Laboratorioalan perustutkinto

Laborantti

Innostutko matemaattisista aineista ja olet tarkka ja järjestelmällinen? Omniasta saat laadukasta ja monipuolista laboratorioalan koulutusta, joka antaa erinomaiset valmiudet työelämään!

Opintojen alussa kerrataan matematiikkaa ja perehdytään työ- ja kemikaaliturvallisuuteen, erilaisten mittavälineiden käyttöön ja laboratoriossa toimimiseen. Kemian opinnot, orgaaninen ja kromatografinen analytiikka, bioanalytiikka, mittaukset ja laiteanalytiikka, mikrobiologia, biokemialliset ja geenitekniset määritykset, sekä biotekniset sovellukset ja ympäristöanalytiikka täydentävät osaamispalettiasi.

Opinnot ovat kautta linjan hyvin teoreettisia. Osaamista syvennetään alan työpaikoilla, sekä Omnian kemian ja mikrobiologian laboratorioissa. Omnian omista laboratorioista löytyvät ajanmukaiset koneet ja laitteet.

Laboranteilta kysytään tarkkuutta ja huolellisuutta, oma-aloitteisuutta, ripeyttä, sekä organisointikykyä. Laborantti tekee usein työtään itsenäisesti.

Laboratorioalan koulutuksessa tarvitset vankkoja matematiikan, kemian ja fysiikan pohjataitoja. Työssä vahva kirjallinen ilmaisu on tarpeen, sillä laborantti kirjoittaa analyysien tuloksista usein selkokielisen raportin.

Kielitaitoa tarvitaan myös, koska ohjeet ja tiedonlähteet voivat olla vieraskielisiä.

Laborantit työskentelevät hyvin monentyyppisissä laboratorioalan tehtävissä eri toimialoilla. Työpaikkoja ovat muun muassa ympäristö- ja elintarvikelaboratoriot, teollisuuden tuotekehitys- ja laadunvalvontalaboratoriot, sekä tutkimuslaitosten, yliopistojen ja korkeakoulujen laboratoriot.

Työtehtävät voivat sijoittua laadunvalvontaan, tuotantoprosessien seurantaan, tuotekehittelyyn tai tutkimukseen. Laborantit tutkivat työssään esimerkiksi ympäristönäytteiden ja elintarvikkeiden laatua, testaavat erilaisten tuotteiden fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia ja osallistuvat uusien menetelmien kehittämiseen. Kemiallisten ja fysikaalisten määritysten ohella laborantit tekevät myös erilaisia mikrobiologisia, biokemiallisia ja geeniteknisiä testejä ja määrityksiä.

Opiskeluaikana työelämään rakentuneet verkostot auttavat usein työpaikan löytämisessä valmistumisen jälkeen.

Suoritus­vaihtoehdot

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet työskentelystä laboratoriossa. Koulutus ei edellytä aikaisempaa alan työkokemusta.

Laboranteilta kysytään tarkkuutta ja huolellisuutta, oma-aloitteisuutta, ripeyttä sekä organisointikykyä. Laborantti tekee usein työtään itsenäisesti.

Haku koulutukseen

Seuraava hakuaika tarkentuu myöhemmin.

Opiskelijavalinta

Valinta tehdään hakemuksen tietojen pohjalta. Täytä siis hakemuksesi huolellisesti.

Hakijan odotetaan tutustuvan valintainfon materiaaleihin.

Hakeutumista koskevat tiedustelut haku@omnia.fi

Koulutusaika

Koulutus toteutetaan pääsääntöisesti iltaisin ma – to, alustavasti klo 16.15 – 20.30, keskimäärin kolmena iltana viikossa.

Opiskeluaika määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.  Voit suorittaa tutkinnon myös ilman oppilaitoksen tarjoamaa koulutusta, jos sinulla on jo olemassa tutkinnossa vaadittava osaaminen. Osaaminen tunnistetaan henkilökohtaistamisen yhteydessä.

Opinnot alkavat 5.2.2018

Kielivaatimukset

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan sähköpostitse kielikokeeseen (taso B1.1)

Toteutus

Laborantin koulutus antaa monipuoliset taidot erilaisiin alan tehtäviin. Laborantit tutkivat esimerkiksi ympäristönäytteiden ja elintarvikkeiden laatua, testaavat erilaisten tuotteiden fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia, osallistuvat uusien menetelmien kehittämiseen, jne. Kemiallisten ja fysikaalisten määritysten ohella laborantit tekevät myös erilaisia mikrobiologisia, biokemiallisia ja geeniteknisiä testejä ja määrityksiä.

Laborantin työpaikkoja voivat olla mm. ympäristö- ja elintarvikelaboratoriot, teollisuuden tuotekehitys- ja laadunvalvontalaboratoriot sekä tutkimuslaitosten, yliopistojen ja korkeakoulujen laboratoriot.

Laboranteilta kysytään tarkkuutta ja huolellisuutta, oma-aloitteisuutta, ripeyttä, sekä organisointikykyä. Laborantti tekee usein työtään itsenäisesti.

Laboratorioalan koulutuksessa tarvitset matematiikan, kemian ja fysiikan taitoja. Myös sujuva kirjallinen ilmaisutaito on tarpeen.

Kielitaitoa tarvitaan myös, koska ohjeet ja tiedonlähteet voivat olla vieraskielisiä.

Opetus muodostuu lähiopetuksesta, tehtävistä, verkko-opinnoista, itsenäisestä työskentelystä sekä työssä oppimisesta. Työssä oppiminen sijoittuu molemmille lukuvuosille ja toteutuu työpaikan normaalina työaikana.

Tutkinnon suorittajalle laaditaan koulutuksen alkaessa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Päätoimisen opiskelun edellytys on 25 h/vko. Opetuskieli on suomi.

Koulutuksen sisältö

Pakolliset tutkinnon osat:

 • Laboratorion perustyöt
 • Orgaaninen ja kromatografinen analytiikka
 • Bioanalytiikka
 • Mittaukset ja laiteanalytiikka

Valinnaiset tutkinnon osat (valittava kaksi):

 • Biotekniset sovellukset
 • Elintarvikeanalytiikka   
 • Teollisuuden prosessit
 • Laiteanalyysien sovellukset   
 • Ympäristöanalytiikka
 • Yritystoiminnan suunnittelu
 • Tutkinnon osat muista ammatillisista perustutkinnoista, ammattitutkinnoista tai erikoisammattitutkinnoista
Hinta

Koulutus on maksuton.

Lisätietoja antaa

Opinto-ohjaaja, Katja Kallionpää
p. 046 851 5085, katja.kallionpaa@omnia.fi

Tutkintovastaava, Sari-Sisko Kantola
046 851 3786 sari-sisko.kantola@omnia.fi

Peruutusehdot