Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lähihoitaja, vammaistyö

”Opiskelu Omniassa on monimuotoista, mikä on saanut opiskelijoilta kiitosta. Etsimme opiskelijoille sopivia oppimismenetelmiä ja olemme joustavia. Kouluttajamme ovat todellisia ammattilaisia!”
– Tutkintovastaava Katri Hemmilä, Omnia

Lähihoitaja on auttamishaluisen, toisesta ihmisestä välittävän ammatti. Vammaistyö pitää sisällään vammaisen asiakkaan kuntoutusta ja hoitoa, sekä päivittäisten toimintojen suunnittelua ja arkisissa toimissa avustamista. Asiakasta tuetaan itsenäisessä asumisessa ja esimerkiksi ammattiin kouluttautumisessa. Vammaistyöhön kuuluvat olennaisesti myös erilaiset luovat menetelmät, joissa hyödynnetään esimerkiksi musiikkia, kuvataidetta tai askartelua. Myös liikunta on tärkeää.

Vammaistyössä korostuvat käytännön työmenetelmät, kuten ergonomia, oikeat nostotekniikat, apuvälineiden käyttö ja erilaiset vuorovaikutusta tukevat välineet. Asiakkaiden kanssa käytetään usein muita vuorovaikutuksen keinoja kuin puhetta, ja esimerkiksi viittomakieli on hyödyllinen taito.

Lähihoitajien ensimmäinen opiskeluvuosi tarjoaa mainion tilaisuuden kurkistaa ammatin mahdollisuuksiin. Yhteiset opinnot antavat vahvan perustan lähihoitajan työhön ja tutustuttavat opiskelijat erilaisiin asiakkaisiin lapsista ja nuorista vanhuksiin.

Omnian lähihoitajat ovat käyneet työssäoppimisjaksoilla esimerkiksi Irlannissa, Saksassa, Englannissa, Virossa, sekä Euroopan ulkopuolella. Omnialla on erinomaiset kansainväliset yhteydet! Omnia on luonnostaan monikulttuurinen opiskeluympäristö, mikä näkyy opinnoissa rikkautena.

Lähihoitaja kunnioittaa asiakastaan ja kohtaa hänet luontevasti, on auttamishaluinen ja kiinnostunut toisista ihmisistä.

Vammaistyössä tuet ja vahvistat asiakkaan toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä. Tässä työssä korostuvat hyvät vuorovaikutustaidot, rauhallisuus ja pitkäjänteisyys, psyykkinen kestävyys ja tasapaino, hyvä fyysinen kunto, kyky koskettaa toista ihmistä, luovuus ja kädentaidot, kyky ratkaista ongelmia, sekä asiakaspalveluhenkisyys. Lähihoitajat työskentelevät usein työryhmässä, joten hyviä yhteistyötaitoja tarvitaan!

Vammaistyöhön erikoistuneet lähihoitajat työskentelevät esimerkiksi asumispalveluyksiköissä ja kuntouttavassa työssä. Työpaikkoja on myös koti- ja laitoshoidossa.

Oma yritys? Omnia on oiva ympäristö suunnitella myös yritystoimintaa ja kartuttaa yrittäjyysosaamista.

Suoritus­vaihtoehdot

Yhteishaussa hakevat peruskoulun ja lukion päättäneet hakijat iästä riippumatta. Jos olet käynyt peruskoulun, voit hakea yhteishaussa peruskoulupohjaisiin koulutuksiin, ja jos olet käynyt lukion, voit hakea yo-pohjaisiin koulutuksiin. Jos olet jo suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, voit hakea jatkuvassa haussa.

Kenelle?

Peruskoulusta, lukiosta tai ulkomailla suoritetusta koulutuksesta valmistuneet nuoret, joilla ei ole aiempaa ammatillista tutkintoa, hakevat yhteishaussa.

Haku koulutukseen

Seuraava hakuaika ilmoitetaan myöhemmin.

Yhteishaku on auki 20.2.-13.3.2018.

Tutustu yhteishaun koulutustarjontaan Opintopolussa.

Katso miksi kannattaa hakea Omniaan.

Opiskelijavalinta

Tutkintoon ei ole pääsykoetta. Katso muut yhteishaun valintaperusteet Opintopolusta.

Koulutusaika

Koulutusaika riippuu opiskelijan pohjakoulutuksesta ja opintojen etenemisestä.
Peruskoulupohjaisten opiskelijoiden opinnot kestävät noin 3 vuotta ja ylioppilaspohjaisten opiskelijoiden opinnot noin 2 vuotta.

Harkinnanvarainen valinta

Sinut voidaan valita opiskelijaksi harkinnanvaraisesti seuraavista syistä:

 • Oppimisvaikeudet
 • Sosiaaliset syyt
 • Koulutodistusten puuttuminen (jos olet keskeyttänyt peruskoulun)
 • Koulutodistusten vertailuvaikeudet (jos haet ulkomaisella todistuksella)
 • Tutkinnon suorittamiseen riittämätön tutkintokielen kielitaito.

Katso ohjeet opintopolku.fi.

Kielivaatimukset

Koe on tarkoitettu hakijoille joiden äidinkieli on muu kuin suomi, eikä kielitaitoa ole muulla tavoin voitu todentaa. Lue tarkemmin kielikoekorvaavuuksista.
Kutsumme hakijat kielikokeeseen sähköpostitse.

Toteutus

Opiskelu muodostuu päätoimisesta lähiopiskelusta oppilaitoksessa, sekä 2 kuukauden työssäoppimisesta.

Koulutuksen sisältö

Kaikille pakolliset tutkinnon osat 70 osp

 • Kasvun tukeminen ja ohjaus 20 osp
 • Hoito ja huolenpito 30 osp
 • Kuntoutumisen tukeminen 20 osp

Erikoistumisalan mukaan yksi seuraavista pakollisista tutkinnon osista 50 osp

 • Kuntoutus 50 osp
 • Mielenterveys- ja päihdetyö 50 osp
 • Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus 50 osp
 • Sairaanhoito ja huolenpito 50 osp
 • Vammaistyö 50 osp
 • Vanhustyö 50 osp

Vapaasti valittavat tutkinnon osat

 • Kuntoutuja aktiivisena toimijana 15 osp
 • Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen 15 osp
 • Monikulttuurisuus ja toiminnalliset menetelmät 15 osp
 • Vanhusten kotihoito ja huolenpito 15 osp
 • Huippuosaajana toimiminen 15 osp
 • Ammattilaiseksi kansainvälisesti 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp
 • Yrityksessä toimiminen 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Lue lisää tutkinnon muodostumisesta Opintopolun ePerusteista

Hinta

Opiskelu on ilmaista.

Lisätietoja antaa

Opinto-ohjaaja Anita Nordström (Kirkkonummi)
p. 043 824 0361
anita.nordstrom@omnia.fi

Opinto-ohjaaja Päivi Koskinen (Lehtimäentie)
p. 040 126 7587
paivi.koskinen@omnia.fi

Opinto-ohjaaja Jaana Tamski (Lehtimäentie, NAO/MAO-opiskelijat, ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot)
p. 050 383 3201
jaana.tamski@omnia.fi