Laboratorioalan perustutkinto

Laborantti

Innostutko luonnontieteellisistä aineista ja olet tarkka ja järjestelmällinen? Omniasta saat laadukasta ja monipuolista laboratorioalan koulutusta, joka antaa erinomaiset valmiudet työelämään!

Laboranttiopinnot tarjoavat sinulle hyvät taidot luonnontieteissä ja niiden parissa työskentelyssä. Opinnot sisältävät mm. matematiikkaa, yleistä kemiaa, orgaanista ja kromatografista analytiikkaa, mittauksia ja laiteanalytiikkaa sekä mikrobiologisia, biokemiallisia ja geeniteknisiä määrityksiä.

Opintoihin sisältyy teoriaa ja paljon käytännön harjoituksia. Työskentelet joko ryhmissä tai itsenäisesti verkossa. Tarvittaessa saat tukea opintoihisi mm. laskuharjoituksissa ja käytännön tehtävissä työpajassa. Opintoihisi voidaan sisällyttää jakso ulkomailla. Jakso pituus on vähintään neljä viikkoa.

Laborantin työssä tulet tarvitsemaan matemaattisia taitoja, kemian ja fysiikan osaamista, hyviä organisointitaitoja, huolellisuutta ja tarkkuutta.

Laboranttina voit toimia laboratorioalan erilaisissa tehtävissä, esim. teollisuuden tuotteiden laadunvarmistuksessa, luonnontieteellisen tutkimuksen parissa, tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämisessä tai ympäristön tilan ja elintarvikkeiden laadun seurannassa.

Saat koulutuksessa myös hyvät taidot jatko-opintoihin, esimerkiksi ammattikorkeakouluun kemian- ja biotekniikan opintoihin.

Osassa tutkintoja hakuaika on jatkuva, ja vapaita opiskelupaikkoja täytetään pitkin vuotta. Tämä hakuväylä on avoin kaikille hakijoille taustakoulutuksesta ja iästä riippumatta. Jos olet jo suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, voit hakea suorittamaan ammatillista perustutkintoa ainoastaan jatkuvassa haussa. Peruskoulun ja lukion päättäneet kaikenikäiset hakijat, jotka eivät ole suorittaneet aiempaa ammatillista tai korkeakoulututkintoa, voivat hakea yhteishaussa.

Haku koulutukseen
12.7.2021 - 22.8.2021
Opiskelijavalinta

Valinta tehdään hakemuksen tietojen pohjalta. Täytä siis hakemuksesi huolellisesti.
Hakijan odotetaan tutustuvan valintainfon materiaaleihin, jotka löytyvät hakemuksesta.

Tutkintoon ei ole pääsykoetta.

Hakijat, joilla on aikaisempia opintosuorituksia tai muuta osaamista jo alalta, polutetaan joustavasti opintoihin ympäri vuoden. Jokaisen opiskelemaan valitun opiskelupolku ja opiskeluaikataulu suunnitellaan henkilökohtaisesti.

Hakeutumista koskevat tiedustelut haku@omnia.fi.

Koulutusaika
11.10.2021 - 31.5.2024

Lopullinen opiskeluaika määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Kielitaidon arviointi

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan sähköpostitse kielikokeeseen (taso B1.1). Lue tarkemmin kielitaidon arvioinnista.

Toteutus

Opiskelu muodostuu päätoimisesta lähiopiskelusta oppilaitoksessa, sekä 5 kuukauden työssäoppimisesta.

Tutkinnon voi myös suorittaa oppisopimuksella.

Koulutuksen sisältö

Pakolliset tutkinnon osat  145 osp

Laboratorion perustyöt 40 osp
Mittaukset ja laiteanalytiikka 25 osp
Orgaaninen ja kromatografinen analytiikka 25 osp
Bioanalytiikka  25 osp

Valinnaiset tutkinnon osat  30 osp

Biotekniset sovellukset  10 osp
Elintarvikeanalytiikka 10 osp
Laiteanalyysien sovellukset 10 osp
Teollisuuden prosessit  10 osp
Ympäristöanalytiikka 10 osp
Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp
Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp
Yrityksessä toimiminen 15 osp
Huippuosaajana toimiminen 15 osp
Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa, 5-15 osp
Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnoista tai erikoisammatti-tutkinnoista,   5-15 osp
Korkeakouluopinnot 5 -15 osp
Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tuke-via opintoja  1-25 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp
Matemaattisluonnontieteellinen osaaminen 6osp
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp
Valinnaiset  9 osp

Lue lisää tutkinnon muodostumisesta Opintopolun ePerusteista

Hinta

Opiskelu on maksutonta.

Lisätietoja antaa

Opinto-ohjaaja Kaija Riutta
p. 0503680860
kaija.riutta@omnia.fi

Peruutusehdot