Puhtaus‐ ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto

Kodinhuoltaja

Kodinhuoltaja on mielekäs ammatti, kun haluat työksesi pitää huolta toisista ihmisistä! Kodinhuoltajana työskentelet lähihoitajan tapaan, mutta ilman vastuuta asiakkaasi sairaanhoidosta.

Tekstiilien huoltamista, ruuan valmistamista, siivousta, asiakkaan avustamista päivittäisissä toimissa tai asioilla… Kodinhuoltaja voi mainiosti huolehtia asiakkaasta myös hyvän olon palveluin hoitamalla käsiä, kampaamalla hiuksia, tai kiepauttamalla hiuksiin papiljotit!

Kodinhuoltajat opiskelevat muun muassa ateria- ja kahvituspalveluita, kodin perus- ja ylläpitosiivousta ja tekstiilien huoltamista, asiakkaiden avustamista, sekä kotiruokapalveluita.

Omnian opinnoissa perinteistä luokassa istumista on hyvin vähän, koska kodinhuoltajaksi opitaan parhaiten tekemällä työtä. Oppimista tukevat Omnian tiloihin rakennetut aidot työympäristöt.

Kodinhuoltaja on joustava ja herkkä tunnistamaan erilaisten asiakkaiden tarpeita: ammattilaisena osaat huomioida asiakkaan ja hänen tarpeensa kokonaisvaltaisesti. Kodinhuoltajalta kysytään myös järjestelmällisyyttä ja vastuuntuntoa.

Kodinhuoltajat työskentelevät asiakkaiden kodeissa, palvelukodeissa, kotipalvelua tarjoavissa yrityksissä, kodinomaisissa laitoksissa ja päiväkodeissa.

Omnian koulutuksesta saat monipuolisen osaamisen, jonka myötä voit työskennellä hyvin erilaisissa tehtävissä oman kiinnostuksen mukaan: siistijänä, henkilökohtaisena avustajana, perhejuhlapalveluissa, tai kahviloissa.

Osassa tutkintoja hakuaika on jatkuva, ja vapaita opiskelupaikkoja täytetään pitkin vuotta. Tämä hakuväylä on avoin kaikille hakijoille taustakoulutuksesta ja iästä riippumatta. Jos olet jo suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, voit hakea suorittamaan ammatillista perustutkintoa ainoastaan jatkuvassa haussa. Peruskoulun ja lukion päättäneet kaikenikäiset hakijat, jotka eivät ole suorittaneet aiempaa ammatillista tai korkeakoulututkintoa, voivat hakea yhteishaussa.

Kenelle?

Kodinhuoltaja on mielekäs ammatti, kun haluat työksesi pitää huolta toisista ihmisistä! Kodinhuoltajana työskentelet kodinomaisissa tiloissa avustaen asiakasta päivittäisissä toiminnoissa.

Haku koulutukseen

Seuraava hakuaika tarkentuu myöhemmin.

Opiskelijavalinta

Valinta tehdään hakemuksen tietojen pohjalta. Täytä siis hakemuksesi huolellisesti.
Hakijan odotetaan tutustuvan valintainfon materiaaleihin, jotka löytyvät hakemuksesta.

Tutkintoon ei ole pääsykoetta.

Hakijat, joilla on aikaisempia opintosuorituksia tai muuta osaamista jo alalta, polutetaan joustavasti opintoihin ympäri vuoden. Jokaisen opiskelemaan valitun opiskelupolku ja opiskeluaikataulu suunnitellaan henkilökohtaisesti.

Hakeutumista koskevat tiedustelut haku@omnia.fi.

Koulutusaika

Lopullinen opiskeluaika määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Toteutus

Koulutus sisältää ryhmässä opiskelua, itsenäistä opiskelua, verkko-opiskelua, ja työssäoppimista.

Päivätoteutus: klo 9-16 välisenä aikana n. 5 päivänä viikossa.

Tutkinto on mahdollista suorittaa oppisopimuksella tai koulutussopimuksella.

Koulutuksen sisältö

Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja, pakolliset tutkinnon osat 75 osp:

 • Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen 15osp
 • Avustamis- ja asiointipalvelut 30osp
 • Kotisiivouspalvelujen tuottaminen 30osp

Valinnaiset tutkinnon osat 70 osp:

 • Asunkiinteistöjen puhtauspalvelujen tuottaminen 20osp
 • Hotelli- ja majoitustilojen puhtauspalvelut 20 osp
 • Ilmnavaihtokoneiden toimintakunnon ylläpito 20osp
 • Kauppakeskusten ja myymälätilojen puhtauspalvelut 20osp
 • Kiinteistöautomaation käyttäminen 20osp
 • Kodin ruokapalvelujen tuottaminen 20osp
 • Kodin siivous erityistilanteissa 20osp
 • Koneiden käsittely puhtaus- jakiinteistöpalvelualalla 20osp
 • Liikennevälineiden puhtauspalvelut 20osp
 • LVI-järjestelmien toimintakunnon ylläpito 20osp
 • Oppilaitosten ja päiväkotien puhtauspalvelut 20osp
 • Piha- ja ulkoaluiden hoitaminen
 • Rakennusaikaiset siivouspalvelut 20osp
 • Sosiaalihuoltolaitosten puhtauspalvelut 40osp
 • Teollisuuslaitosten puhtauspalvelut 20ops
 • Terveydenhuoltolaitosten puhtauspalvelut 40osp
 • Uima-allas ja kylpylätilojen puhtauspalvelut
 • Vaatteiden ja tekstiilien huoltaminen 20osp
 • Huippuosaajana toiminen 15osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5osp
 • Yrityksessä toimiminen 15osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu 15osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Lue lisää tutkinnon muodostumisesta Opintopolun ePerusteista.

Hinta

Opiskelu on maksutonta.

Lisätietoja antaa

Opinto-ohjaaja Elli Grahn

elli.grahn@omnia.fi
040 126 7188