Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Elektroniikka-asentaja

Elektroniikkaa on lähes jokaisessa laitteessa. Tämän vuoksi elektroniikka-asentaja on hyvin tarpeellinen ammattilainen. Elektroniikka-asentajana osaat tehdä elektroniikkalaiteasennuksiin liittyviä asennus-, testaus- ja huoltotöitä. Osaat myös käsitellä oikein elektroniikka-asennuksissa tarvittavia komponentteja ja materiaaleja sekä käyttää tarvittavia työ- ja mittavälineitä. Elektroniikka-asentaja työskentelee alan huoltoliikkeissä tai tuotantolaitoksissa.

Elektroniikan komponentit ja laiteiden tuotanto on hyvin kansainvälistä toimintaa. Myös isommat alan yrityksen ovat kansainvälisiä, joten työssäoppimismahdollisuudet opiskelujaksojen aikana ja myöhemmin työskentely ulkomailla on hyvin mahdollista.

Elektroniikka-asentajan ammatin opiskeluun tarvitset hivenen matematiikka ja englannin kielen kirjallista osaamista. Myös yhteistyötaidot ovat usein tarpeen. Elektroniikan valmistus ja huoltotyöt vaativat kädentaitoaja, tarkkuutta ja huolellisuutta työskentelyssä.

Elektroniikka-asentaja työskentelee alan huoltoliikkeissä tai tuotantolaitoksissa. Elektroniikkalaitteiden määrä ja lisääntyvä suuntaus kestävään kehitykseen, antavat hyvän mahdollisuuden perustaa oma huoltoyritys.

Valmistuttuasi voit jatkaa opintojasi esimerkiksi ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai ammatti- sekä erityisammattitutkinnossa.

Osassa tutkintoja hakuaika on jatkuva, ja vapaita opiskelupaikkoja täytetään pitkin vuotta. Tämä hakuväylä on avoin kaikille hakijoille taustakoulutuksesta ja iästä riippumatta. Jos olet jo suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, voit hakea suorittamaan ammatillista perustutkintoa ainoastaan jatkuvassa haussa. Peruskoulun ja lukion päättäneet kaikenikäiset hakijat, jotka eivät ole suorittaneet aiempaa ammatillista tai korkeakoulututkintoa, voivat hakea yhteishaussa.

Haku koulutukseen

Seuraava haku alkaa mahdollisesti 23.8.2021. Opintojen aloitus tammikuussa 2022.

Opiskelijavalinta

Valinta tehdään hakemuksen tietojen pohjalta. Täytä siis hakemuksesi huolellisesti.
Hakijan odotetaan tutustuvan valintainfon materiaaleihin, jotka löytyvät hakemuksesta.

Tutkintoon ei ole pääsykoetta.

Hakijat, joilla on aikaisempia opintosuorituksia tai muuta osaamista jo alalta, polutetaan joustavasti opintoihin ympäri vuoden. Jokaisen opiskelemaan valitun opiskelupolku ja opiskeluaikataulu suunnitellaan henkilökohtaisesti.

Hakeutumista koskevat tiedustelut haku@omnia.fi.

Koulutusaika

Lopullinen opiskeluaika määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Kielitaidon arviointi

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan sähköpostitse kielikokeeseen (taso B1.1). Lue tarkemmin kielitaidon arvioinnista.

Toteutus

Opiskelu muodostuu lähiopetuksesta ja etäopetuksesta.

Tutkinnon voi myös suorittaa oppisopimuksella.

Koulutuksen sisältö

Pakolliset tutkinnon osat:

 • Tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät, 25 osp
 • Elektroniikka-asennukset, 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan 75 osp):

 • Tietoverkkokaapeloinnit, 45 osp
 • Ohjelmointi, 45 osp
 • Ohjelmistokehittäjänä toimiminen, 45 osp
 • Sulautetun järjestelmän toteuttaminen, 45 osp
 • Tietoverkkolaitteiden asennus, 45 osp
 • Järjestelmätuessa toimiminen, 45 osp
 • Teknisessä tukipalvelussa toimiminen, 45 osp
 • Elektroniikkalaitteiden käyttöönotto- ja huoltotyöt, 30 osp
 • Kulunvalvonta- tai turvajärjestelmän asennus, 30 osp
 • Kyberturvallisuuden ylläpitäminen, 30 osp
 • Tietoteknisen ratkaisun myynti, 30 osp
 • Ohjelmiston toteuttaminen ohjelmistokomponenttikirjastolla, 30 osp
 • Työtehtävien automatisointi komentokielellä, 15 osp
 • Verkkopalvelun tekninen toteuttaminen, 15 osp
 • Digitaalisen median mallinnus ja tulostus, 15 osp
 • Sähkö- ja automaatioalalla toimiminen, 30 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp
 • Yrityksessä toimiminen, 15 osp
 • Huippuosaajana toimiminen, 15 osp

Voit myös ottaa tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai
erikoisammattitutkinnosta | 5-15 osp
Korkeakouluopinnot | 5-15 osp
Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia
tukevia opintoja | 1-25 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp

Lue lisää tutkinnon muodostumisesta Opintopolun ePerusteista.

Hinta

Opiskelu on maksutonta.

Lisätietoja antaa

Opinto-ohjaaja Tiina Isoviita (Leppävaara)
tiina.isoviita@omnia.fi
p. 0401267673