Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Elektroniikka-asentaja

Elektroniikkaa on lähes jokaisessa laitteessa. Tämän vuoksi elektroniikka-asentaja on hyvin tarpeellinen ammattilainen. Elektroniikka-asentajana osaat tehdä elektroniikkalaiteasennuksiin liittyviä asennus-, testaus- ja huoltotöitä. Osaat myös käsitellä oikein elektroniikka-asennuksissa tarvittavia komponentteja ja materiaaleja sekä käyttää tarvittavia työ- ja mittavälineitä. Elektroniikka-asentaja työskentelee alan huoltoliikkeissä tai tuotantolaitoksissa.

Elektroniikan komponentit ja laiteiden tuotanto on hyvin kansainvälistä toimintaa. Myös isommat alan yrityksen ovat kansainvälisiä, joten työssäoppimismahdollisuudet opiskelujaksojen aikana ja myöhemmin työskentely ulkomailla on hyvin mahdollista.

Elektroniikka-asentajan ammatin opiskeluun tarvitset hivenen matematiikka ja englannin kielen kirjallista osaamista. Myös yhteistyötaidot ovat usein tarpeen. Elektroniikan valmistus ja huoltotyöt vaativat kädentaitoaja, tarkkuutta ja huolellisuutta työskentelyssä.

Elektroniikka-asentaja työskentelee alan huoltoliikkeissä tai tuotantolaitoksissa. Elektroniikkalaitteiden määrä ja lisääntyvä suuntaus kestävään kehitykseen, antavat hyvän mahdollisuuden perustaa oma huoltoyritys.

Valmistuttuasi voit jatkaa opintojasi esimerkiksi ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai ammatti- sekä erityisammattitutkinnossa.

Osassa tutkintoja hakuaika on jatkuva, ja vapaita opiskelupaikkoja täytetään pitkin vuotta. Tämä hakuväylä on avoin kaikille hakijoille taustakoulutuksesta ja iästä riippumatta. Jos olet jo suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, voit hakea suorittamaan ammatillista perustutkintoa ainoastaan jatkuvassa haussa. Peruskoulun ja lukion päättäneet kaikenikäiset hakijat, jotka eivät ole suorittaneet aiempaa ammatillista tai korkeakoulututkintoa, voivat hakea yhteishaussa.

Haku koulutukseen
20.1.2020 - 12.7.2020
Opiskelijavalinta

Valinta tehdään hakemuksen tietojen pohjalta. Täytä siis hakemuksesi huolellisesti.
Hakijan odotetaan tutustuvan valintainfon materiaaleihin, jotka löytyvät hakemuksesta.

Tutkintoon ei ole pääsykoetta.

Hakijat, joilla on aikaisempia opintosuorituksia tai muuta osaamista jo alalta, polutetaan joustavasti opintoihin ympäri vuoden. Jokaisen opiskelemaan valitun opiskelupolku ja opiskeluaikataulu suunnitellaan henkilökohtaisesti.

Hakemukset, jotka saapuvat 20.1.-12.4.2020 välisenä aikana, käsitellään ja opiskelijavalinnoista ilmoitetaan viimeistään 15.5.2020.

Hakemuksia, jotka saapuvat 12.4.2020 jälkeen käsitellään kesäkuusta alkaen viikoittain. Opiskelijavalintoja tehdään, mikäli tutkinnoissa on vapaita opiskelupaikkoja. Hakijoihin ollaan yhteydessä sähköpostitse.

Hakeutumista koskevat tiedustelut haku@omnia.fi.

Koulutusaika
10.8.2020 - 2.6.2023

Lopullinen opiskeluaika määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Kielitaidon arviointi

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan sähköpostitse kielikokeeseen (taso B1.1). Lue tarkemmin kielitaidon arvioinnista.

Toteutus

Opiskelu muodostuu lähiopetuksesta ja etäopetuksesta.

Tutkinnon voi myös suorittaa oppisopimuksella.

Koulutuksen sisältö

Pakolliset tutkinnon osat:
Tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät, 25 osp
Elektroniikka-asennukset, 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan 75 osp):
Tietoverkkokaapeloinnit, 45 osp
Ohjelmointi, 45 osp
Ohjelmistokehittäjänä toimiminen, 45 osp
Sulautetun järjestelmän toteuttaminen, 45 osp
Tietoverkkolaitteiden asennus, 45 osp
Järjestelmätuessa toimiminen, 45 osp
Teknisessä tukipalvelussa toimiminen, 45 osp
Elektroniikkalaitteiden käyttöönotto- ja huoltotyöt, 30 osp
Kulunvalvonta- tai turvajärjestelmän asennus, 30 osp
Kyberturvallisuuden ylläpitäminen, 30 osp
Tietoteknisen ratkaisun myynti, 30 osp
Ohjelmiston toteuttaminen ohjelmistokomponenttikirjastolla, 30 osp
Työtehtävien automatisointi komentokielellä, 15 osp
Verkkopalvelun tekninen toteuttaminen, 15 osp
Digitaalisen median mallinnus ja tulostus, 15 osp
Sähkö- ja automaatioalalla toimiminen, 30 osp
Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp
Yrityksessä toimiminen, 15 osp
Huippuosaajana toimiminen, 15 osp

Voit myös ottaa tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai
erikoisammattitutkinnosta | 5-15 osp
Korkeakouluopinnot | 5-15 osp
Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia
tukevia opintoja | 1-25 osp

Lue lisää tutkinnon muodostumisesta Opintopolun ePerusteista.

Hinta

Opiskelu on maksutonta.

Lisätietoja antaa

Opinto-ohjaaja Tiina Isoviita
tiina.isoviita@omnia.fi