ICT-asentajalla ei mene helposti johdot solmuun.
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto

ICT-asentaja

Suhtaudutko intomielellä tietokoneisiin ja asennuksiin? ICT terminä viittaa tieto- ja viestintäteknologiaan ja on lyhenne sanoista information and communications technology. Nimensä mukaisesti ICT-asentajan valtakuntaa ovat tietokoneet ja tietoliikenne-asennukset niin kodeissa kuin yrityksissäkin.

Elektroniikkaa, sähkötekniikkaa, asennuksia ja kytkentöjä, tieto- ja viestintätekniikkaa, tietoliikennelaitteita, kaapelointeja, palvelinjärjestelmiä… Omniassa tarjottavat opinnot on räätälöity työelämän tarpeiden mukaan: osaamiselle on työelämässä kysyntää.

Tieto- ja tietoliikennetekniikan opiskelijat ovat käyneet työssäoppimassa muun muassa Saksassa ja Hollannissa. Omnialla on yhteistyöoppilaitos myös Shanghaissa: yhteistyö mahdollistaa vaihtojen järjestämisen Kiinaan, missä elektroniikka-ala elää ja kehittyy vahvasti.

ICT-asentaja on tarkka, huolellinen ja häneltä luonnistuu myös asiakaspalvelu. Matemaattinen ajattelu ja looginen päättelykyky ovat myös tarpeen.

Alan työllisyysnäkymät ovat hyvät, koska esimerkiksi tietotekniikkaan liittyvää ylläpitotyötä on tarjolla jatkuvasti. Työpaikkoja löytyy ICT-asentajille niin kotimaasta kuin ulkomailtakin.

ICT-asentajat työskentelevät yrityksissä, jotka myyvät, huoltavat tai asentavat tietotekniikkaa tai tietoliikennetekniikkaan liittyviä laitteita. ICT-asentaja voi työskennellä myös yritysten tai muiden organisaatioiden IT-palveluissa. Monet työpaikat ovat mahdollisia sekä ICT-asentajalle, että datanomille.

Osassa tutkintoja hakuaika on jatkuva, ja vapaita opiskelupaikkoja täytetään pitkin vuotta. Tämä hakuväylä on avoin kaikille hakijoille taustakoulutuksesta ja iästä riippumatta. Jos olet jo suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, voit hakea suorittamaan ammatillista perustutkintoa ainoastaan jatkuvassa haussa. Peruskoulun ja lukion päättäneet kaikenikäiset hakijat, jotka eivät ole suorittaneet aiempaa ammatillista tai korkeakoulututkintoa, voivat hakea yhteishaussa.

Haku koulutukseen
2.9.2019 - 17.11.2019
Opiskelijavalinta

Valinta tehdään hakemuksen tietojen pohjalta. Täytä siis hakemuksesi huolellisesti.
Hakijan odotetaan tutustuvan valintainfon materiaaleihin, jotka löytyvät hakemuksesta.

Tutkintoon ei ole pääsykoetta.

Hakijat, joilla on aikaisempia opintosuorituksia tai muuta osaamista jo alalta, polutetaan joustavasti opintoihin ympäri vuoden. Jokaisen opiskelemaan valitun opiskelupolku ja opiskeluaikataulu suunnitellaan henkilökohtaisesti.

Opiskelijavalinnoista ilmoitetaan viimeistään 19.12.2019.

Hakeutumista koskevat tiedustelut haku@omnia.fi.

Koulutusaika
7.1.2020 - 21.12.2022

Lopullinen opiskeluaika määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Kielitaidon arviointi

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan sähköpostitse kielikokeeseen (taso B1.1). Lue tarkemmin kielitaidon arvioinnista.

Toteutus

Opiskelu muodostuu päätoimisesta lähiopiskelusta oppilaitoksessa, sekä työssäoppimisesta (15-21 viikkoa).

Tutkinnon voi myös suorittaa oppisopimuksella.

Koulutuksen sisältö

Pakolliset tutkinnon osat 75 osp

  • Elektroniikan ja ICT:n perustehtävät 45 osp
  • Tietokone- ja tietoliikenneasennukset 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 60 osp

  • Tietoliikennelaiteasennukset ja kaapelointi 30 osp
  • Palvelinjärjestelmät ja projektityöt 30 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Vapaasti valittavat opinnot 10 osp, mikä pääosin suoritetaan työssä oppimalla tai luetaan hyväksi aikaisemman tutkinnon tai työkokemuksen perusteella.

Lue lisää tutkinnon muodostumisesta Opintopolun ePerusteista.

Hinta

Opiskelu on maksutonta.

Lisätietoja antaa

opinto-ohjaaja Tiina Isoviita

tiina.isoviita@omnia.fi