Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

IT-tukihenkilö

”Omnian koulutuksessa opit tekemällä. Teorialla aloitetaan, mutta aika pian tartutaan toimeen ja opetellaan asiat käytännössä!” – Kouluttaja Jussi Alhanen, Omnia

IT-tukihenkilö hallitsee yrityksen palvelinjärjestelmien ylläpidon sekä tietoteknisten ongelmien ratkaisemisen hyödyntäen erilaisia etäyhteyksiä ja diagnostiikkaohjelmia.

Osaat ylläpitää ja konfiguroida lähiverkkoja sekä wlaneja. IT-tukihenkilön koulutuksessa opit myös erilaisia asennustapoja sekä asennusten automatisointeja sekä sarja-asennuksia. Hallitset myös järjestelmien konfiguroinnin sekä ongelmatilanteista selviytymisen. Osaat opastaa sekä ratkoa käyttäjien teknisissä ongelmissa ja pystyt ratkomaan myös oheislaitteisiin liittyviä tilanteita.

Sinulla on mahdollisuus suorittaa opintoja tai työssäoppimisjaksoja ulkomailla.

IT-tukihenkilö tarvitsee kiinnostusta tietotekniikkaan ja pitkäjänteisyyttä ongelmanratkaisutilanteisiin. Hänen on myös tultava ihmisten kanssa toimeen sekä jatkuvaa itsensäkehittämisinnostusta tekniikan kehittyessä koko ajan eteenpäin. IT-tukihenkilön pitää pystyä myös priorisoimaan työtänsä sekä pystyä toimimaan paineen alla.

Koulutuksen jälkeen voit toimia it-tukihenkilönä, järjestelmäasiantuntijana, verkkojen ja palvelimien ylläpidossa. Voit suuntautua myös myyntitehtäviin sekä ryhtyä yrittäjäksi.

Voit jatkaa opintojasi esimerkiksi ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai ammatti- sekä erityisammattitutkinnossa.

Yhteishaussa hakevat peruskoulun ja lukion päättäneet hakijat iästä riippumatta. Jos olet käynyt peruskoulun, voit hakea yhteishaussa peruskoulupohjaisiin koulutuksiin, ja jos olet käynyt lukion, voit hakea yo-pohjaisiin koulutuksiin. Jos olet jo suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, voit hakea jatkuvassa haussa.

Opiskelijavalinta

Tutkintoon ei ole pääsykoetta. Katso muut yhteishaun valintaperusteet Opintopolusta.

Koulutusaika
4.8.2021 - 31.5.2024

Opintojen henkilökohtaistaminen tehdään ennen opintojen alkua.

Koulutusaika riippuu opiskelijan pohjakoulutuksesta ja opintojen etenemisestä.

Peruskoulupohjaisten opiskelijoiden opinnot kestävät noin 3 vuotta ja ylioppilaspohjaisten opiskelijoiden opinnot noin 2 vuotta.

Harkinnanvarainen valinta

Sinut voidaan valita opiskelijaksi harkinnanvaraisesti seuraavista syistä:

 • Oppimisvaikeudet
 • Sosiaaliset syyt
 • Koulutodistusten puuttuminen (jos olet keskeyttänyt peruskoulun)
 • Koulutodistusten vertailuvaikeudet (jos haet ulkomaisella todistuksella)
 • Tutkinnon suorittamiseen riittämätön tutkintokielen kielitaito.

Lue lisää tietoa harkinnanvaraisesta valinnasta.

Kielitaidon arviointi

Tässä koulutuksessa kielitaitosuositus on B1.1. Saat kutsun kielikokeeseen, jos äidinkielesi on muu kuin suomi eikä kielitaitoasi ole muulla tavoin voitu todentaa. Lue tarkemmin kielitaidon arvioinnista.

Toteutus

Opiskelu muodostuu päätoimisesta lähiopiskelusta oppilaitoksessa, sekä 2 kuukauden työssäoppimisesta.

Koulutuksen sisältö

Pakolliset tutkinnon osat:

 • Tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät, 25 osp
 • Teknisessä tukipalvelussa toimiminen, 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan 75 osp):

 • Elektroniikka-asennukset, 45 osp
 • Tietoverkkokaapeloinnit, 45 osp
 • Teknisessä tukipalvelussa toimiminen, 45 osp
 • Sulautetun järjestelmän toteuttaminen, 45 osp
 • Tietoverkkolaitteiden asennus, 45 osp
 • Järjestelmätuessa toimiminen, 45 osp
 • Elektroniikkalaitteiden käyttöönotto- ja huoltotyöt, 30 osp
 • Kulunvalvonta- tai turvajärjestelmän asennus, 30 osp
 • Kyberturvallisuuden ylläpitäminen, 30 osp
 • Tietoteknisen ratkaisun myynti, 30 osp
 • Ohjelmiston toteuttaminen ohjelmistokomponenttikirjastolla, 30 osp
 • Työtehtävien automatisointi komentokielellä, 15 osp
 • Verkkopalvelun tekninen toteuttaminen, 15 osp
 • Digitaalisen median mallinnus ja tulostus, 15 osp
 • Sähkö- ja automaatioalalla toimiminen, 30 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp
 • Yrityksessä toimiminen, 15 osp
 • Huippuosaajana toimiminen, 15 osp
 • Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta | 5-15 osp
 • Korkeakouluopinnot | 5-15 osp
 • Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatkoopintovalmiuksia
 • tukevia opintoja | 1-25 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp

Lue lisää tutkinnon muodostumisesta Opintopolun ePerusteista.

Hinta

Opiskelu on ilmaista.

Lisätietoja antaa

Opinto-ohjaaja Tiina Isoviita (Leppävaara)

tiina.isoviita@omnia.fi

Opinto-ohjaaja Kaija Riutta (1.8.20 lähtien Elli Grahn) (Kirkkonummi)
p. 050 3680 860
kaija.riutta@omnia.fi

Opinto-ohjaaja Elli Grahn
0401267188
elli.grahn@omnia.fi