Puhtaus‐ ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto

Kodinhuoltaja

Kodinhuoltaja on mielekäs ammatti, kun haluat työksesi pitää huolta toisista ihmisistä! Kodinhuoltajana työskentelet lähihoitajan tapaan, mutta ilman vastuuta asiakkaasi sairaanhoidosta.

Tekstiilien huoltamista, ruuan valmistamista, siivousta, asiakkaan avustamista päivittäisissä toimissa tai asioilla… Kodinhuoltaja voi mainiosti huolehtia asiakkaasta myös hyvän olon palveluin hoitamalla käsiä, kampaamalla hiuksia, tai kiepauttamalla hiuksiin papiljotit!

Kodinhuoltajat opiskelevat muun muassa ateria- ja kahvituspalveluita, kodin perus- ja ylläpitosiivousta ja tekstiilien huoltamista, asiakkaiden avustamista, sekä kotiruokapalveluita.

Omnian opinnoissa perinteistä luokassa istumista on hyvin vähän, koska kodinhuoltajaksi opitaan parhaiten tekemällä työtä. Oppimista tukevat Omnian tiloihin rakennetut aidot työympäristöt.

Kodinhuoltaja on joustava ja herkkä tunnistamaan erilaisten asiakkaiden tarpeita: ammattilaisena osaat huomioida asiakkaan ja hänen tarpeensa kokonaisvaltaisesti. Kodinhuoltajalta kysytään myös järjestelmällisyyttä ja vastuuntuntoa.

Kodinhuoltajat työskentelevät asiakkaiden kodeissa, palvelukodeissa, kotipalvelua tarjoavissa yrityksissä, kodinomaisissa laitoksissa ja päiväkodeissa.

Omnian koulutuksesta saat monipuolisen osaamisen, jonka myötä voit työskennellä hyvin erilaisissa tehtävissä oman kiinnostuksen mukaan: siistijänä, henkilökohtaisena avustajana, perhejuhlapalveluissa, tai kahviloissa.

Osassa tutkintoja hakuaika on jatkuva, ja vapaita opiskelupaikkoja täytetään pitkin vuotta. Tämä hakuväylä on avoin kaikille hakijoille taustakoulutuksesta ja iästä riippumatta. Jos olet jo suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, voit hakea suorittamaan ammatillista perustutkintoa ainoastaan jatkuvassa haussa. Peruskoulun ja lukion päättäneet kaikenikäiset hakijat, jotka eivät ole suorittaneet aiempaa ammatillista tai korkeakoulututkintoa, voivat hakea yhteishaussa.

Haku koulutukseen
21.1.2019 - 14.7.2019
Opiskelijavalinta

Valinta tehdään hakemuksen tietojen pohjalta. Täytä siis hakemuksesi huolellisesti.
Hakijan odotetaan tutustuvan valintainfon materiaaleihin, jotka löytyvät hakemuksesta.

Tutkintoon ei ole pääsykoetta.

Jatkuva haku 6.8.2019 alkaviin koulutuksiin on käynnissä 14.7.2019 asti. Hakemukset, jotka saapuvat 21.1.-10.4.2019 välisenä aikana, käsitellään ja opiskelijavalinnoista ilmoitetaan viimeistään 10.5.2019.

Hakemuksia, jotka saapuvat 10.4.2019 jälkeen käsitellään kesäkuusta alkaen viikoittain. Opiskelijavalintoja tehdään, mikäli tutkinnoissa on vapaita opiskelupaikkoja.

Hakijat, joilla on aikaisempia opintosuorituksia tai muuta osaamista jo alalta, polutetaan joustavasti opintoihin ympäri vuoden. Jokaisen opiskelemaan valitun opiskelupolku ja opiskeluaikataulu suunnitellaan henkilökohtaisesti.

Hakeutumista koskevat tiedustelut haku@omnia.fi.

Koulutusaika
6.8.2019 - 3.6.2022

Lopullinen opiskeluaika määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Kielitaidon arviointi

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan sähköpostitse kielikokeeseen (taso A2.2). Lue tarkemmin kielitaidon arvioinnista.

Toteutus

Koulutus on sisältää ryhmässä opiskelua, itsenäistä opiskelua, verkko-opiskelua, ja työssäoppimista.

Tutkinto on mahdollista suorittaa oppisopimuksella tai koulutussopimuksella.

Koulutuksen sisältö

Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja, pakolliset tutkinnon osat:

 • Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen 15osp
 • Avustamis- ja asiointipalvelut 30osp
 • Kotisiivouspalvelujen tuottaminen 30osp

Lisäksi valitaan neljä valinnaista tutkinnon osaa. Valinnaiset tutkinnon osat:

 • Asunkiinteistöjen puhtauspalvelujen tuottaminen 20osp
 • Hotelli- ja majoitustilojen puhtauspalvelut 20 osp
 • Ilmnavaihtokoneiden toimintakunnon ylläpito 20osp
 • Kauppakeskusten ja myymälätilojen puhtauspalvelut 20osp
 • Kiinteistöautomaation käyttäminen 20osp
 • Kodin ruokapalvelujen tuottaminen 20osp
 • Kodin siivous erityistilanteissa 20osp
 • Koneiden käsittely puhtaus- jakiinteistöpalvelualalla 20osp
 • Liikennevälineiden puhtauspalvelut 20osp
 • LVI-järjestelmien toimintakunnon ylläpito 20osp
 • Oppilaitosten ja päiväkotien puhtauspalvelut 20osp
 • Piha- ja ulkoaluiden hoitaminen
 • Rakennusaikaiset siivouspalvelut 20osp
 • Sosiaalihuoltolaitosten puhtauspalvelut 40osp
 • Teollisuuslaitosten puhtauspalvelut 20ops
 • Terveydenhuoltolaitosten puhtauspalvelut 40osp
 • Uima-allas ja kylpylätilojen puhtauspalvelut
 • Vaatteiden ja tekstiilien huoltaminen 20osp
 • Huippuosaajana toiminen 15osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5osp
 • Yrityksessä toimiminen 15osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu 15osp

Lue lisää tutkinnon muodostumisesta Opintopolun ePerusteista.

Hinta

Opiskelu on maksutonta.

Lisätietoja antaa

Opinto-ohjaaja Imad Kawani
p. 046 851 5051
imad.kawani@omnia.fi