Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lähihoitaja, vammaistyö

”Opiskelu Omniassa on monimuotoista, mikä on saanut opiskelijoilta kiitosta. Etsimme opiskelijoille sopivia oppimismenetelmiä ja olemme joustavia. Kouluttajamme ovat todellisia ammattilaisia!”
– Tutkintovastaava Katri Hemmilä, Omnia

Lähihoitaja on auttamishaluisen, toisesta ihmisestä välittävän ammatti. Vammaistyö pitää sisällään vammaisen asiakkaan kuntoutusta ja hoitoa, sekä päivittäisten toimintojen suunnittelua ja arkisissa toimissa avustamista. Asiakasta tuetaan itsenäisessä asumisessa ja esimerkiksi ammattiin kouluttautumisessa. Vammaistyöhön kuuluvat olennaisesti myös erilaiset luovat menetelmät, joissa hyödynnetään esimerkiksi musiikkia, kuvataidetta tai askartelua. Myös liikunta on tärkeää.

Vammaistyössä korostuvat käytännön työmenetelmät, kuten ergonomia, oikeat nostotekniikat, apuvälineiden käyttö ja erilaiset vuorovaikutusta tukevat välineet. Asiakkaiden kanssa käytetään usein muita vuorovaikutuksen keinoja kuin puhetta, ja esimerkiksi viittomakieli on hyödyllinen taito.

Lähihoitajien ensimmäinen opiskeluvuosi tarjoaa mainion tilaisuuden kurkistaa ammatin mahdollisuuksiin. Yhteiset opinnot antavat vahvan perustan lähihoitajan työhön ja tutustuttavat opiskelijat erilaisiin asiakkaisiin lapsista ja nuorista vanhuksiin.

Omnian lähihoitajat ovat käyneet työssäoppimisjaksoilla esimerkiksi Irlannissa, Saksassa, Englannissa, Virossa, sekä Euroopan ulkopuolella. Omnialla on erinomaiset kansainväliset yhteydet! Omnia on luonnostaan monikulttuurinen opiskeluympäristö, mikä näkyy opinnoissa rikkautena.

Lähihoitaja kunnioittaa asiakastaan ja kohtaa hänet luontevasti, on auttamishaluinen ja kiinnostunut toisista ihmisistä.

Vammaistyössä tuet ja vahvistat asiakkaan toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä. Tässä työssä korostuvat hyvät vuorovaikutustaidot, rauhallisuus ja pitkäjänteisyys, psyykkinen kestävyys ja tasapaino, hyvä fyysinen kunto, kyky koskettaa toista ihmistä, luovuus ja kädentaidot, kyky ratkaista ongelmia, sekä asiakaspalveluhenkisyys. Lähihoitajat työskentelevät usein työryhmässä, joten hyviä yhteistyötaitoja tarvitaan!

Vammaistyöhön erikoistuneet lähihoitajat työskentelevät esimerkiksi asumispalveluyksiköissä ja kuntouttavassa työssä. Työpaikkoja on myös koti- ja laitoshoidossa.

Oma yritys? Omnia on oiva ympäristö suunnitella myös yritystoimintaa ja kartuttaa yrittäjyysosaamista.

Yhteishaussa hakevat peruskoulun ja lukion päättäneet hakijat iästä riippumatta. Jos olet käynyt peruskoulun, voit hakea yhteishaussa peruskoulupohjaisiin koulutuksiin, ja jos olet käynyt lukion, voit hakea yo-pohjaisiin koulutuksiin. Jos olet jo suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, voit hakea jatkuvassa haussa.

Opiskelijavalinta

Tutkintoon ei ole pääsykoetta. Katso muut yhteishaun valintaperusteet Opintopolusta.

Koulutusaika
4.8.2021 - 31.5.2024

Opintojen henkilökohtaistaminen tehdään ennen opintojen alkua.

Koulutusaika riippuu opiskelijan pohjakoulutuksesta ja opintojen etenemisestä.

Peruskoulupohjaisten opiskelijoiden opinnot kestävät noin 3 vuotta ja ylioppilaspohjaisten opiskelijoiden opinnot noin 2 vuotta.

Harkinnanvarainen valinta

Sinut voidaan valita opiskelijaksi harkinnanvaraisesti seuraavista syistä:

 • Oppimisvaikeudet
 • Sosiaaliset syyt
 • Koulutodistusten puuttuminen (jos olet keskeyttänyt peruskoulun)
 • Koulutodistusten vertailuvaikeudet (jos haet ulkomaisella todistuksella)
 • Tutkinnon suorittamiseen riittämätön tutkintokielen kielitaito.

Lue lisää tietoa harkinnanvaraisesta valinnasta.

Kielitaidon arviointi

Tässä koulutuksessa kielitaitosuositus on B1.1. Saat kutsun kielikokeeseen, jos äidinkielesi on muu kuin suomi eikä kielitaitoasi ole muulla tavoin voitu todentaa. Lue tarkemmin kielitaidon arvioinnista.

Toteutus

Opiskelu muodostuu päätoimisesta lähiopiskelusta oppilaitoksessa, sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Koulutuksen sisältö

Kaikille pakolliset tutkinnon osat 55 osp

 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp
 • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 30 osp

Erikoistumisalan mukaan yksi seuraavista pakollisista tutkinnon osista 75 osp

 • Mielenterveys- ja päihdetyö 75 osp
 • Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus 75 osp
 • Sairaanhoito ja huolenpito 75 osp
 • Vammaistyö 75 osp
 • Ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen 75 osp

Valinnaiset tutkinnon osat

 • Jalkojenhoito eri asiakasryhmille, 15 osp
 • Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä, 15 osp
 • Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen, 15 osp
 • Lapsen ja nuoren mielenterveystaitojen edistäminen, 15 osp
 • Mielenterveys- ja päihdetyö eri asiakasryhmille, 15 osp
 • Saattohoidossa toimiminen, 15 osp
 • Suun hoito eri asiakasryhmille, 15 osp
 • Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä, 15 osp
 • Huippuosaajana toimiminen, 15 osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp
 • Yrityksessä toimiminen, 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Lue lisää tutkinnon muodostumisesta Opintopolun ePerusteista

Hinta

Opiskelu on maksutonta.

Lisätietoja antaa

Ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen, Espoon keskus Lehtimäentie, opinto-ohjaaja Jaana Tamski jaana.tamski@omnia.fi 0503833201

Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus, Espoon keskus Lehtimäentie, opinto-ohjaaja Päivi Koskinen paivi.koskinen@omnia.fi 0401267587

Mielenterveys- ja päihdetyö, Espoon keskus Lehtimäentie, opinto-ohjaaja Kristiina Regina kristiina.regina@omnia.fi  0468515015

Sairaanhoito ja huolenpito, Espoon keskus Lehtimäentie, opinto-ohjaaja Jaana Tamski jaana.tamski@omnia.fi 0503833201

Vammaistyö, Espoon keskus Lehtimäentie, opinto-ohjaaja Päivi Koskinen paivi.koskinen@omnia.fi 0401267587

Lähihoitaja, Kirkkonummi, Opinto-ohjaaja Elli Grahn,  elli.grahn@omnia.fi  040 1267188