Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lähihoitaja, kuntoutus

”Opiskelu Omniassa on monimuotoista, mikä on saanut opiskelijoilta kiitosta. Etsimme opiskelijoille sopivia oppimismenetelmiä ja olemme joustavia. Kouluttajamme ovat todellisia ammattilaisia!”
– Tutkintovastaava Katri Hemmilä, Omnia

Lähihoitaja on auttamishaluisen, toisesta ihmisestä välittävän ammatti. Kuntoutukseen suuntautuneet lähihoitajat tukevat ja vahvistavat asiakkaan toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä. Kuntoutuksen mielenkiintoiseen kokonaisuuteen sisältyy niin sosiaalinen, psyykkinen, kuin fyysinenkin ulottuvuus!

Lähihoitajien ensimmäiset opiskeluvuodet tarjoavat mainion tilaisuuden kurkistaa ammatin mahdollisuuksiin. Yhteiset opinnot antavat vahvan perustan lähihoitajan työhön ja tutustuttavat opiskelijat erilaisiin asiakkaisiin lapsista ja nuorista vanhuksiin.

Omnian lähihoitajat ovat käyneet työssäoppimisjaksoilla esimerkiksi Irlannissa, Saksassa, Englannissa ja Virossa, sekä myös Euroopan ulkopuolella. Omnialla on erinomaiset kansainväliset yhteydet! Omnia on myös luonnostaan monikulttuurinen opiskeluympäristö, mikä näkyy opinnoissa rikkautena.

Lähihoitaja kunnioittaa asiakastaan, kohtaa asiakkaan luontevasti, on auttamishaluinen ja kiinnostunut toisista ihmisistä.

Kuntoutustyössä plussaa ovat hyvät vuorovaikutustaidot, psyykkinen kestävyys ja tasapaino, hyvä fyysinen kunto, kyky koskettaa toista ihmistä, elämänmyönteisyys, sekä kyky ratkaista ongelmia. Lähihoitajat työskentelevät työryhmässä, joten hyviä yhteistyötaitoja tarvitaan!

Kuntoutuksen osaamisalan suorittaneen lähihoitajan osaamista tarvitaan hyvin monentyyppisissä tehtävissä. Lähihoitaja voi työskennellä esimerkiksi päiväsairaalassa, toiminta- ja työkeskuksissa, työpajoilla, palvelukeskuksessa, kuntoutumislaitoksessa, kylpylässä, sekä terveyskeskusten vuodeosastoilla ja kuntoutumisyksiköissä. Kuntoutukseen erikoistuneet lähihoitajat voivat työskennellä henkilökohtaisena avustajana, tai ryhmäavustajana. Myös monet yksityiset yritykset tarjoavat erilaisia kuntoutuksen palveluita.

Oma yritys? Omnia on oiva ympäristö suunnitella myös yritystoimintaa ja kartuttaa yrittäjyysosaamista.

Suoritus­vaihtoehdot

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille ja alalle soveltuville henkilöille. Koulutus ei edellytä aikaisempaa alan työkokemusta.

Haku koulutukseen
13.11.2017 - 7.1.2018

Hae koulutukseen täyttämällä lomake.

Opiskelijavalinta

Ammattiin opiskelevilla on tiettyjä alaan liittyviä rajoituksia. Tutustu terveydentilavaatimuksiin ja -suosituksiin.

Hakijan odotetaan tutustuvan valintainfon materiaaleihin.

Hakeutumista koskevat tiedustelut haku@omnia.fi

Koulutusaika
19.3.2018 - 13.3.2020

Lähiopetusta on päiväopintoina ja/tai iltaopintoina.

Lähiopetus iltaopintoina tapahtuu klo 17-20.30 (perjantaisin ei ole iltaopetusta).

Opiskeluaika määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Kielivaatimukset

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan sähköpostitse kielikokeeseen (taso B1.1).

Toimipiste

Lehtimäentie 1 A, Espoo

Opetusta voi olla myös Leppävaaran toimipisteessä,
Upseerinkatu 11, Espoo.

Toteutus

Opinnot muodostuvat lähiopetuksesta, etätehtävistä, verkko-opinnoista, ryhmä- ja projektitöistä, itsenäisestä työskentelystä sekä työssä oppimisesta. Työssä oppiminen tapahtuu työpaikan normaalina työaikana. Jokainen tutkinnon osa sisältää työssä oppimista.

Tutkinnon suorittajalle laaditaan koulutuksen alkaessa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Päätoimisen opiskelun edellytys on 25h/vko (koostuu lähiopetuksesta ja itsenäisestä opiskelusta). Tutkinnon voi myös suorittaa ilman valmistavaa koulutusta, jos hakijalla on jo olemassa tutkinnossa vaadittava osaaminen.

Jos olet suorittanut tutkinnon pakolliset osat, voit hakea suoraan suorittamaan osaamisalaa. Jos olet suorittanut aikaisemmin lähihoitajan tutkinnon, voit hakea suorittamaan uutta osaamisalaa. Täytä hakemus ja kerro siinä, mitä tutkinnon osia olet suorittanut ja mihin osaamisalaan haet.

Koulutuksen sisältö

Tutkinto muodostuu viidestä tutkinnon osasta.

Kaikille pakolliset tutkinnon osat:

 • kasvun tukeminen ja ohjaus
 • hoito ja huolenpito
 • kuntoutumisen tukeminen

Osaamisala (valitaan yksi) / päiväopetus:

 • kuntoutus
 • lasten ja nuorten hoito ja kasvatus
 • mielenterveys ja päihdetyö
 • sairaanhoito ja huolenpito
 • vammaistyö
 • vanhustyö

Valinnainen tutkinnon osa (valitaan yksi):

 • tutkinnon osa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta
 • tutkinnon osa ammatillisista perustutkinnoista
 • tutkinnon osa ammattitutkinnoista
 • tutkinnon osa erikoisammattitutkinnoista

Lisätietoja näyttötutkinnoista ja tutkinnon perusteista löytyy Opetushallituksen sivuilta www.oph.fi sekä https://eperusteet.opintopolku.fi/

Hinta

Koulutus on maksutonta.

Lisätietoja antaa

Opinto-ohjaaja Jaana Tamski
p. 050 383 3201, jaana.tamski@omnia.fi.