Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lähihoitaja, vammaistyö

”Opiskelu Omniassa on monimuotoista, mikä on saanut opiskelijoilta kiitosta. Etsimme opiskelijoille sopivia oppimismenetelmiä ja olemme joustavia. Kouluttajamme ovat todellisia ammattilaisia!”
– Tutkintovastaava Katri Hemmilä, Omnia

Lähihoitaja on auttamishaluisen, toisesta ihmisestä välittävän ammatti. Vammaistyö pitää sisällään vammaisen asiakkaan kuntoutusta ja hoitoa, sekä päivittäisten toimintojen suunnittelua ja arkisissa toimissa avustamista. Asiakasta tuetaan itsenäisessä asumisessa ja esimerkiksi ammattiin kouluttautumisessa. Vammaistyöhön kuuluvat olennaisesti myös erilaiset luovat menetelmät, joissa hyödynnetään esimerkiksi musiikkia, kuvataidetta tai askartelua. Myös liikunta on tärkeää.

Vammaistyössä korostuvat käytännön työmenetelmät, kuten ergonomia, oikeat nostotekniikat, apuvälineiden käyttö ja erilaiset vuorovaikutusta tukevat välineet. Asiakkaiden kanssa käytetään usein muita vuorovaikutuksen keinoja kuin puhetta, ja esimerkiksi viittomakieli on hyödyllinen taito.

Lähihoitajien ensimmäinen opiskeluvuosi tarjoaa mainion tilaisuuden kurkistaa ammatin mahdollisuuksiin. Yhteiset opinnot antavat vahvan perustan lähihoitajan työhön ja tutustuttavat opiskelijat erilaisiin asiakkaisiin lapsista ja nuorista vanhuksiin.

Omnian lähihoitajat ovat käyneet työssäoppimisjaksoilla esimerkiksi Irlannissa, Saksassa, Englannissa, Virossa, sekä Euroopan ulkopuolella. Omnialla on erinomaiset kansainväliset yhteydet! Omnia on luonnostaan monikulttuurinen opiskeluympäristö, mikä näkyy opinnoissa rikkautena.

Lähihoitaja kunnioittaa asiakastaan ja kohtaa hänet luontevasti, on auttamishaluinen ja kiinnostunut toisista ihmisistä.

Vammaistyössä tuet ja vahvistat asiakkaan toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä. Tässä työssä korostuvat hyvät vuorovaikutustaidot, rauhallisuus ja pitkäjänteisyys, psyykkinen kestävyys ja tasapaino, hyvä fyysinen kunto, kyky koskettaa toista ihmistä, luovuus ja kädentaidot, kyky ratkaista ongelmia, sekä asiakaspalveluhenkisyys. Lähihoitajat työskentelevät usein työryhmässä, joten hyviä yhteistyötaitoja tarvitaan!

Vammaistyöhön erikoistuneet lähihoitajat työskentelevät esimerkiksi asumispalveluyksiköissä ja kuntouttavassa työssä. Työpaikkoja on myös koti- ja laitoshoidossa.

Oma yritys? Omnia on oiva ympäristö suunnitella myös yritystoimintaa ja kartuttaa yrittäjyysosaamista.

Osassa tutkintoja hakuaika on jatkuva, ja vapaita opiskelupaikkoja täytetään pitkin vuotta. Tämä hakuväylä on avoin kaikille hakijoille taustakoulutuksesta ja iästä riippumatta. Jos olet jo suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, voit hakea suorittamaan ammatillista perustutkintoa ainoastaan jatkuvassa haussa. Peruskoulun ja lukion päättäneet kaikenikäiset hakijat, jotka eivät ole suorittaneet aiempaa ammatillista tai korkeakoulututkintoa, voivat hakea yhteishaussa.

Opiskelijavalinta

Valinta tehdään hakemuksen tietojen pohjalta. Täytä siis hakemuksesi huolellisesti.
Hakijan odotetaan tutustuvan valintainfon materiaaleihin, jotka löytyvät hakemuksesta.

Tutkintoon ei ole pääsykoetta.

Tällä alalla on terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Lisätietoa terveydentilavaatimuksista.

Hakeutumista koskevat tiedustelut haku@omnia.fi.

Koulutusaika
7.1.2021 - 22.12.2023

Lopullinen opiskeluaika määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

 

Kielitaidon arviointi

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan sähköpostitse kielikokeeseen (taso B1.1). Lue tarkemmin kielitaidon arvioinnista.

Toteutus

Opiskelu muodostuu päätoimisesta lähiopiskelusta oppilaitoksessa, sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Tutkinnon voi myös suorittaa oppisopimuksella.

Koulutuksen sisältö

Kaikille pakolliset tutkinnon osat 55 osp

 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp
 • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 30 osp

Erikoistumisalan mukaan yksi seuraavista pakollisista tutkinnon osista 75 osp

 • Mielenterveys- ja päihdetyö 75 osp
 • Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus 75 osp
 • Sairaanhoito ja huolenpito 75 osp
 • Vammaistyö 75 osp
 • Ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen 75 osp

Valinnaiset tutkinnon osat

 • Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä, 15 osp
 • Lapsen ja nuoren mielenterveystaitojen edistäminen, 15 osp
 • Mielenterveys- ja päihdetyö eri asiakasryhmille, 15 osp
 • Saattohoidossa toimiminen, 15 osp
 • Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä, 15 osp
 • Huippuosaajana toimiminen, 15 osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp
 • Yrityksessä toimiminen, 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Lue lisää tutkinnon muodostumisesta Opintopolun ePerusteista.

Hinta

Opiskelu on maksutonta.

Lisätietoja antaa

Opinto-ohjaaja Jaana Tamski jaana.tamski@omnia.fi 0503833201

Opinto-ohjaaja Päivi Koskinen  paivi.koskinen@omnia.fi 0401267587

Opinto-ohjaaja Saija Pellinen  saija.pellinen@omnia.fi 0401267279           

Opinto-ohjaaja Kristiina Regina kristiina.regina@omnia.fi  0468515015

Opinto-ohjaaja Elli Grahn, Kirkkonummi elli.grahn@omnia.fi  040 1267188