mittaukset ja tasapainotus 15 osp
  • Pienkylmälaitteiden ja ilmalämpöpumppujen asentaminen 15 osp
  • Huippuosaajana toimiminen 15 osp
  • Ammattilaiseksi kansainvälisesti 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Lue lisää tutkinnon muodostumisesta Opintopolun ePerusteista.

Hinta

Opiskelu on maksutonta.

Lisätietoja antaa

Opinto-ohjaaja Marjukka Saarinen
p. 050 409 7990
marjukka.saarinen@omnia.fi