Laboratorioalan perustutkinto

Laborantti

Innostutko luonnontieteellisistä aineista ja olet tarkka ja järjestelmällinen? Omniasta saat laadukasta ja monipuolista laboratorioalan koulutusta, joka antaa erinomaiset valmiudet työelämään!

Opintojen alussa kerrataan matematiikkaa ja perehdytään työ- ja kemikaaliturvallisuuteen, erilaisten mittavälineiden käyttöön ja laboratoriossa toimimiseen. Opinnot sisältävät mm. yleistä kemiaa, orgaanista ja kromatografista analytiikkaa, mittauksia ja laiteanalytiikkaa sekä mikrobiologisia, biokemiallisia ja geeniteknisiä määrityksiä.

Lähiopetuksessa teoria ja käytännön työ laboratoriossa vuorottelevat. Opiskeluun sisältyy myös verkko-opintoja, itsenäistä työskentelyä sekä työssä oppimista.

Omnian laboratorioissa on ajanmukaiset koneet ja laitteet.

Laboranteilta kysytään tarkkuutta ja huolellisuutta, oma-aloitteisuutta sekä organisointikykyä. Laborantti tekee usein työtään itsenäisesti.

Laboratorioalan koulutuksessa matematiikan, kemian ja fysiikan pohjataidot ovat eduksi.

Laborantin on hyvä hallita kirjallinen ilmaisu, sillä laborantti kirjoittaa analyysien tuloksista usein raportin. Kielitaitoa tarvitaan myös, koska ohjeet ja tiedonlähteet voivat olla vieraskielisiä.

Työpaikkoja ovat muun muassa ympäristö- ja elintarvikelaboratoriot, teollisuuden tuotekehitys- ja laadunvalvontalaboratoriot sekä tutkimuslaitosten, yliopistojen ja korkeakoulujen laboratoriot. Huomioithan, että laborantit eivät työskentele terveydenhoitoalan näytelaboratoriossa.

Laborantit tutkivat työssään esimerkiksi ympäristönäytteiden ja elintarvikkeiden laatua, testaavat erilaisten tuotteiden fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia ja osallistuvat uusien menetelmien kehittämiseen. Kemiallisten ja fysikaalisten määritysten ohella laborantit tekevät myös erilaisia mikrobiologisia, biokemiallisia ja geeniteknisiä testejä ja määrityksiä.

Opiskeluaikana työelämään rakentuneet verkostot auttavat usein työpaikan löytämisessä valmistumisen jälkeen. Opinnot antavat yleisen jatko-opistokelpoisuuden korkeakouluopintoihin.

Osassa tutkintoja hakuaika on jatkuva, ja vapaita opiskelupaikkoja täytetään pitkin vuotta. Tämä hakuväylä on avoin kaikille hakijoille taustakoulutuksesta ja iästä riippumatta. Jos olet jo suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, voit hakea suorittamaan ammatillista perustutkintoa ainoastaan jatkuvassa haussa. Peruskoulun ja lukion päättäneet kaikenikäiset hakijat, jotka eivät ole suorittaneet aiempaa ammatillista tai korkeakoulututkintoa, voivat hakea yhteishaussa.

Haku koulutukseen
20.8.2018 - 4.11.2018
Opiskelijavalinta

Valinta tehdään hakemuksen tietojen pohjalta. Täytä siis hakemuksesi huolellisesti.
Hakijan odotetaan tutustuvan valintainfon materiaaleihin, jotka löytyvät hakemuksesta.

Tutkintoon ei ole pääsykoetta.

Opiskelijavalinnoista ilmoitetaan viimeistään 7.12.2018.

Hakeutumista koskevat tiedustelut haku@omnia.fi.

Koulutusaika
7.1.2019 - 22.12.2021

Lopullinen opiskeluaika määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Kielitaidon arviointi

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan sähköpostitse kielikokeeseen (taso B1.1). Lue tarkemmin kielitaidon arvioinnista.

Toteutus

Opiskelu muodostuu päätoimisesta lähiopiskelusta oppilaitoksessa, sekä 2 kuukauden työssäoppimisesta.

Koulutuksen sisältö

Pakolliset tutkinnon osat 115 osp

 • Laboratorion perustyöt 40 osp
 • Orgaaninen ja kromatografinen analytiikka 25 osp
 • Bioanalytiikka 25 osp
 • Mittaukset ja laiteanalytiikka 25 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 30 osp

 • Biotekniset sovellukset 10 osp
 • Elintarvikeanalytiikka 10 osp
 • Laiteanalyysien sovellukset 10 osp
 • Teollisuuden prosessit 10 osp
 • Ympäristöanalytiikka 10 osp
 • Huippuosaajana toimiminen 15 osp
 • Ammattilaiseksi kansainvälisesti 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Lue lisää tutkinnon muodostumisesta Opintopolun ePerusteista.

Hinta

Opiskelu on maksutonta.

Lisätietoja antaa

Opinto-ohjaaja Katja Kallionpää
p. 046 851 5085
katja.kallionpaa@omnia.fi

Peruutusehdot