Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lähihoitaja, lasten ja nuorten hoito ja kasvatus

Unelmoitko työstä lasten tai nuorten kanssa? Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala Omniassa on sinulle juuri oikea valinta! Lähihoitaja on auttamishaluisen, toisesta ihmisestä välittävän ammatti.

Opintojen myötä saat hyvän opin lasten ja nuorten hoitoon, ohjaukseen ja kasvatukseen. Hyvin käytännönläheisiin opintoihin kuuluu esimerkiksi päiväkoti-ikäisen lapsen tukeminen ja ohjaus, lapsen ja nuoren ravitsemus, sekä luovia toimintoja kuten musiikkia, leikkejä, liikuntaa ja erilaisia toimintatuokioita.

Lähihoitajien ensimmäinen opiskeluvuosi tarjoaa mainion tilaisuuden kurkistaa ammatin mahdollisuuksiin. Yhteiset opinnot antavat vahvan perustan lähihoitajan työhön ja tutustuttavat opiskelijat erilaisiin asiakkaisiin lapsista ja nuorista vanhuksiin.

Omnian lähihoitajat ovat käyneet työssäoppimisjaksoilla esimerkiksi Irlannissa, Saksassa, Englannissa ja Virossa ja Euroopan ulkopuolellakin. Omnialla on erinomaiset kansainväliset yhteydet! Omnia on myös luonnostaan monikulttuurinen opiskeluympäristö, mikä näkyy opinnoissa rikkautena.

Lähihoitaja kunnioittaa pientä ja nuorta asiakastaan ja kohtaa hänet ja hänen perheensä luontevasti, on auttamishaluinen ja kiinnostunut toisista ihmisistä.

Lasten ja nuorten parissa korostuvat hyvät vuorovaikutustaidot, psyykkinen tasapaino, hyvä fyysinen kunto, kyky koskettaa toista ihmistä, sekä luovuus. Lähihoitajat työskentelevät työryhmässä, joten hyviä yhteistyötaitoja tarvitaan!

Lapsiin ja nuoriin erikoistuneet lähihoitajat työskentelevät usein päiväkodissa. Lähihoitaja voi työskennellä myös koulujen pienryhmissä, kouluavustajana, perhetyössä, lastenkodeissa, koululaisten iltapäiväkerhoissa, tai nuorten matalan kynnyksen paikoissa. Kun työkokemusta karttuu, lähihoitaja voi toimia myös lastensuojelun tehtävissä.

Oma yritys? Omnia on oiva ympäristö suunnitella myös yritystoimintaa ja kartuttaa yrittäjyysosaamista.

Suoritus­vaihtoehdot

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille ja alalle soveltuville henkilöille. Koulutus ei edellytä aikaisempaa alan työkokemusta.

Haku koulutukseen
13.11.2017 - 7.1.2018

Hae koulutukseen täyttämällä lomake.

Opiskelijavalinta

Ammattiin opiskelevilla on tiettyjä alaan liittyviä rajoituksia. Tutustu terveydentilavaatimuksiin ja -suosituksiin.

Hakijan odotetaan tutustuvan valintainfon materiaaleihin.

Hakeutumista koskevat tiedustelut haku@omnia.fi

Koulutusaika
19.3.2018 - 13.3.2020

Lähiopetusta on päiväopintoina ja/tai iltaopintoina.

Lähiopetus iltaopintoina tapahtuu klo 17-20.30 (perjantaisin ei ole iltaopetusta).

Opiskeluaika määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Kielivaatimukset

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan sähköpostitse kielikokeeseen (taso B1.1).

Toimipiste

Lehtimäentie 1 A, Espoo

Opetusta voi olla myös Leppävaaran toimipisteessä,
Upseerinkatu 11, Espoo.

Toteutus

Opinnot muodostuvat lähiopetuksesta, etätehtävistä, verkko-opinnoista, ryhmä- ja projektitöistä, itsenäisestä työskentelystä sekä työssä oppimisesta. Työssä oppiminen tapahtuu työpaikan normaalina työaikana. Jokainen tutkinnon osa sisältää työssä oppimista.

Tutkinnon suorittajalle laaditaan koulutuksen alkaessa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Päätoimisen opiskelun edellytys on 25h/vko (koostuu lähiopetuksesta ja itsenäisestä opiskelusta). Tutkinnon voi myös suorittaa ilman valmistavaa koulutusta, jos hakijalla on jo olemassa tutkinnossa vaadittava osaaminen.

Jos olet suorittanut tutkinnon pakolliset osat, voit hakea suoraan suorittamaan osaamisalaa. Jos olet suorittanut aikaisemmin lähihoitajan tutkinnon, voit hakea suorittamaan uutta osaamisalaa. Täytä hakemus ja kerro siinä, mitä tutkinnon osia olet suorittanut ja mihin osaamisalaan haet.

Koulutuksen sisältö

Tutkinto muodostuu viidestä tutkinnon osasta.

Kaikille pakolliset tutkinnon osat:

 • kasvun tukeminen ja ohjaus
 • hoito ja huolenpito
 • kuntoutumisen tukeminen

Osaamisala (valitaan yksi) / päiväopetus:

 • kuntoutus
 • lasten ja nuorten hoito ja kasvatus
 • mielenterveys ja päihdetyö
 • sairaanhoito ja huolenpito
 • vammaistyö
 • vanhustyö

Valinnainen tutkinnon osa (valitaan yksi):

 • tutkinnon osa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta
 • tutkinnon osa ammatillisista perustutkinnoista
 • tutkinnon osa ammattitutkinnoista
 • tutkinnon osa erikoisammattitutkinnoista

Lisätietoja näyttötutkinnoista ja tutkinnon perusteista löytyy Opetushallituksen sivuilta www.oph.fi sekä https://eperusteet.opintopolku.fi/

Hinta

Koulutus on maksutonta.

Lisätietoja antaa

Opinto-ohjaaja Jaana Tamski
p. 050 383 3201, jaana.tamski@omnia.fi.